Studia I stopnia

Atak terrorystyczny, panika, ranni - co zrobisz?

Zamieszki na ulicach, demolka otoczenia – co zrobisz?

Powódź, 20000 osób bez prądu i dachu nad głową – co zrobisz?

Przesunięcie sił zbrojnych blisko granicy kraju – co zrobisz?

Jakie jednostki reagują w danej sytuacji? Jakie są procedury? Jak zarządzać kryzysem? Jakie kroki podjąć i w jakiej kolejności? Jeśli powyższe pytania wydają Ci się interesujące, zapraszamy Cię do poznania odpowiedzi.

Jeśli chcesz:

 • Wiedzieć jak identyfikować zagrożenia militarne i niemilitarne,
 • Umieć samodzielnie kierować pracami związanymi z przygotowaniem planów zarządzania kryzysowego oraz ich wdrożenie na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju,
 • Poznać metody postępowania w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych oraz wszelkich zagrożeń m. in. dla środowiska, ludzkości itp.,
 • Potrafić zinterpretować główne objawy i reakcje poszkodowanych oraz udzielać pomocy.

Zapraszamy Cię serdecznie pod podjęcia studiów na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa.

Studia I stopnia realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Gotowość obronna państwa
 • Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
 • Zagrożenia naturalne w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa
 • Ochrona granic RP i UE
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem w administracji
 • Działania wywiadowcze
 • Podstawy prawa
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy psychologii
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo europejskie i globalne
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Zwalczanie przestępczości i terroryzmu
 • Podstawy procesu karnego
 • Instytucje bezpieczeństwa państwa

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Jak będę mógł wykorzystać swoje umiejętności?

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się walką z wszelkimi zagrożeniami państwa, a zwłaszcza politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, militarnymi, psychologicznymi, zdrowotnymi, ekologicznymi, itp.. Ponadto ukończenie tej specjalności spowoduje zdolność absolwentów do odpowiedniego zarządzania systemami zapewniającymi nienaruszalność terytorialną kraju, a także stabilny rozwój państwa we wszystkich sferach jego działalności.

Pamiętaj: W dzisiejszych czasach Państwo ma wielu wrogów. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz jego terytorium. Dlatego rozwinięto wyspecjalizowaną, wieloszczeblową infrastrukturę, która stale się rozwija i doskonali.

Co nas wyróżnia?:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

Współpracujemy z Strzelnicą AGVO:

W ramach współpracy studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą uczestniczyć: w kursie prowadzącego strzelanie (dla studentów dziennych, studia licencjackie), w kursie praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową (dla studentów dziennych, studia licencjackie), w kursie instruktora strzelectwa (dla studentów dziennych, studia magisterskie), w kursie pierwszej pomocy z elementami TC3.

Po ukończeniu kursów studenci otrzymają zaświadczenia i certyfikaty oraz legitymacje Ligi Obrony Kraju.

Kurs praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl