Studia I stopnia

Przyjęcie osoby do pracy jest dla pracodawcy inwestycją i niesie ze sobą pewne ryzyko. Jeśli kandydat nie sprawdzi się firma traci pieniądze, które włożone zostały w trening, traci czas, poświęcony na wdrożenie osoby zatrudnionej, obniżana jest również wykonalność założeń finansowych na dany okres. Sprawne zarządzanie procesami HR ma na celu uniknięcie bądź minimalizację strat, a podniesienie efektywności poprzez wyspecjalizowany dobór kapitału ludzkiego. Z drugiej strony jej zadaniem jest planowanie ścieżek karier pracowników w sposób motywujący ich do zaangażowania się w cele firmy, oraz dążenia do podnoszenia swoich kwalifikacji. Możliwość wglądu w psychologię oraz motywacje stojące za rynkiem pracy, owocuje poligonem obserwacji i doświadczeń i czyni pracę rekrutera niezwykle ciekawą.

Jeśli chcesz:

 • Posiadać wiedzę z zakresu polityki i procesów personalnych w przedsiębiorstwie,
 • Znać nowoczesne metody i techniki zarządzania w obszarze HR,
 • Zdobyć umiejętności opracowywania i wdrażania polityki kadrowej w organizacji oraz planowania ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego pracowników,
 • Poznać psychologię rynku pracy.

Jeśli uważasz, że tego typu zajęcie będzie dla Ciebie odpowiednie, zapraszamy Cię do podjęcia studiów na specjalności HR manager.

Studia I stopnia realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Sztuka negocjacji
 • Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Efektywne systemy motywowania pracowników
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Psychologia menedżera
 • Podstawy coachingu
 • Zarządzanie - analiza krytycznych przypadków
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy psychologii
 • Etyka
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

Budując kapitał ludzki w firmach poprzez selekcję kandydatów, oraz pomoc w kształtowaniu karier innych ludzi. Studia przygotowują do pracy na stanowisku specjalisty lub managera w dziale HR.

Pamiętaj: Selekcja to naturalny proces, a ponieważ ludzi jest co raz więcej, staje się ona niezbędna. Firmy chcą oszczędzać czas i podejmować trafne decyzje zatrudniając pracowników, sięgają więc po pomoc specjalistów, przez co rynek HR wciąż rośnie w siłę.

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl