Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (6 semestrów) i niestacjonarne (6 semestrów)

Obsługa celna i logistyka międzynarodowa – studia I stopnia

Zobacz możliwości, jakie zapewniają studia o specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa, dzięki którym przekroczysz granicę i dołączysz do specjalistów oraz zawsze dowieziesz efekty.

Jeśli interesujesz się aspektami celnymi, prawnymi i logistycznymi handlu, specjalność Obsługa celna i logistyka międzynarodowa na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dla Ciebie! Na naszych studiach dowiesz się wszystkiego, co potrzebne, by skutecznie i bezpiecznie zarządzać transportem międzynarodowym i obsługą celną. Sprawdź, co możesz zyskać, wybierając studia o tej specjalności.

Czego nauczysz się wybierając specjalność Obsługa celna i logistyka międzynarodowa?

Myślałeś o karierze w służbach celnych lub w branży transportowej? Jeśli tak, zapraszamy na studia licencjackie obsługa celna i logistyka międzynarodowa. Umiejętności i wiedza nabyta podczas studiów to pierwszy etap do zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu agenta celnego. Będziesz wiedział, jakie czynności podejmować, by dostarczać towar zgodnie z planem i obowiązującym planem. Oto, co jeszcze czeka się na studiach:

 • Nabędziesz wiedzę z prawa celnego międzynarodowego i wspólnotowego, a także nauczysz się interpretować i stosować przepisy wynikające z tych regulacji.
 • Poznasz istotę i zakres stosowania przepisów celnych w międzynarodowym obrocie towarowym.
 • Zapoznasz się z dokumentami niezbędnymi do obsługi celnej międzynarodowego obrotu towarowego.
 • Będziesz wiedział, jak funkcjonują mechanizmy regulacji celnych i umiał ocenić ich praktyczne implikacje.
 • Dowiesz się, jak zarządzać procesami transportu, magazynowania i obsługi zapasów.
 • Poznasz metody i techniki zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw, procesem zakupów, optymalizacją kosztów i sprawną obsługą klienta.

Jednym słowem zyskasz biegłość poruszania się w prawno-organizacyjnych aspektach branży transportowej i zyskasz cenioną na rynku pracy wiedzę i umiejętności.

Partnerzy specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

Specjalność Obsługa celna i logistyka międzynarodowa realizowana jest na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przy wsparciu naszych partnerów: Izby Administracji Skarbowej oraz Służby Celno-Skarbowej.

Co to oznacza dla Ciebie? Podczas studiów będziesz miał kontakt z osobami, które na co dzień zajmują się kwestiami związanymi z obsługą celną i logistyką międzynarodową, a więc będziesz miał dostęp do najnowszej wiedzy i poznasz branżę od środka. To z kolei pozwoli Ci zbudować swoją przyszłą pozycję zawodową i nawiązać znajomości, które w przyszłości mogą zaowocować interesującą pracą. Wielu naszych absolwentów już podczas studiów stawia swoje pierwsze kroki w zawodzie.

Atuty specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

Studia o specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata Bezpieczeństwa wewnętrznego.

Podczas zajęć korzystamy z najskuteczniejszych metod nauczania, takich jak studia przypadków, debaty i dyskusje. Dzięki temu studenci mają okazję spojrzeć na zagadnienia z perspektywy wyników osiąganych przez innych, przedyskutowania swoich wniosków oraz zadawania pytań prowadzącym zajęcia. Zależny nam na kształceniu, którego efektem jest kreatywność, wszechstronność i komunikatywność.

W tym niewątpliwie pomagają nowe technologie i atrakcyjne formy dydaktyczne. E-learning, warsztaty, udział w projektach, praktyki branżowe – wszystko to czeka na Ciebie na specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa. Studia w Warszawie na UTH dają również możliwość uczestniczenia w inicjatywach koła naukowego TSL Team. Koło organizuje m.in. wykłady otwarte, warsztaty i szkolenia, a także wizyty w siedzibach instytucji i firm zajmujących się logistyką.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

Aktualny program nauczania dopasowaliśmy do potrzeb absolwentów, dlatego przedmioty z czasem mogą ulec zmianie. Może zdarzyć się, że podczas jednej z analiz rynku pracy, dostrzeżemy potencjał w innych przedmiotach albo uznamy, że warto dodać kolejne. Kształcimy tak, by studenci kończący edukację mieli, jak najlepsze przygotowanie do pracy i dalszego rozwijania swoich kompetencji, a tym samym przewagę na rynku pracy. Jest to możliwe dzięki połączeniu teorii i praktyki oraz współpracy z naszymi partnerami. Oto przykładowe przedmioty na specjalności:

 • prawo celne UE i Polski,
 • prawo podatkowe i gospodarcze,
 • prawo w logistyce,
 • gospodarka zapasami i magazynem,
 • obsługa celna,
 • analiza krytycznych przypadków,
 • postępowanie celne,
 • zarządzanie projektami,
 • prawo administracyjne,
 • podstawy logistyki.

