Przejdź do treści

Studia I stopnia

Co zrobić, żeby przewieść 10 ton jabłek z Polski do Egiptu? Jakie są koszty i jak zrobić to najtaniej? Jakie trzeba spełnić wymogi przy przekraczaniu granic celnych? Jakie czynności prawne muszą zostać wykonane? Kto, za co odpowiada?

Jeśli interesujesz się aspektami celnymi, prawnymi i logistycznymi w handlu międzynarodowym, Twoja ciekawość zostanie zaspokojona na specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa. Umiejętności nabyte podczas studiów, pozwalają również otrzymać uprawnienia do wykonywania zawodu agenta celnego.

Jeśli chcesz:

 • posiadać wiedzę z zakresu międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa celnego,
 • znać istotę i zakres stosowania przepisów celnych w międzynarodowym obrocie towarowym,
 • właściwie interpretować przepisy prawa celnego w teorii i praktyce,
 • znać podstawowe dokumenty niezbędne do obsługi celnej międzynarodowego obrotu towarowego,
 • poznać mechanizmy funkcjonowania regulacji celnych i ocenić ich praktyczne implikacje,
 • posiadać umiejętności organizacji obsługi celnej towarów w międzynarodowym łańcuchu dostaw,
 • być przygotowany do wykonywania wszystkich czynności związanych z obsługą logistyczną tak, aby odbiorca otrzymał zamówiony towar w najbardziej efektywny sposób,
 • mieć niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności zarządzania procesami transportu, magazynowania oraz obsługi zapasów,
 • znać metody i techniki zarządzania łańcuchem dostaw, procesem zakupów, optymalizacji kosztów i sprawnej obsługi klienta.

Zainteresowany? Zapraszamy serdecznie do podjęcia studiów na specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa. Studia I stopnia prowadzone są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Centra logistyczne
 • Strefy wolnocłowe
 • Prawo celne UE i Polski
 • Prawo podatkowe i gospodarcze
 • Prawo w logistyce
 • Gospodarka zapasami i magazynem
 • Obsługa celna
 • Analiza krytycznych przypadków
 • Postępowanie celne
 • Zarządzanie projektami
 • Prawo administracyjne
 • Podstawy logistyki

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

 • podczas pracy w przedsiębiorstwach obsługujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego, obsłudze celnej, logistycznej oraz szeroko pojętym doradztwie celnym,
 • w administracji państwowej i samorządowej, w zakresie realizowanej polityki celnej i w służbach mundurowych, jako specjaliści ds. celnych, w tym w służbie celnej,
 • prowadząc własną działalność gospodarczą, zwłaszcza w zakresie obsługi celnej biznesu. Zdobędziesz także wiedzę, umiejętności i kompetencje do prowadzenia własnej działalności w obszarze handlu zagranicznego,
 • umiejętności nabyte podczas studiów, pozwalają również otrzymać uprawnienia do wykonywania zawodu agenta celnego,
 • pracując na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w przedsiębiorstwach logistycznych,
 • posiadając wiedzę, umiejętności i kompetencje będziesz gotowy do prowadzenia własnej firmy logistycznej, transportowej lub spedycyjnej.

Pamiętaj: Bardzo dużo firm, od razu, bądź wraz z rozwojem planuje ekspansję na rynki zagraniczne, więc niezbędne im będzie dobrze zorganizowane zaplecze logistyczne!

Co nas wyróżnia?

Dzięki wykorzystaniu w procesie kształcenia nowoczesnych metod nauczania (studia przypadków, debaty, dyskusje) oraz nowych technologii i atrakcyjnych form dydaktycznych (e-learning, warsztaty, udział w projektach, praktyki branżowe), kształtujemy studentów na osoby kreatywne, wszechstronne i komunikatywne.

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!