Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Finanse i rachunkowość
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (6 semestrów) i niestacjonarne (6 semestrów)

Studia na specjalności Analityka finansowa

Chcesz zainwestować w wiedzę, która przyniesie zysk w przyszłości? Wybierz studia, dzięki którym Twoja hossa na rynku zawodowym nie będzie miała końca.

Specjalność Analityka finansowa jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie ekspertów w tej dziedzinie. Zainteresowanie tym kierunkiem studiów jest duże, ponieważ otwiera wiele możliwości zatrudnienia i dobrych perspektyw na rozwój kariery zawodowej. Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie, zapraszamy Cię na studia do UTH w Warszawie.

Czego nauczysz się wybierając specjalność Analityka finansowa I stopnia?

Analityka finansowa to proces, na który składa się szereg czynności związanych bezpośrednio z weryfikacją kosztów, planowaniem budżetu firmy, a także uważnym śledzeniem zmian ekonomicznych na rynku. Z tym złożonym działaniem mogą poradzić sobie doskonale wykształceni specjaliści z talentem organizacyjnym.

Analityk finansowy to osoba, która ocenia wiarygodność podmiotu gospodarczego, ale także efektywność inwestycji w instrumenty finansowe. Stale współpracuje z działem księgowości, kontroluje koszty przedsiębiorstwa i prognozuje postępowanie finansowe.

Studiując na UTH, poznasz wszystkie te mechanizmy, dzięki czemu w przyszłości możesz zostać zarówno specjalistą w wąskim obszarze rynku finansowego, jak i mieć „pod kontrolą” wszystkie obszary finansowe jednostki gospodarczej. Umiejętne poruszanie się po świecie finansów wymaga wiedzy, odpowiedzialności i skrupulatności, jednak obserwacja, jak podejmowane decyzje, przekładają się na zyski przynosi ogromną satysfakcję dla pracodawcy i samego analityka. Decydując się na studia I stopnia na specjalności Analityka finansowa masz szansę na poznanie tego fascynującego środowiska od wewnątrz.

Ucząc się na UTH :

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu metod i narzędzi analizowania różnorodnych obszarów rynku finansowego w tym: rynku kredytowo-pożyczkowego, ubezpieczeniowego, kapitałowego (m.in. giełdy) i nieruchomości,
 • poznasz reguły działania rynków oraz ich instrumentów finansowych, specyfikę oferowanych przez instytucje finansowe produktów oraz narzędzi używanych do oceniania standingu finansowego firm i pożyczkobiorców,
 • zdobędziesz umiejętność przeprowadzania analizy finansowej i dokonywania oceny podejmowanych przez firmy decyzji oraz doboru właściwych narzędzi,
 • będziesz wiedzieć, jak określić rodzaj i poziom ryzyka finansowego.

Jeśli pociąga Cię świat finansów, to jesteś we właściwym miejscu. Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia studiów na specjalności Analityka finansowa. Studia I stopnia realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Finanse i rachunkowość.

Możliwości na specjalności Analityka finansowa

UTH jest nowoczesną uczelnią, dlatego kierując się konsekwentnie zmieniającym się rynkiem i jego wymaganiami, chcemy stale uatrakcyjniać swoją ofertę edukacyjną. Program studiów jest zorientowany na praktykę i obejmuje liczne studia przypadków, warsztaty eksperckie i symulacje rzeczywistych zadań. Program studiów jest opracowywany we współpracy z profesjonalistami, jak również z firmami specjalizującymi się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu zarządzania finansami. Dzięki ścisłej współpracy z firmami proponującymi praktyki i staże otrzymujesz możliwość, by zajrzeć za kulisy i poznać tajniki funkcjonowania najlepszych w tej branży.

Plan studiów

Analiza finansowa jest działaniem składającym się z oceny budżetu, wydatkowania i wielu innych elementów, dzięki którym możliwe jest określenie stabilności, rentowności i możliwości inwestowania. Studia I stopnia w Warszawie mają na celu dostarczenie cennej wiedzy i umiejętności związanych z właśnie takimi procesami. Program opracowany z największą starannością, dlatego zapewnia szeroki wgląd w analizę finansową, jak również w ogólne tematy z zakresu zarządzania. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców cenionych w świecie finansów i praktyków zatrudnionych w instytucjach finansowych i doradczych. Studia mają charakter warsztatowo-praktyczny, umożliwiający nabycie wiedzy i przydatnych umiejętności w zakresie analizy i oceny sytuacji finansowej podmiotów i produktów.

Poza specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i analizy musisz przygotować się także na zajęcia z matematyki. Jest to konieczne, ponieważ wiele decyzji finansowych podejmowanych jest na podstawie symulacji i obliczeń matematycznych.

Tematy realizowane w ramach tej specjalności mogą ulec zmianie, ponieważ są one na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy. Przedmioty, które zostały przygotowane na zbliżający się rok to:

 • teoria ryzyka finansowego,
 • narzędzia zarządzania finansami gospodarstw domowych/Analiza finansów gospodarstw domowych,
 • rynek kredytowo-pożyczkowy i produktów ubezpieczeniowych,
 • zarządzanie płynnością finansową,
 • analiza krytycznych przypadków – analityka finansowa,
 • metody oceny zdolności kredytowej,
 • analiza fundamentalna i techniczna,
 • modele wyceny przedsiębiorstwa,
 • narzędzia analityczne,
 • wycena mienia i wartości firmy.

