Przejdź do treści

Studia I stopnia

Przyjęcie osoby do pracy jest dla pracodawcy inwestycją i niesie ze sobą pewne ryzyko. Jeśli kandydat nie sprawdzi się firma traci pieniądze, które włożone zostały w trening, traci czas, poświęcony na wdrożenie osoby zatrudnionej, obniżana jest również wykonalność założeń finansowych na dany okres. Sprawne zarządzanie procesami HR ma na celu uniknięcie bądź minimalizację strat, a podniesienie efektywności poprzez wyspecjalizowany dobór kapitału ludzkiego. Istotnym elementem jest również czas, który płynie nieubłaganie i poddaje nasze umiejętności ciągłej weryfikacji. Trudno nie zgodzić się z tym, że brak rozwoju w swojej profesji to blokowanie swoich szans zawodowych. Dlatego tak ważny jest rozwój nie tylko kompetencyjny, ale i też z zakresu psychologicznego, dotykający spraw związanych z umiejętnością perswazji, opanowywania stresujących sytuacji czy umiejętnej organizacji pracy własnej i pracowników. Coaching biznesowy pozwala odpowiednio zaplanować karierę, ukształtują umiejętności przywódcze czy pozwolą wdrożyć nowoczesne systemy zarządzania w praktyce menadżerskiej.

Jeśli chcesz:

 • Posiadać wiedzę z zakresu polityki i procesów personalnych w przedsiębiorstwie,
 • Znać nowoczesne metody i techniki zarządzania w obszarze HR i coachingu,
 • Zdobyć umiejętności opracowywania i wdrażania polityki kadrowej w organizacji oraz planowania ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego pracowników,
 • Poznać psychologię rynku pracy i potrafić zastosować narzędzia psychologiczne w branży HR i coachingu,
 • Udzielić wsparcia doradczego i trenerskiego,
 • wykazywać się umiejętnością efektywnej komunikacji perswazyjnej i skutecznego wywierania wpływu,
 • Dysponować wiedzą i umiejętnościami w zakresie wywiadu doradczego i poradnictwa zawodowego.

Jeśli uważasz, że tego typu zajęcie będzie dla Ciebie odpowiednie, zapraszamy Cię do podjęcia studiów na specjalności HR manager i coaching biznesowy.

Studia I stopnia realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Modele i techniki coachingowe
 • Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Efektywne systemy motywowania pracowników
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Psychologia menedżera
 • Podstawy coachingu
 • Analiza krytycznych przypadków
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektami

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

 • budując kapitał ludzki w firmach poprzez selekcję kandydatów oraz pomoc w kształtowaniu karier innych ludzi. Studia przygotowują do pracy na stanowisku specjalisty, managera w dziale HR, a także w charakterze doradcy zawodowego, trenera biznesu lub coacha,
 • w prowadzeniu własnej działalności w zakresie świadczenia usług doradczych, trenerskich i coachingowych.

Pamiętaj: Selekcja to naturalny proces, a ponieważ ludzi jest co raz więcej, staje się ona niezbędna. Firmy i instytucje chcą oszczędzać czas i podejmować trafne decyzje sięgają po pomoc specjalistów. Dzięki temu rynek HR i coachingu wciąż rośnie w siłę.

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!