Przejdź do treści

Kiedyś okradało się banki z bronią w ręku, bo nie było innej możliwości. Dziś jesteś w stanie zdefraudować dużą kwotę pieniędzy nie wychodząc z domu. Wraz z pojawieniem się przestępstw w sieci, zrodziła się potrzeba przeciwdziałania i ochrony wartości w Internecie. Jeśli fascynuje cię złożoność i możliwości działań w sieci, systemy zabezpieczeń, oraz zagadnienia z zakresu cyberprzestępczości, trafiłeś do miejsca, w którym możesz się sporo o nich dowiedzieć.

Studia II stopnia na specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa
  • Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem państwa
  • Krajowe i międzynarodowe standardy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
  • Zasady budowy bezpiecznych systemów informatycznych
  • Audyt w bezpieczeństwie

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach bezpieczeństwa państwa oraz tych, w których organizacja bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych jest kluczowa dla ich działalności.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • jest przygotowany do zdefiniowania zasadniczych zagrożeń w „cyber świecie”,
  • potrafi wskazać i omówić procedury oraz rozwiązania zabezpieczające przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni,
  • ma wiedzę pozwalającą mu na wskazywanie zagrożeń dla budowanych lub eksploatowanych systemów i sieci teleinformatycznych.

Co nas wyróżnia?:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, którzy ukończyli w UTH I i II poziom kształcenia, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

Współpracujemy ze Strzelnicą AGVO:

W ramach współpracy studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą uczestniczyć: w kursie prowadzącego strzelanie (dla studentów dziennych, studia licencjackie), w kursie praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową (dla studentów dziennych, studia licencjackie), w kursie instruktora strzelectwa (dla studentów dziennych, studia magisterskie), w kursie pierwszej pomocy z elementami TC3.

Po ukończeniu kursów studenci otrzymają zaświadczenia i certyfikaty oraz legitymacje Ligi Obrony Kraju.

Kurs praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!