Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Bezpieczeństwo Smart City i państwa – studia II stopnia

Bądź smart i wybierz specjalność, dzięki której z satysfakcją będziesz mógł zarządzać swoją przyszłością.

Specjalność bezpieczeństwo smart city i państwa na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest odpowiedzią na konieczność usystematyzowania wiedzy dotyczącej sprawnego zarządzania miastem i państwem oraz braku kadr, które gotowe są wziąć odpowiedzialność w tym zakresie. Rozrastające się aglomeracje miejskie to wyzwanie dla państwa, a zarządzanie nimi jest sprawdzianem dla administracji rządowej i samorządów. Dlaczego? Bo zwiększa się zanieczyszczenie środowiska, narastają różnice w poziomie życia mieszkańców, pojawiają się zagrożenia wynikające z przestępczości.

Jesteśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która opracowała program kształcenia obejmujący rozwiązywanie problemów w jednostkach administracji samorządowej przy pomocy technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Sprawdź, co możesz zyskać i zabezpiecz się przed nudną pracą.

Czego nauczysz się wybierając specjalność bezpieczeństwo smart city i państwa?

Chcesz budować inteligentne i bezpieczne miasta, ułatwiać funkcjonowanie w mieście, podnosić jakość życia mieszkańców i tworzyć rozwiązania zapewniające sprawny przepływ informacji, a także wiedzieć czym jest zarządzanie bezpieczeństwem państwa? Właśnie tego uczymy na specjalności bezpieczeństwo smart city i państwa. Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o tej specjalności zakończysz z umiejętnościami:

 • identyfikowania zagrożeń płynących z wdrożonych systemów opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • wskazywania bezpiecznych rozwiązań w zakresie transparentnej wymiany informacji między mieszkańcami, miastem, jednostkami centralnymi i jednostkami służb miejskich, policją, strażą pożarną, pogotowiem itd.,
 • skutecznego wdrażania procedur RODO wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 • planowania infrastruktury, która będzie równoważyć bezpieczeństwo mieszkańców i technologie,
 • tworzenia długofalowych strategii rozwoju miasta opartej o najnowsze technologie i Big Data.

To nie wszystko. Poznasz zasady współpracy w ramach projektów smart ze służbami państw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. Będziesz miał kompetencje do tworzenia i wprowadzania rozwiązań przyczyniających się do sukcesu ekonomicznego miasta, a więc wysokiego poziomu życia mieszkańców wynikającego ze stosowania nowoczesnych technologii. Brzmi obiecująco? Sprawdź, co jeszcze Cię czeka.

Atuty specjalności bezpieczeństwo smart city i państwa

Oferta studiów powinna być odzwierciedleniem aktualnych potrzeb rynku pracy. Na wybór uczelni wpływa nie tylko kierunek edukacji, ale też warunki nauki, jakość kształcenia czy dodatkowe możliwości rozwoju. Oto, czym wyróżniają się studia magisterskie bezpieczeństwo Smart City i państwa na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie:

Współpraca z Instytutem Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast

W 2016 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast, dzięki której studenci specjalności mogą odbywać szkolenia i staże w jednostkach administracji wdrażających strategię smart city. Dzięki temu będziesz mieć okazję poznać od praktycznej strony proces przygotowania i wdrażania idei smart city, zdobędziesz unikalną wiedzę i umiejętności i będziesz mógł zrealizować swoje pomysły już na etapie nauki.

Koło Naukowe Gomorra

Przedmiotem prac Koło Naukowe Gomorra jest rozwój członków w zakresie wiedzy z dziedzin takich jak bezpieczeństwo i nowoczesne metody zarządzania kryzysowego. Gomorra nie koncentruje się jedynie na teorii, ale skupia na łączeniu jej z praktyką. Koło współpracuje ze środowiskiem akademickim, organizuje wykłady, a jego członkowie udzielają się na konferencjach, wizytują w siedzibach instytucji i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem, biorą udział w ćwiczeniach, jak np. ćwiczenia antyterrorystyczne. Uczestnicząc w pracach koła zyskasz możliwość zdobycia doświadczenia i poznania zagadnień z zakresu bezpieczeństwa od doświadczonych specjalistów.

