Przejdź do treści

Najbliższe lata, według szacunków analityków, doprowadzą do niespotykanego wcześniej wzrostu populacji zamieszkujących aglomeracje miejskie. Proces ten pociągnie za sobą szybszy dostęp do usług publicznych, lepszych warunków mieszkaniowych, niezakłóconego dostępu do placówek opieki zdrowotnej, edukacji czy mediów. Wraz ze wzrostem miasta zwiększą się jednocześnie problemy związane z zanieczyszczeniem, logistyką, gospodarowaniem energią, różnicami w poziomie życia mieszkańców i w związku z tym przestępczością.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przyszłości i chcąc usystematyzować wiedzę dotyczącą sprawnego zarządzania miastem oraz oddziaływania nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo publiczne, jako pierwsza uczelnia w Polsce rozpoczynamy program kształcenia pozwalający rozwiązywać ewentualne problemy związane z zastosowaniem narzędzi opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne, w jednostkach administracji samorządowej.

Studia II stopnia na specjalności Bezpieczeństwo Smart City i państwa realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • Prawno-finansowe aspekty funkcjonowania inteligentnych miast
 • Systemy komunikacji inteligentnych miast
 • Mobilne zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Nowoczesne technologie w zarządzaniu inteligentnym miastem
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
 • Polityka energetyczna

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym - w tym policji, służbach specjalnych, centrach zarządzania kryzysowego oraz organach ds. bezpieczeństwa publicznego. Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać także w pracy w firmach wdrażających rozwiązania dedykowane w ramach projektów smart city, pozyskując wiedzę potrzebną do bezpiecznego projektowania architektury systemowej dotyczącej między innymi zarządzania transportem, gospodarki mediami, zarządzaniem zużyciem energii czy bezpieczeństwem publicznym.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

 • identyfikuje zagrożenia płynące z wdrożonych systemów opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • potrafi wskazywać bezpieczne rozwiązania w zakresie transparentnej wymiany informacji między mieszkańcami, miastem, jednostkami centralnymi i jednostkami służb miejskich, policją, strażą pożarną, pogotowiem, itd.,
 • posiada umiejętność zbilansowania ekonomicznego sukcesu miasta oraz zadowolenia mieszkańców, wynikające z wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych
  i komunikacyjnych,
 • zna zasady współpracy w ramach projektów smart ze służbami państw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.
 • potrafi skutecznie wdrażać procedury RODO wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych 

Co nas wyróżnia?:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w roku 2016 podpisała umowę o współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast, dzięki czemu studenci specjalizacji będą mieli możliwość odbywania szkoleń i staży w jednostkach administracji wdrażającej strategię Smart City.

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej uzyskała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na dopasowanie nowej, innowacyjnej specjalności do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w projekcie „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju” w roku akademickim 2018/19 wprowadzono do oferty nową specjalność, w ramach której studentom oferowanych jest 6 innowacyjnych przedmiotów dotyczących Bezpieczeństwa Smart City, przygotowanych i prowadzonych przez praktyków z tej dziedziny.

W projekcie zaplanowano również zakup nowoczesnego oprogramowania, a także uzupełnienie zasobów bibliotecznych o pozycje określone przez pracodawców jako niezbędne do prowadzenia procesu kształcenia.

Więcej informacji na stronie projektu <kliknij tutaj>

 

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!