Przejdź do treści

Kierunek uzyskał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Na kierunku finanse i rachunkowość studia są prowadzone na I i II stopniu kształcenia przez znanych i cenionych wykładowców, a także praktyków zawodu.

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość w czasie studiów zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • zjawisk gospodarczych i ich analizy;
  • istoty, celu i zadań rachunkowości;
  • funkcjonowania banków, zakładów ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, rynków regulowanych (w tym giełdy papierów wartościowych) i innych instytucji finansowych;
  • specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej, także na rynku usług transportowych;
  • analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych prywatnych, publicznych i samorządowych;
  • rozumienia przyczyn i skutków zjawisk w skali mikro- i makroekonomicznej  w gospodarce globalnej.

Studia przygotowują absolwenta do pracy:

  • w każdej komórce organizacyjnej instytucji zajmującej się finansami, rachunkowością, rynkiem finansowym, analityką, audytem, nadzorem, logistyką oraz transportem jako specjalista/analityk;
  • na stanowisku księgowego/księgowej z możliwością rozwoju kariery jako samodzielnego księgowego lub głównego księgowego, dyrektora lub kontrolera finansowego;
  • w działach ekonomiczno-księgowych, w biurach rachunkowych, organizacjach społecznych, firmach doradztwa prawnego i podatkowego, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, na giełdzie, w domach/biurach maklerskich;
  • zdobyta wiedza z zakresu finansów i rachunkowości stanowi doskonałą podstawę do rozwoju kariery menedżerskiej i prowadzenia z sukcesem własnej firmy.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość może kontynuować naukę na studiach II stopnia także z zakresu finansów i rachunkowości lub wybrać inny kierunek np. zarządzanie. Dyplomy ukończenia różnych kierunków na dwóch różnych poziomach mogą zwiększyć szanse na znalezienie pracy.

Zapisz się!