Koło Naukowe Gomorra

Kadra praktyków

Zajęcia w ramach specjalności bezpieczeństwo smart city i państwa II stopnia prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, praktykujący w swoich zawodach. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że na zajęciach spotkasz zarówno osoby zajmujące się nowymi technologiami i cyberbezpieczeństwem, jak i urbanistów, kadry zarządzające instytucjami itd. Wszystko to oznacza, że zyskasz wiedzę znacznie szerszą, niż ta dostępna w podręcznikach i będziesz czerpać ją od zawodowców.

Bezpieczeństwo smart city i państwa II stopnia

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej uzyskała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na dopasowanie do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnej oferty kształcenia – bezpieczeństwo smart city i państwa. Magisterskie studia w tej specjalności powstały w wyniku dofinansowania projektu „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju” realizowanego na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Co to oznacza dla Ciebie?

Wybierając studia II stopnia o tej specjalności zyskasz dostęp do nowoczesnego oprogramowania i aktualizowanych zasobów bibliotecznych, wśród których znajdziesz pozycje określone przez pracodawców jako niezbędne do kształcenia.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności bezpieczeństwo smart city i państwa

Obecnie na specjalności bezpieczeństwo smart city i państwa II stopnia realizujemy 6 innowacyjnych przedmiotów – lista ta może ulec zmianie, bo przedmioty dostosowujemy do rynku pracy. Program nauczania powstał przy udziale praktyków z dziedziny bezpieczeństwa inteligentnych miast. Będziesz uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez ekspertów w swoich dziedzinach i czerpał z ich doświadczenia. Wybierając studia u nas spotkasz się między innymi z takimi przedmiotami jak:

 • zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • prawno-finansowe aspekty funkcjonowania inteligentnych miast,
 • systemy komunikacji inteligentnych miast,
 • mobilne zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • nowoczesne technologie w zarządzaniu inteligentnym miastem,
 • bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej,
 • polityka energetyczna.

Jak więc widać, decydując się na studia II stopnia o specjalności bezpieczeństwo smart city i państwa poznasz wszelkie tajniki funkcjonowania wielkich aglomeracji i instytucji państwowych. W kształceniu nie ograniczamy się jedynie do aspektów technologicznych, ale zapewniamy kompleksową wiedzę obejmującą wszystkie obszary, których znajomość jest niezbędna do efektywnego planowania i realizowania strategii bezpieczeństwa.

Perspektywy po studiach

Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Specjalność bezpieczeństwo smart city i państwa na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotuje Cię do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym, czyli Policji, służbach specjalnych, centrach zarządzania kryzysowego, organach ds. bezpieczeństwa publicznego. Po ukończeniu studiów możesz pracować w firmach wdrażających rozwiązania w ramach projektów smart city oraz przy projektach na rzecz rozwoju gospodarki (np. w zakresie bezpieczeństwa energetycznego). Będziesz miał wiedzę potrzebną do bezpiecznego projektowania architektury systemowej dotyczącej m.in.: zarządzania transportem, gospodarowaniem energią i mediami czy bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto świetnie odnajdziesz się na rynku nowych technologii, szczególnie w tych obszarach, które skupiają się na tworzeniu oprogramowania zarządzającego systemami miejskimi i państwowymi. Twoja wiedza będzie niezbędna do prawidłowego projektowania tych złożonych systemów i testowania ich podatności na zagrożenia.

FAQ

Co dają miastom rozwiązania inteligentnych miast?

