Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (6 semestrów) i niestacjonarne (6 semestrów)

Administracja rządowa i samorządowa – studia I stopnia

Chcesz trzymać władzę nad swoimi szansami zawodowymi? Wobec tego nie zgłaszaj weta i sprawdź, dlaczego warto wybrać studia licencjackie o specjalności administracja rządowa i samorządowa.

Specjalność administracja rządowa i samorządowa na kierunku Zarządzanie powstała z myślą o osobach, które już pracują lub dopiero wiążą swoją przyszłość z instytucjami państwowym lub chcą zdobyć wiedzę na temat obowiązujących procedur, aby efektywniej prowadzić działania biznesowe.

Państwo realizuje zadania na rzecz ludzi poprzez organy publiczne na szczeblu rządowym i samorządowym. Na studiach poznasz uprawnienia poszczególnych instytucji oraz dowiesz się, jakie procesy zachodzą wewnątrz tych jednostek i kto za nie odpowiada. Ponadto przekonasz się, w jaki sposób prowadzić przedsięwzięcia biznesowe, aby procedury i prawo były zawsze po Twojej stronie.

Czego nauczysz się wybierając specjalność administracja rządowa i samorządowa?

Administracja rządowa i samorządowa to obszar działań skupiających się na zarządzaniu procesami i dobrami oraz uprawnieniami, które należą do domeny publicznej. Z uwagi na swój strategiczny charakter i wpływ na bezpieczeństwo publiczne i jakość funkcjonowania Państwa czynności administracji publicznej podlegają licznym procedurom i prawodawstwu. Właśnie dlatego konieczne jest kształcenie specjalistów w tym zakresie.

Podczas studiów na tej specjalności przekażemy Ci niezbędną wiedzę, nauczymy konkretnych umiejętności, wyposażymy w kompetencje społeczne umożliwiające sprawne wykonywanie zadań w ramach procedur i jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Wybierając studia o specjalności administracja rządowa i samorządowa w UTH, poznasz przepisy prawne, które regulują działanie instytucji publicznych i ich funkcjonowanie. Nauczysz się pracować zgodnie z przewidywanymi przez ustawodawcę procedurami, wreszcie poznasz zasady funkcjonowania, zadania i różnice pomiędzy działaniem organów centralnych i lokalnych. Wszystko to po to, abyś w ramach obowiązujących przepisów mógł pewnie wykonywać swoje zadania w przyszłej pracy zawodowej.

Studia I stopnia na specjalności administracja rządowa i samorządowa zakończysz wiedząc, jak:

 • wyznaczać i realizować cele, zgodnie z zasadami obowiązującymi w budżetowaniu instytucji publicznych,
 • prowadzić postępowania związane z zamówieniami publicznymi,
 • posługiwać się instrumentami i narzędziami kontroli audytu wewnętrznego,
 • komunikować się ze służbami finansowo-księgowymi,
 • określać zasady prawne i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • odczytywać i interpretować dane przy pomocy narzędzi analitycznych,
 • wyznaczać kierunki rozwoju podmiotów publicznych,
 • wykorzystywać procedury urzędowe w rozwijaniu potencjału swojego biznesu.

Musisz pamiętać również, że specjalność administracja rządowa i samorządowa realizowana jest na kierunku Zarządzanie, co oznacza, że poza przedmiotami kierunkowymi zdobędziesz również ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, dzięki czemu z łatwością odnajdziesz się na rynku pracy. Więcej o kierunku zarządzanie możesz przeczytać tutaj.

Administracja rządowa i samorządowa studia I stopnia

Studia licencjackie administracja rządowa i samorządowa realizujemy na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie. Kształcenie na tej specjalności trwa 3 lata, czyli 6 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Kandydaci mogą wybierać pomiędzy studiami w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Te dwa warianty odpowiadają na potrzeby osób, które kończą szkołę średnią (studia dzienne), pracują i chcą podnieść swoje kwalifikacje lub rozpocząć równolegle budowanie kariery zawodowej i kształcenie (studia zaoczne).

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować zdobywanie wiedzy na studiach magisterskich, trwających dwa lata (4 semestry) i studiach podyplomowych – w ofercie znajdziesz kierunki takie, jak Rachunkowość i podatki, Kadry i płace, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, które są bezpośrednio związane z zadaniami realizowanym przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności administracja rządowa i samorządowa

Wykłady, warsztaty, spotkania z przedstawicielami organów administracji i specjalistami – właśnie tak wyglądają zajęcia na specjalności administracja rządowa i samorządowa. Studia licencjackie mają program zgodny z oczekiwaniami absolwentów i pracodawców, ale jednocześnie realizują misję, którą jest dostarczanie wykwalifikowanych kadr zapewniających sprawne funkcjonowanie organów państwowych i samorządowych.

Pamiętaj jednak, że wymagania rynku oraz prawodawstwo nie są stałe, ale podlegają ciągłym zmianom. Stąd też lista przedmiotów jest stale weryfikowana i uzupełniana o pozycje, które pozwalają wykształcić specjalistów potrafiących reagować na wyzwania współczesnego zarządzania w administracji publicznej.

