Przejdź do treści

Studia licencjackie – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Studia licencjackie to pierwszy etap kształcenia wyższego, który pozwala na zdobycie wiedzy i doświadczenia, które przygotują do przyszłej kariery. Warto wiedzieć, że posiadanie wyższego wykształcenia w przypadku zdecydowanej większości zawodów nadal ma przełożenie na wysokość zarobków i możliwość zajmowania wyższych stanowisk. Jednocześnie należy pamiętać, że licencjat licencjatowi nierówny – opuszczenie murów uczelni wyższej z dyplomem w ręku nie jest jednoznaczne z odpowiednim przygotowaniem do podboju rynku pracy. Sukces w tym zakresie może zagwarantować wybór odpowiedniej uczelni, jednak nierzadko jest to spore wyzwanie.

Przy wyborze uczelni warto wziąć pod uwagę kilka aspektów. Przede wszystkim ważne są dostępne kierunki studiów licencjackich, które z jednej strony powinny być odpowiedzią na dotychczasowe zainteresowania kandydata, a z drugiej realnie odpowiadać na zapotrzebowanie rynku.

W ramach studiów licencjackich możesz podjąć kształcenie na kierunkach, które powstają w konsultacji z przedstawicielami firm i instytucji:

Niemniej ważne są również dopasowane do potrzeb zaplecze dydaktyczne oraz doświadczona kadra.

Ponadto warto zwrócić uwagę na dodatkowe aspekty – od systemów stypendiów i bonifikat, po dostępne praktyki i staże, czy działające koła naukowe. Nasza uczelnia dba o rozwój i jak najlepsze przygotowanie zawodowe w sposób wielowymiarowy. Na szczególną uwagę zasługują proponowane przez nas kierunki studiów licencjackich, które uwzględniają dynamikę rynku pracy, dając szansę na stabilną, bezpieczną przyszłość.

Wszystkie kierunki studiów licencjackich prowadzone są w ramach Wydziału Zarządzania i Logistyki. Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach każdego kierunku studiów prowadzone są specjalności, dzięki którym studenci mogą wybrać obszar kształcenia, który szczególnie ich interesuje.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konserwatoriów, seminariów, warsztatów czy wizyt studyjnych u przedsiębiorców, dzięki którym studenci mogą zapoznać się z ich sposobem funkcjonowania w praktyce.

Studia licencjackie

Studia licencjackie – Warszawa

Jeżeli chodzi o studia licencjackie, Warszawa ma pod tym kątem wiele do zaoferowania, jednak by zagwarantować sobie jak najlepsze perspektywy, przy ich wyborze warto wziąć pod uwagę wszystkie przedstawione powyżej kwestie. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej to przykład szkoły wyższej, w której nacisk kładziony jest na praktykę. Proponowane przez nas studia licencjackie w Warszawie, wsparte ciekawymi programami stażów i praktyk zapewniają pełne przygotowanie do pracy w wymarzonym zawodzie. Możliwe jest to dzięki licznym partnerstwom uczelni z firmami wyspecjalizowanymi w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej.

Ogromne znaczenie ma również kadra złożona ze specjalistów, znawców poszczególnych branż, które są jednocześnie osobami cenionymi w świecie nauki. Wszystko to sprawia, że licencjackie studia prowadzone w naszej Uczelni nie sprowadzają się do suchej teorii, wręcz przeciwnie – pozyskana wiedza i praktyka jest przydatna i zapewnia dobry start w życiu zawodowym.

Studia – licencjat na UTH

Jeśli wybierasz się na studia, licencjat to pierwszy etap w ramach edukacji wyższej. Wybór tej drogi rozwoju daje wiele możliwości – przede wszystkim już po 3 latach można uzyskać wyższe wykształcenie i zdecydować o tym, co robić dalej. Odpowiednie przygotowanie na tym etapie studiów sprawia, że absolwenci już kończąc licencjackie studia, stanowią cenny nabytek dla pracodawców. Studiując w UTH, również masz taką szansę – oprócz wielowymiarowego przygotowania przez profesjonalną kadrę, możesz liczyć na nowoczesną bazę dydaktyczną i laboratoryjną oraz szereg udogodnień. Niezależnie od dalszej ścieżki, nasza uczelnia pomoże zbudować solidny fundament z wiedzy i praktyki, który ułatwi realizację planów.

Zapisz się!