Specjalność II stopnia bezpieczeństwo smart city i państwa na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest równie nowatorska, co środki wykorzystywane do realizacji zdań wynikających z wprowadzania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Rozwiązania smart city mają na celu ułatwienie funkcjonowania miast, efektywniejsze zarządzanie ogromem powstających w nich informacji i zapewnienie bezpieczeństwa krytycznej infrastrukturze umożliwiającej ich codzienne funkcjonowanie. Inteligentne miasta podejmują działania związane z ochroną środowiska naturalnego (np. ograniczenie emisji spalin, inwestowanie w budynki energooszczędne) i bezpieczeństwem (np. monitoring miejski). Dobry przykładem działań skupionych na wykorzystaniu idei smart jest Warszawa, wdrażająca projekt „Inteligentna Sieć Ciepłownicza” dzięki, któremu dbałość o mieszkańców idzie w parze z ochroną środowiska.

Ty również możesz mieć udział w tworzeniu nowoczesnych miast i państw.

Gdzie zdobywać wiedzę związaną z zakresu smart city?

Idea smart city, choć rozwijana przez coraz więcej jednostek, największa intensywność rozwoju zyskuje w dużych ośrodkach, jak Warszawa, gdzie znajdują się najważniejsze instytucje publiczne wdrażające innowacyjne rozwiązania związane z bezpieczeństwem oraz przepływem informacji i dóbr. Wybierając studia w UTH, zyskujesz nie tylko dobre wykształcenie, ale również dostęp do praktycznej wiedzy, doświadczenia praktyków, którzy na co dzień wdrażają rozwiązania smart w instytucjach stołecznych i centralnych.

Studia w Warszawie na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej wprowadzą Cię w świat bezpieczeństwa państwa w ramach kilku specjalności. Zajęcia realizujemy na Wydziale Zarządzania i Logistyki, co oznacza, że poza kwestiami związanymi z technologią i bezpieczeństwem, zdobędziesz również wiedzę z zakresu właściwej organizacji procesów przepływu informacji i towarów, a więc niezbędne informacje, jeśli myślisz poważnie o pracy w branży smart. Zajęcia odbywają się w Kampusie Jutrzenki. Sale audytoryjne, aula, laboratoria i biblioteka wyposażone są w najnowszy sprzęt, a studenci mają zapewniony parking. Jeśli chcesz studiować w komfortowych warunkach, przyjaznej atmosferze i uczyć się od najlepszych, zapraszamy!

Czego nauczę się na specjalności bezpieczeństwo smart city i państwa?

Studia magisterskie bezpieczeństwo smart city i państwa poszerzą Twoją wiedzę z dziedziny inteligentnych rozwiązań o zagadnienia związane z polityką energetyczną państwa związaną chociażby z rozwojem odnawialnych źródeł energii, systemami komunikacji inteligentnych miast mających odzwierciedlenie w transporcie, prawnym i finansowym zakresem funkcjonowania aglomeracji miejskich. Pamiętaj również, że nawet innowacje wymagają umocowania w przepisach prawa. Tę wiedzę również zdobędziesz u nas.

Rozkwit technologii wymusił na państwach opracowywanie rozwiązań, które zapewnią rozwój, ale i zagwarantują bezpieczeństwo. Dynamiczny rozwój miast i postępująca migracja do dużych ośrodków spowodowała natomiast konieczność efektywnego i bezpiecznego zarządzania informacją i kluczową infrastrukturą na poziomie lokalnym. Oba te czynniki rodzą z kolei konieczność wykształcenia kadr, które będą łączyć kompetencje z dziedzin takich, jak zarządzanie, IT czy bezpieczeństwo.

To wyzwanie dla uczelni, które jeśli chcą skutecznie kształcić specjalistów, muszą tworzyć programy odpowiadające wymaganiom pracodawców i pracowników. Przygotowanie naszej specjalności bezpieczeństwo smart city i państwa jest efektem analiz prowadzonych z partnerami i wynika z obserwacji rynku pracy. Studiując u nas, otrzymujesz wiedzę i umiejętności, dzięki którym z łatwością odpowiesz na wyzwania przyszłości.

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!