Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Studia magisterskie na specjalności analityk bezpieczeństwa

Postaw na wykształcenie, dzięki któremu nuda nie będzie Ci grozić w pracy. Zapraszamy na studia II stopnia o specjalności analityk bezpieczeństwa.

Masz już dyplom licencjacki i zastanawiasz się co dalej? Program studiów magisterskich na specjalności analityk bezpieczeństwa jest rozszerzeniem wiedzy w zakresie działań dotyczących ochrony oraz zapobiegania zagrożeniom. Na studiach II stopnia pogłębiana jest wiedza w obszarze teoretyczno-technicznym, jak również w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zapobiegania ryzyku.

W trakcie studiów nauczysz się, jak samodzielne zapoznawać się z różnorodnymi badaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa, dzięki czemu w przyszłości będziesz wiedzieć, jak sprostać często zmieniającym się zadaniom. Ponadto, program zapewnia narzędzia do praktyki i badań, a zatem umożliwia rozpoczęcie pracy w różnych dziedzinach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa już w trakcie studiów. W swojej pracy zawodowej jako specjalista będziesz rozwijać się znacznie szybciej, więc nie zwlekaj i zapisz się na UTH, by w przyszłości stać się poszukiwanym autorytetem w swojej niszy.

Czego nauczysz się wybierając specjalność analityk bezpieczeństwa?

Celem studiów II stopnia jest pogłębienie i rozszerzenie przez Ciebie dotychczasowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa. Ucząc się na studiach magisterskich Twoje umiejętności rozpoznawania i identyfikowania zagrożeń znacząco wzrosną, dzięki czemu w przyszłej pracy zawodowej będziesz mieć możliwość samodzielnego planowania i wdrażania działań zapobiegających lub niwelujących zagrożenia oraz ich skutki. Będziesz zatem samodzielnym analitykiem zjawisk i zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu państwa i poszczególnych grup społecznych, a także organizacji gospodarczych.

Po zakończeniu studiów II stopnia na specjalności analityk bezpieczeństwa będziesz:

 • mieć wiedzę dotyczącą formalno-prawnych aspektów bezpieczeństwa oraz sposobów jej wykorzystania w realizacji przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem państwa,
 • znać podstawy teorii informacji,
 • znać metody analizy wywiadowczej i biznesowej oraz analityki biznesowej,
 • znać zestawy wszystkich nowoczesnych narzędzi analitycznych służących przeprowadzeniu analizy bezpieczeństwa oraz metod raportowania jej wyników,
 • wiedzieć, jak umiejętnie wykorzystać system zarządzania bezpieczeństwem państwa i/lub organizacji gospodarczej oraz przeprowadzić analizę jego stanu,
 • znać i potrafić wykorzystać narzędzia analityczne do monitoringu i analizy informacji w Internecie.

Zapraszamy Cię do rozszerzenia swojej wiedzy z najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa, które obejmują również aspekty z takich dziedzin jak teoria informacji i analiza danych, technologie informacyjne, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo militarne. Studia II stopnia na specjalności analityk bezpieczeństwa realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Partnerzy specjalności analityk bezpieczeństwa

UTH jest nowoczesną uczelnią, dlatego kierując się konsekwentnie zmieniającym się rynkiem i jego wymaganiami, chcemy stale uatrakcyjniać swoją ofertę edukacyjną. Program studiów jest wysoce zorientowany na praktykę, ze studiami przypadków, warsztatami eksperckimi i symulacjami rzeczywistych zadań. Materiał jest opracowywany we współpracy z profesjonalistami, jak również z firmami specjalizującymi się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Dzięki takiej współpracy już podczas studiów otrzymujesz możliwość, by zajrzeć za kulisy i poznać tajniki funkcjonowania najlepszych w tej dziedzinie.

Działamy w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji. UTH współpracuje również z Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

Plan studiów

Analityk bezpieczeństwa to specjalność, która doskonale przygotuje Cię do pracy w tym ciekawym i zróżnicowanym zawodzie, co znajduje odzwierciedlenie już na początku nauki. Od pierwszych zajęć zaczniesz pogłębiać swoją wiedzę w zakresie specjalistycznych przedmiotów dotyczących bezpieczeństwa i jego analityki. W ciągu czterech semestrów nauczysz się, jak skutecznie zapobiegać ewentualnym katastrofom, a gdy się one wydarzą, jak zwalczać ich skutki.

