Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni studia II stopnia

Postaw na studia magisterskie w UTH i zdobądź (cyber)przestrzeń do bezpiecznego rozwoju. Sprawdź, jakie możliwości da Ci nauka na specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni II stopnia.

Przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym za pomocą sieci należy do obowiązków organów państwowych, ale firmy, instytucje i organizacje również zatrudniają specjalistów zajmujących się ochroną informacji i bezpieczeństwem danych. Chcesz dbać o bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych? Wiedzieć, jak chronić dane i tajemnice przedsiębiorstw oraz zapobiegać atakom cyberprzestępców? Jeśli tak, to specjalność Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będzie najlepszym wyborem.

Czego nauczysz się wybierając specjalność Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni?

Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia i jednocześnie interesujesz się zagadnieniami takimi jak nowe technologie, przeciwdziałanie atakom hakerskim itd., to specjalność Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni II stopnia rozwinie Twoją wiedzę o kolejne zagadnienia z tej dziedziny. Wiemy jak ważna jest teoria, ale jeszcze ważniejsza jest praktyka, dlatego nauka nie ogranicza się do sal wykładowych. To również laboratoria, analizy przypadków, praktyki, zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia antyterrorystyczne, wizyty w siedzibach instytucji zarządzających bezpieczeństwem – to tylko przykłady aktywności przygotowane z myślą o studentach Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie.

Studia magisterskie Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni zapewniają między innymi wiedzę w zakresie przeciwdziałania nowoczesnym, szybko ewoluującym zagrożeniom związanym z rozwojem sztucznej inteligencji. W erze, gdzie AI jest coraz powszechniej wykorzystywane do generowania fałszywych wiadomości na dużą skalę i tzw. deepfake'ów, które mają potencjał destabilizować bezpieczeństwo państwa, istnieje duże zapotrzebowanie na ekspertów zdolnych do identyfikacji i neutralizacji takich zagrożeń. Nasza oferta edukacyjna pozwala na naukę rozpoznawania i analizowania potencjalnych ryzyk związanych z niewłaściwym zastosowaniem AI, a także tworzenia strategii i rozwiązań mających na celu ich ograniczenie. Przekazujemy kluczowe umiejętności pozwalające na ocenę wpływu AI na bezpieczeństwo w sieci, co umożliwia skuteczne działania przeciwko manipulacjom i atakom. Decydując się na naszą uczelnię, stawiasz pierwszy krok na ścieżce kariery w szybko rozwijającym się obszarze cyberbezpieczeństwa, gdzie zdolność przewidywania i reagowania na zagrożenia związane z AI staje się coraz bardziej istotna.

Po zakończeniu cyklu kształcenia będziesz w stanie płynnie definiować zasadnicze zagrożenia występujące w cyfrowym świecie. Ta wiedza pozwoli Ci wskazywać i omawiać procedury oraz rozwiązania zabezpieczające przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Dowiesz się też, jak administrować systemami i zapobiegać włamaniom do nich. Będziesz posiadać wszechstronną wiedzę umożliwiającą tworzenie i realizację strategii zabezpieczenia przed zagrożeniami czyhającymi w sieci.

Pogłębisz wiedzę o systemach bezpieczeństwa – ich budowie i funkcjonowaniu kompetencjach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, aktach prawnych. Bez problemu wskażesz zagrożenia dla już eksploatowanych systemów i sieci teleinformatycznych oraz powstających rozwiązań. Będziesz wiedział, jak wygląda ochrona informacji oraz ich bezpieczne przekazywanie w sieciach informatycznych.

Atuty specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Naszą specjalność Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni II stopnia cechuje unikalne podejście, które nie ogranicza się do kanonicznych zagadnień z obszaru bezpieczeństwa cyfrowego, ale rozszerza horyzonty na rozwijającą się ciągle i nieznaną jeszcze szeroko dziedzinę sztucznej inteligencji. Plan naszych studiów jest tak skonstruowany, że umożliwia studentom nie tylko pogłębienie wiedzy teoretycznej, ale także osiągnięcie praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnej walki z zagrożeniami związanymi z zastosowaniem AI. Dzięki temu nasi absolwenci są idealnie przygotowani do sprostania wymaganiom dynamicznego i nieprzerwanie ewoluującego świata cyberbezpieczeństwa.

Partnerzy specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Czym wyróżnia się specjalność Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni? Współpracujemy z Policją, strzelnicą, prowadzimy własne koło naukowe. W 2011 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej zawarła porozumienie z Komendantem Głównym Policji.

Jeśli natomiast interesuje Cię wojsko, mamy coś dla Ciebie. Studiując Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, możesz dołączyć do Legii Akademickiej. To specjalne szkolenie wojskowe obejmujące część teoretyczną i praktyczną (ćwiczenia wojskowe) dedykowane studentom, a nadzorowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

To jednak niejedyne możliwości, które czekają na naszych studentów. W ramach współpracy z Jednostką Wojskową GROM będziesz mieć dostęp do specjalistycznej wiedzy, a na zajęciach w charakterze wykładowcy spotkasz między innymi NAVALA, byłego komandosa tej formacji.  

Pamiętaj, że jako student specjalności cyberbezpieczeństwo nie będziesz spędzać jedynie czasu przed ekranami, ale dzięki współpracy UTH ze Strzelnicą AGVO będziesz uczestniczyć w:

  • kursie prowadzącego strzelanie przeznaczonego dla uczestników studiów dziennych licencjackich,
  • kursie praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową,
  • kursie instruktora strzelectwa możliwego do zrealizowania na studiach magisterskich stacjonarnych,
  • kursie pierwszej pomocy z elementami TC3.

