Przejdź do treści Przejdź do nawigacji
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (6 semestrów) i niestacjonarne (6 semestrów)

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa – studia I stopnia

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa to nowa – praktyczna i ekspercka – specjalność studiów dostępna na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Aktualne wyzwania w Polsce i na świecie powodują, że coraz częściej instytucje publiczne oraz organizacje związane z bezpieczeństwem poszukują specjalistów posiadających aktualną wiedzę w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie.

Nowa specjalność posiada bezprecedensowy charakter w skali kraju oraz odpowiada na zapotrzebowanie wysoko wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa.

(nie)bezpiecznie dobre perspektywy zawodowe

Wpisz swoje zainteresowania i sprawdź, kim możesz zostać po studiach na specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem państwa.


Myślę o Twojej karierze... Daj mi kilka sekund

Czego nauczysz się wybierając specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I stopnia?

Kształcenie na nowej specjalności w ofercie UTH w Warszawie ma charakter interdyscyplinarny. Studenci zyskają wiedzę z różnych obszarów – zarówno samego procesu zarządzania, w tym między innymi zarządzania ryzykiem, jak i bezpieczeństwa państwa rozumianego w sposób nowoczesny i dynamiczny.

Studia licencjackie o specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa kierowane są do osób planujących rozpocząć pracę w administracji publicznej i samorządowej, podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego – Policji, Siłach Zbrojnych RP, Straży Granicznej, wojskowych lub cywilnych służbach specjalnych, innych służbach mundurowych oraz we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych sektorów.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I stopnia

Program kształcenia realizowany na specjalności został dopasowany do aktualnych trendów i potrzeb rynku. Przy opracowywaniu przedmiotów na specjalności kierujemy się przede wszystkim tym, aby poza specjalistyczną wiedzą teoretyczną zapewnić studentom jak najlepsze przygotowanie praktyczne, które pozwoli im zdobyć kompetencje wyróżniające się na rynku pracy.

Wybrane przedmioty:

 • system bezpieczeństwa państwa,
 • służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa,
 • przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa,
 • kierowanie i dowodzenie instytucjami bezpieczeństwa państwa,
 • zagrożenia kryzysowe,
 • studia strategiczne / infrastruktura krytyczna (przedmioty fakultatywne),
 • etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych,
 • komunikacja strategiczna i zarządzanie percepcją,
 • technobezpieczeństwo,
 • Siły Zbrojne RP / instytucje bezpieczeństwa państwa (przedmioty fakultatywne).

Perspektywy po studiach

Dynamiczne zmiany zachodzące zarówno w Polsce, jak i na świecie związane z bezpieczeństwem sprawiają, że coraz częściej poszukuje się ekspertów ze ściśle zakrojonej dziedziny bezpieczeństwa.

Po studiach na specjalności możesz pracować w:

 • administracji publicznej i samorządowej,
 • podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego,
 • Policji, cywilnych służbach specjalnych – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • administracji skarbowej,
 • innych służbach mundurowych – Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Marszałkowskiej,
 • jednostkach i strukturach wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni, Żandarmerii Wojskowej czy wojskowych służbach specjalnych,
 • instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych,
 • instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa i obywateli – przykładowo: firmy ochroniarskie, SUFO.

FAQ

Jakie są możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów Zarządzania bezpieczeństwem państwa?

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach rządowych, organizacjach międzynarodowych, służbach bezpieczeństwa i organizacjach pozarządowych. Możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej podczas tego rodzajów studiów jest wiele. Absolwenci świetnie odnajdą się również w sektorze prywatnym – szczególnie duże korporacje poszukują wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą dbać o bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury i opracowywać długofalowe strategie bezpieczeństwa organizacji i przeciwdziałania zagrożeniom. Wiedza wyniesiona ze studiów i znajomość case’ów z sektora publicznego są w tym wypadku bardzo przydatne.

Jakie są wymagania wstępne do zapisania się na specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem państwa?

Aplikacja na specjalność wymaga posiadania wykształcenia średniego. Poza tym kandydaci nie muszą spełniać żadnych specyficznych wymagań. Z pewnością na studiach o tej specjalności odnajdą się osoby interesujące się zagadnieniami takimi jak polityka bezpieczeństwa, prawo, zarządzanie, leadership itp.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie bezpieczeństwem państwa w Warszawie?

Stolica to siedziba najważniejszych instytucji centralnych naszego kraju. Studia w UTH w Warszawie dają możliwość dostępu do najlepszej wiedzy czerpanej z pierwszej ręki. Wykładowcy to specjaliści, którzy na co dzień zajmują się bezpieczeństwem kluczowych podmiotów w państwie. Stąd też studia w Warszawie to niepowtarzalna możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, których nie sposób zdobyć gdzie indziej.

 

Kurs praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!