Wybrane przedmioty na specjalności Administracja rządowa i samorządowa to:

 • prawo administracyjne,
 • mediacje i negocjacje,
 • elektroniczna administracja,
 • kontrola i nadzór w administracji,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • współczesny marketing,
 • psychologia organizacji i pracy,
 • analiza krytycznych przypadków,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Perspektywy po studiach

Administracja rządowa i samorządowa I stopnia przygotuje Cię do pracy na stanowiskach administracyjnych na szczeblu rządowym, a więc w organach centralnej administracji rządowej, urzędach (np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Główny Urząd Statystyczny) czy inspekcjach (np. Państwowa Inspekcja Sanitarna). Swoje kompetencje wykorzystasz także w pracy w jednostkach samorządowych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz w przedsiębiorstwach państwowych.  Administracja, zarówno publiczna, jak i prywatna mają ze sobą wiele wspólnego, mimo że dotyczą innego typu odpowiedzialności. W obu przypadkach ważna jest kontrola, obieg dokumentów, finanse czy prawo. Dlatego wiedza wyniesiona z tej specjalności przyda się w pracy administracyjnej świadczonej na rzecz firm prywatnych, np. w dziale kadr.

Ponadto kompetencje wyniesione ze studiów będziesz mógł wykorzystać w biznesie. Musisz pamiętać, że każde przedsiębiorstwo czy stowarzyszenie funkcjonuje w ramach prawa lokalnego i centralnego. Liczne dofinansowania udzielane przez instytucje publiczne obwarowane są zawiłymi przepisami oraz procedurami. Jako absolwent tej specjalności będziesz się w nich świetnie orientował, dzięki czemu będziesz rozchwytywanym specjalistom od pozyskiwania funduszy publicznych, którego w swoich szeregach potrzebuje niejedna firma.

Wiedza z tego zakresu zapewnia Ci więc elastyczność wyboru w odniesieniu do tego, po której stronie staniesz. Umiejętności możesz wykorzystać zarówno w pracy dla organów stanowiących i wykonujących prawo, jak i dla podmiotów, których działalność jest regulowana tymi przepisami, a więc szczególnie w biznesie.

FAQ

Jak wyglądają studia z administracji?

Administracja dotyczy wielu dziedzin – ekonomii, prawa, nauk społecznych, nauk o zarządzaniu. Program studiów powinien więc obejmować szeroki zakres tematyczny, co też ma miejsce na UTH. Jak wyglądają studia z administracji? Na Uczelni Techniczno-Handlowej przygotowujemy studentów do pracy w organach administracji państwowej – samorządowej i centralnej. Pokazujemy pracę ekspertów tak, jak to miało miejsce podczas spotkania z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Skupiamy się na jak najefektywniejszym przekazaniu teorii (np. prawa) i stosowania jej w praktyce, co wpływa na kwalifikacje i jest jednym z czynników decydujących o zatrudnieniu po specjalności administracja rządowa i samorządowa.

Co to jest administracja rządowa i samorządowa?

W Polsce mamy od czynienia z administracją publiczną, która dzieli się na administrację rządową i samorządową. Administracją rządową kieruje Prezes Rady Ministrów, natomiast organy administracji samorządowej koncentrują się na wykonywaniu zadań w terenie – zajmują się tym jednostki terytorialne: województwa, powiaty i gminy. Połączyliśmy te dwa obszary zarządzania państwem w jedne studia. Administracja rządowa i samorządowa to specjalność, która przygotuje Cię do pracy na stanowiskach w instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych wszystkich szczebli, ale także zapewni Ci wiedzę, jak odnaleźć się w procedurach administracyjnych, gdy reprezentujesz tzw. petenta, czyli np. firmę w kontakcie z organami publicznymi.

Czego nauczę się na specjalności administracja rządowa i samorządowa?

Program nauczania skupia się zarówno na prawie (pracy, administracyjnym, ubezpieczeń społecznych), ale obejmuje też zagadnienia związane z marketingiem i psychologią. Studenci Uczelni Techniczno-Handlowej uzyskują kompleksową wiedzę koncentrującą się również na kompetencjach potrzebnych w środowisku pracy, jak np. umiejętności negocjacyjne i wiedza o prowadzeniu mediacji. Jeśli jesteś tym zainteresowany, to specjalnością, która spełni Twoje oczekiwania, jest właśnie administracja rządowa i samorządowa. Studia I stopnia przygotowują Cię do podjęcia zatrudnienia, ale i dalszej nauki. Specjaliści pokażą Ci, jak wygląda stosowanie technologii służących do komunikowania się w administracji. Dowiesz się, jak zarządzać różnej wielkości przedsiębiorstwami pod kątem organizacyjnym i finansowym oraz poznasz zasady nadzoru w administracji.

Wiemy, jakie skutki niosą ze sobą decyzje wydawane przez urzędników. Specjalność administracja rządowa i samorządowa na kierunku Zarządzanie jest odpowiedzią na potrzeby zatrudniających i zatrudnianych. Dokładamy starań, by nasi absolwenci byli gotowi na przyjęcie oferty zatrudnienia, awans, zmianę zakresu obowiązków w dotychczasowej pracy. Absolwent Uczelni Techniczno-Handlowej to specjalista przygotowany do wykonywania obowiązków w administracji rządowej i samorządach, a także biznesie.

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!