Model kształcenia na UTH umożliwia połączenie teorii z praktyką, dzięki czemu w stosunkowo niedługim czasie zdobywasz podstawowe umiejętności niezbędne do pracy z zakresu analityki finansowej. Po studiach licencjackich będziesz mieć możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na tej samej specjalności, na których pogłębisz swoją wiedzę i dowiesz się, jakie są wzajemne powiązania biznesu rozpatrywane w kontekście sektora finansowego.

Perspektywy po studiach

Dysponując tytułem licencjata, będziesz mieć optymalną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod stosowanych podczas analizy finansowej w różnych obszarach jej zastosowania, będziesz także na bieżąco z najnowszymi przepisami w tej stale rozwijającej się i podatnej na zmiany gospodarcze dziedzinie finansów. Studia przygotują Cię do profesjonalnej realizacji zadań w sektorze bankowo-finansowym oraz do pracy w zespołach specjalistycznych.

Analitycy finansowi pracują zwykle na wyższych szczeblach zarządzania w instytucjach bankowych, bankach prywatnych i firmach wyspecjalizowanych w zarządzaniu majątkiem, a także w towarzystwach ubezpieczeniowych lub większych firmach powierniczych.

Po studiach swoje umiejętności możesz wykorzystać jako:

 • analityk w instytucjach finansowych, firmach doradczych, produkcyjnych i handlowych, obrotu nieruchomościami,
 • konsultant rozwoju systemów w zakresie rachunkowości,
 • ekspert do spraw rozwoju w różnorodnych sektorach rynku finansowego,
 • doradca inwestycyjny,
 • konsultant ds. zarządzania w dziedzinie zarządzania finansami i aktywami.

Analitycy są jednymi z najlepiej opłacanych specjalistów w zakresie zarządzania biznesem. Praca na tym stanowisku częściowo pokrywa się z zadaniami dyrektorów, dlatego duże banki inwestycyjne oferują bardzo atrakcyjne pensje, po to, żeby przyciągnąć największe talenty. Pamiętaj: początkowo można być zatrudnionym jako młodszy analityk finansowy, by następnie awansować na analityka, ale to nie koniec możliwej kariery zawodowej. Wszystko uzależnione jest od wyboru Twojej indywidualnej ścieżki zawodowej, którą możesz rozwijać także na podstawie studiów podyplomowych i kursów.

FAQ

Czy praca analityka finansowego jest ciekawa?

Jak najbardziej! Zawód analityka finansowego oferuje zróżnicowane i ciekawe zajęcia. Twoja przyszła praca oprócz skrupulatnej analizy budżetów, będzie polegać także na spotkaniach i rozmowach z klientami lub dziennikarzami. Analityk finansowy jest pierwszą osobą kontaktową dla instytucji zewnętrznych w sprawach finansowych. Praca ta jest bardzo zobowiązująca i odpowiedzialna, ponieważ analityk często jest doradcą zarządu i kierownictwa w niemal wszystkich aspektach finansowych działalności firmy. Jako analityk niejednokrotnie będziesz musiał podejmować strategiczne decyzje, które będą wiązać się z powodzeniem działań firmy. Jedno jest pewne, na tym stanowisku nie zaznasz nudy.

Jakie zadania stoją przed analitykiem finansowym?

Analitycy przy pomocy specjalistycznych metod i narzędzi stosowanych do oceny możliwości inwestycyjnych i oceny instrumentów finansowych podejmują kluczowe decyzje dotyczące budowania finansów przedsiębiorstwa. Podczas swojej pracy biorą pod uwagę aspekty związane z zarządzaniem, ogólnym stanem gospodarki, nastrojami społecznymi, a wszystko to w celu podjęcia najbardziej trafnych decyzji, które w przyniosą zyski. Dzięki Twojej pracy firmy będą mogły podejmować trafne decyzje i planować budżety w sposób, który zapewni im rozwój i powodzenie.

Jakie wymagania należy spełnić, żeby zostać dobrym analitykiem?

Analitycy finansowi badają rynek finansowy, informacje ekonomiczne i polityczne, żeby wyłowić i uruchomić najkorzystniejsze możliwości inwestycyjne dla posiadanych przez klientów zasobów. Przeważnie zajmują stanowiska kierownicze lub specjalistyczne, dlatego są zobowiązani do budowania i zarządzania finansami oraz nadzorowania i mierzenia wyników całego przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz w przyszłości pracować w tym zawodzie, obowiązkowe cechy to:

 • umiejętności analityczne i matematyczne,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność jasnej argumentacji własnego zdania,
 • zachowanie zorientowane na klienta,
 • poczucie odpowiedzialności.
 • umiejętność myślenia w kategoriach handlowych.

 

Program studiów na UTH oferuje wykształcenie na najwyższym poziomie zawodowym, który umożliwia absolwentom zrozumienie złożonych problemów w tej dziedzinie zawodowej w sposób zorientowany na rozwiązanie. Na specjalności analityka finansowa zdobędziesz umiejętności niezbędne do określania ryzyka, budowania portfeli, a także pomiaru i oceny ich dochodowości. Będąc analitykiem, który umiejętnie zarządza portfelem swoich klientów, możesz pracować w krajowych, a także międzynarodowych instytucjach. Znajomość ram prawnych i podatkowych otwiera dodatkowe ścieżki i możliwości rozwoju, zatem zapraszamy Cię na studia I stopnia na specjalności analityka finansowa.

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!