Przejdź do treści

Interesują cię kryminały i thrillery? Jestem fanem CSI? Zawsze domyślasz się, kto stoi za popełnioną zbrodnią? Masz umysł lubujący się w tajemnicach i szczegółach? Witaj na specjalności kryminologia i kryminalistyka. Przestępstwo, jako zjawisko społeczne wraz z mrokami umysłu przestępców różnych kategorii, to świat tak samo straszny jak i fascynujący. Poprzez odkrywanie motywów i poszlak w odniesieniu do popełnionego czynu, studiujesz psychikę przestępcy. Odnajdujesz i analizujesz ślady. Badasz sposoby zwalczania i zapobiegania zbrodni, oraz metody resocjalizacji w społeczeństwie. Pracujesz bezpośrednio w organach ścigania, bądź twarzą w twarz z osobami, których decyzje doprowadziły do ich uwięzienia. Jest to wielopoziomowa nauka z możliwością poprowadzenia kariery po każdej stronie problemu.

Studia II stopnia na specjalności Kryminologia i kryminalistyka realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
  • Strategie zapobiegania przestępczości
  • Formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa
  • Podstawy suicydologii
  • Informatyczne wspomaganie w kryminalistyce
  • Kryminalistyka elementami medycyny sądowej
  • Metodologia badań nad bezpieczeństwem

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w policji, służbach specjalnych, więziennictwie, w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym, a także w instytucjach pomocy społecznej, organach ds. bezpieczeństwa publicznego, służbach celnych, firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • potrafi wskazywać sposoby realizacji czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz dochodzeniowo-śledcze,
  • posiada umiejętność stosowania wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki,
  • zna zasady współpracy ze służbami państw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości,
  • umie identyfikować zjawiska społeczne określane, jako znamiona niezgodne z prawem.

Co nas wyróżnia?:

Współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym, które realizuje zadania Komendy Głównej Policji w zakresie techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości między innymi przez wykonywanie prac badawczo-wdrożeniowych, porównawczych i eksperckich w dziedzinie kryminalistyki. Koordynuje i nadzoruje wykonanie zadań przez jednostki Policji w sferze techniczno-kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń. Opracowuje metody, normy i standardy pracy techniki kryminalistycznej w Policji oraz nadaje i weryfikuje uprawnienia do samodzielnego opracowywania ekspertyz i wydawania opinii kandydatom na ekspertów kryminalistyki.


Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, którzy ukończyli w UTH I i II poziom kształcenia, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

Współpracujemy ze Strzelnicą AGVO:

W ramach współpracy studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą uczestniczyć: w kursie prowadzącego strzelanie (dla studentów dziennych, studia licencjackie), w kursie praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową (dla studentów dziennych, studia licencjackie), w kursie instruktora strzelectwa (dla studentów dziennych, studia magisterskie), w kursie pierwszej pomocy z elementami TC3.

Po ukończeniu kursów studenci otrzymają zaświadczenia i certyfikaty oraz legitymacje Ligi Obrony Kraju.

 

Koło naukowe

Gomorra

Kurs praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!