Perspektywy po studiach

Dobrze zorganizowane zaplecze logistyczne to podstawa działalności firm na rynkach zagranicznych. Wiąże się z tym transport, magazynowanie, dostarczanie towarów, ale też komunikacja z kontrahentami. Wszystko to przy zachowaniu obowiązujących przepisów, w tym odpowiednich procedur celnych. Jeśli właśnie z tym chcesz związać swoją zawodową przyszłość, idealną specjalnością, która pomoże Ci wkroczyć na rynek, będzie obsługa celna i logistyka międzynarodowa. Licencjackie studia na UTH dają wiele perspektyw:

 • Będziesz przygotowany do pracy w Służbie Celnej i innych służbach mundurowych, jako specjalista ds. transportowo-celnych.
 • Możesz pracować w przedsiębiorstwach obsługujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego, obsłudze celnej, logistycznej oraz szeroko pojętym doradztwie celnym.
 • Odnajdziesz się administracji państwowej i samorządowej w zadaniach z zakresu polityki celnej.
 • Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje do prowadzenia własnej działalności w obszarze handlu zagranicznego, logistyki, transportu i spedycji.
 • Umiejętności nabyte podczas studiów otworzą Ci drogę do otrzymania uprawnień agenta celnego, co jest niezbędne do zatrudnienia w Agencji Celnej.
 • Znajdziesz pracę na stanowisku analityka i specjalisty średniego szczebla w przedsiębiorstwach logistycznych, transportowych i spedycyjnych – krajowych i międzynarodowych.

To jednak jedynie wybrane możliwości. Będąc absolwentem tej specjalności, zyskujesz świetną orientację w prawie międzynarodowym związanym z transportem towarów i usług, dzięki czemu możesz wykorzystać ją podczas prowadzenia swojego biznesu lub pracy dla firm i instytucji, które działają międzynarodowo.

Musisz pamiętać również, że studia o tej specjalności prowadzone są na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, co oznacza, że będziesz przygotowany merytorycznie do kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa handlu, a to otwiera duże możliwości do pracy w służbach czy działalności eksperckiej.  

FAQ

Na czym polega obsługa celna?

Obsługą celną określa się czynności mające na celu stosowanie przepisów prawa celnego (w tym procedur celnych, jaką jest np. procedura dopuszczenia do obrotu czy procedura odprawy czasowej), zarządzanie dokumentacją, zapewnienie płynnego przepływu towarów w imporcie, eksporcie i handlu tranzytowym. Specjaliści zajmujący się obsługą celną reprezentują swoich klientów przed instytucjami państwowymi, np. Urzędem Celnym.

Jak zostać agentem celnym?

Agent celny reprezentuje firmy w sprawach podatkowych i celnych.  Może to robić po wpisaniu na listę agentów celnych. Jeśli chcesz pracować w tym zawodzie, musisz mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, a także posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w obsłudze celnej. W ostatnim przypadku może to być np. doświadczenie w sprawach celnych (min. 3 lata) lub dyplom ukończenia studiów wyższych (również podyplomowych) w zakresie nauk prawnych, ekonomicznych i technicznych związanych m.in. z prawem celnym. To nie wszystko. Konieczne jest zdanie egzaminu na agenta celnego lub decyzja o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu. Agentem celnym nie zostanie osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, takie jak np. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Kończąc studia o specjalności obsługa celna i logistyka międzynarodowa w Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie, zyskujesz możliwość wpisu na listę agentów celnych.

Logistyka międzynarodowa – co to jest i gdzie studiować?

Handel międzynarodowy, który obejmuje transportowanie towarów (drogą kolejową, lotniczą, samochodową, morską) wymaga odpowiedniej obsługi logistycznej w zakresie importu, eksportu i handlu tranzytowego. Obsługa celna ma ścisły związek z logistyką międzynarodową. To właśnie dzięki niej można mówić o płynnym przepływie towarów i usług, ciągłości dostaw czy efektywnej współpracy przedsiębiorstw w ramach handlu zagranicznego.

Wiedzę w tym zakresie otrzymasz na specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa.

Czym różnią się studia Obsługa celna i logistyka międzynarodowa od transportu lub logistyki?

Wszystkie te obszary kształcenia dotyczą kwestii związanych z transportem towarów i usług. Kładą jednak nacisk na innej jego obszary. Obsługa celna i logistyka międzynarodowa skupia się na prawnych uwarunkowania wynikających z przesyłu towarów i usług przez granice. W centrum uwagi stawia więc aspekty związane z procedurami i obowiązkami finansowo-prawnymi koniecznymi do przewozu towaru i wprowadzenia go do obrotu.

 

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!