Zdobyte podczas szkoleń umiejętności zostaną potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami oraz legitymacją Ligi Obrony Kraju. Tak jak więc widzisz, studiując cyberbezpieczeństwo II stopnia zdobędziesz umiejętności stawiania czoła wszystkim zagrożeniem, nie tylko tym cyfrowym.

To jednak nie wszystko, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Koło Naukowe Gomorra to jedno z czterech kół funkcjonujących na naszej uczelni. Specjalizuje się w działalności związanej z bezpieczeństwem i zarządzaniem. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach koła umożliwia nawiązanie kontaktu ze środowiskiem zajmującym się bezpieczeństwem, nawiązanie cennych na rynku pracy znajomości i poszerzenie swojej wiedzy.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni II stopnia

Specjalność Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizujemy na Wydziale Zarządzania i Logistyki. Studia magisterskie trwają dwa lata (4 semestry), a efektem ich ukończenia jest uzyskanie tytułu zawodowego magistra. Zajęcia uzupełniają praktyki zawodowe, a studenci mają możliwość uczestniczenia nie tylko w wykładach, konferencjach i seminariach, ale również w kursach, ćwiczeniach i warsztatach.

Studenci mają do dyspozycji 2 laboratoria komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem. Zajęcia odbywają się klimatyzowanych pomieszczeniach wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt multimedialny i audiowizualny.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Studia II stopnia przygotują Cię do pracy i pewnego wkroczenia do zawodu, który chcesz wykonywać i do którego przygotowywałeś się przez kilka lat. Wszystkie przedmioty odpowiadają potrzebom rynku pracy. Jeśli uznamy, że dodanie przedmiotu lub zamiana na inny przyniesie studentom więcej  korzyści, prezentowana lista będzie wyglądać inaczej. Podejmując studia u nas, spotkasz się między innymi z następującymi przedmiotami:

  • zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa,
  • zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem państwa,
  • krajowe i międzynarodowe standardy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
  • zasady budowy bezpiecznych systemów informatycznych,
  • audyt w bezpieczeństwie.

Perspektywy po studiach

Firmy prywatne i instytucje, przedsiębiorstwa państwowe i fundacje – wszystkie te instytucje obecne są w sieci, co rodzi potencjalne zagrożenia dla ich funkcjonowania. Bezpieczeństwo zasobów i procedur to jeden z głównych obszarów działalności każdego podmiotu, co wiąże się z koniecznością zatrudniania specjalistów biegłych w definiowaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom.

Nasza unikalna ścieżka edukacyjna, obejmująca między innymi zagadnienia sztucznej inteligencji, pozwala naszym absolwentom nabyć wyjątkowe kompetencje, które odróżniają ich od innych ekspertów w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. Ta specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń związanych z AI, czynią ich wyjątkowo atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców.

Studia magisterskie Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni przygotują Cię do pracy na stanowiskach takich, jak specjalista ds. bezpieczeństwa IT, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, inżynier cyberbezpieczeństwa, administrator bezpieczeństwa. Pamiętaj, że masz wpływ na swoją przyszłość, a zaangażowanie w naukę i korzystanie z dodatkowych możliwości rozwoju podczas studiów podnosi Twoje szanse na wymarzoną pracę. Będziesz mógł pracować w bankach, firmach ubezpieczeniowych, placówkach medycznych, a także w instytucjach państwowych, urzędach, służbach. Trzeba również pamiętać, że cyfryzacja postępuje, a każdego dnia powstają nowe zagrożenia. Jedno jest pewne, pracując w branży, będziesz miał pełne ręce roboty.

FAQ

Czym jest cyberprzestępstwo?

Cyberprzestępstwami określa się przestępstwa popełniane z wykorzystaniem sieci i systemów komputerowych. Przestępstwem takim może być np. piractwo komputerowe, fałszerstwa komputerowe, oszustwa, niszczenie danych, korzystanie z systemów komputerowych przez osoby nieprawione, łamanie zabezpieczeń systemów, niepoprawne przechowywanie danych osobowych itd. Tego rodzaju przestępstwa wymagają podejmowania działań zapobiegających im, stąd też kluczowe dla instytucji i firm okazuje się cyberbezpieczeństwo. Studia magisterskie Bezpieczeństwo wewnętrzne kierujemy do osób, w których kręgu zainteresowania znajdują się nowe technologie, analityka oraz które chcą wykorzystać te zdolności do przeciwdziałania czynom zabronionym.

Czy specjalność Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest dla każdego?

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne cieszy się sporą popularnością z uwagi na możliwości zawodowe, ale i specjalności oferowane przez uczelnie, tak jak ma to miejsce w przypadku specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Studia w Warszawie na Uczelni Techniczno-Handlowej przygotowują do pracy – poznasz prawne aspekty bezpieczeństwa i dowiesz się, jak przebiega zarządzanie systemami. To tylko przykłady umiejętności. Jeśli interesujesz się zagrożeniami w sieci, chciałbyś umieć wdrażać standardy bezpieczeństwa w instytucjach państwowych i firmach prywatnych i w ten sposób zapobiegać przestępstwom, a także zgłębiać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa dotyczącego systemów teleinformatycznych – studia magisterskie Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni będą najlepszym wyborem w kwestii edukacji.

Kurs praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!