Przedmioty, które zostały przygotowane na zbliżający się rok to:

 • Formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa,
 • Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem państwa,
 • Wywiad, kontrwywiad i analiza wywiadowcza,
 • Wykorzystanie systemów informatycznych w wywiadzie i kontrwywiadzie,
 • Podstawy analizy bezpieczeństwa państwa,
 • Monitoring i analiza informacji w Internecie.

Perspektywy po studiach

Po zakończeniu nauki na specjalności analityk bezpieczeństwa możesz liczyć na wymagającą i odpowiedzialną, ale także niezwykle ciekawą pracę. Swoje umiejętności w przyszłości możesz wykorzystać w pracy:

 • w wywiadzie, kontrwywiadzie i innych służbach specjalnych,
 • analityka bezpieczeństwa i analityka wywiadu gospodarczego w organizacjach gospodarczych,
 • specjalisty ds. zarządzania kryzysowego na wszystkich poziomach administracji publicznej,
 • analityka ds. analizy kryminalnej w policji i innych służbach mundurowych,
 • detektywa-analityka w agencjach detektywistycznych i wywiadowniach gospodarczych,
 • analityka ds. bezpieczeństwa w firmach ochrony.

W przyszłości możesz także rozwijać swoje umiejętności w wielu obszarach związanych z bezpieczeństwem państwa. Wymagające zadania czekają na Ciebie także w służbach ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, przy kontroli katastrof, w ochronie środowiska, a także u producentów techniki bezpieczeństwa, w zarządzaniu bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach, w biurach inżynierskich, rzeczoznawczych i geodezyjnych, a także jako ekspert dla firm ubezpieczeniowych i banków.

Po ukończonych studiach możesz samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę w zakresie nowych rozwiązań, które pojawią się w przyszłości. Możesz więc rozwijać się w wielu branżach, to wszystko zależy od Twoich osobistych zainteresowań.

Dlaczego warto studiować na specjalności analityk bezpieczeństwa?

Na studiach magisterskich szczególny nacisk kładzie się na zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności pracy zgodnie z metodami naukowymi. Podczas studiów będziesz mieć możliwość nauki na rzeczywistych doświadczeniach, którymi dzielą się na wykładach specjaliści i praktycy tego zawodu. Poznasz pracę analityka bezpieczeństwa w różnych dziedzinach, od transportu, zaopatrzenia i bezpieczeństwa korporacyjnego, po zarządzanie kryzysowe w gminach, praktyki policyjne i wiele innych. Nauka poprzez ćwiczenia symulacji politycznej, wycieczki terenowe i specjalistyczne warsztaty daje doskonały pogląd na sposób pracy zawodowców.

Czy ten kierunek studiów jest dla mnie odpowiedni?

Jako analityk bezpieczeństwa w przyszłości na pewno będziesz pracować z wieloma ludźmi i kierować specjalistycznym zespołem. Często będziesz także współpracować z policją i innymi przedstawicielami organów bezpieczeństwa. W takim zawodzie na pewno ważne są:

 • umiejętności dyplomatyczne,
 • pewność siebie,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • szybka analiza sytuacji,
 • umiejętność wdrażania złożonych przepisów,
 • samodyscyplina,
 • umiejętność zachowania spokoju w sytuacjach kryzysowych.

Czy w przyszłości mogę liczyć na ciekawą pracę?

Jak najbardziej! Studia na specjalności analityk bezpieczeństwa uprawniają Cię do wykonywania ról kierowniczych. Ponieważ uczelnie rzadko oferują studia z tego zakresu, jako absolwent możesz liczyć na bardzo ciekawe i dobrze płatne oferty pracy. W przyszłości możesz zarządzać bezpieczeństwem w mieście, analizować aspekty pracy w firmach prywatnych i publicznych, opracowywać koncepcje poprawy bezpieczeństwa pracowników lub mieszkańców. Możesz również rozpocząć własną działalność gospodarczą jako konsultant ds. bezpieczeństwa dla firm lub władz lokalnych.

 

Studia na UTH prowadzone są przez wykładowców cenionych jako ekspertów do spraw bezpieczeństwa. Specjalistyczny program studiów ma charakter warsztatowo-praktyczny, umożliwiający nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i oceny bezpieczeństwa terytorialnego oraz cybernetycznego zarówno państwa, jak i pojedynczych osób. Ten atrakcyjny model kształcenia sprawia, że w stosunkowo niedługim czasie zdobywasz umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy nad rozwiązywaniem wymagających zadań z zakresu analizy bezpieczeństwa. Zapraszamy na studia magisterskie na UTH w Warszawie!

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!