Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (6 semestrów) i niestacjonarne (6 semestrów)

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – studia I stopnia

Fascynuje Cię postępująca dynamicznie cyfryzacja świata? Z zachwytem patrzysz na rozwój globalnej sieci i chcesz mieć wpływ na jej kształtowanie? Wiesz jednak, że za fasadą wygody, komfortu i ogólnej dostępności do informacji, kryje się wiele zagrożeń – nie tylko dla kraju czy gospodarki, ale i zwykłych ludzi. Chcesz uczynić internet bezpieczniejszym miejscem? Kierunek bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w UTH – to miejsce dla Ciebie.

Wirtualny świat internetu, to nie tylko korzyści i możliwość globalnego rozwoju. Powszechny dostęp do technologii, wiedzy i zasobów sprawia, że przestrzeń ta staje się także idealnym środowiskiem dla przestępczości. Czasy średniowiecza są już dawno za nami. Bandyci nie grasują już na traktach i szlakach kupieckich – przenieśli się do internetu.

Pojawiła się zatem potrzeba wykształcenia ludzi, którzy dzięki swoim kwalifikacjom będą w stanie skutecznie im przeciwdziałać. Ochrona informacji, zarządzanie ryzykiem, projektowanie rozwiązań zapobiegających atakom terrorystycznym, cyberterrorystycznym czy hackerskim to oczekiwania współczesnego rynku.

Brzmi jak coś, co chciałbyś robić w życiu, a internet to Twoja rzeczywistość? Już nie musisz się zastanawiać – zapraszamy na studia licencjackie – bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Czego nauczysz się, wybierając specjalność bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni?

Specjalizacja bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowana jest do osób zainteresowanych zjawiskami zachodzącymi w sieci, przede wszystkim w kontekście ochrony i zapobiegania cyberzagrożeniom. Na naszych studiach nauczysz się:

 • rozumieć i definiować najważniejsze pojęcia związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, jak np. „informacja”, „społeczeństwo informacyjne”, „cyberświat”, „cyberterroryzm”, „cyberprzestępstwa”,
 • obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
 • wskazywać instytucje bezpieczeństwa państwa i omawiać ich kompetencje w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 • wyszczególniać elementy (wraz z ich uzasadnieniem) infrastruktury krytycznej państwa, dla których bezpieczeństwo w przestrzeni cyfrowej jest kluczowe,
 • zasad korzystania z narzędzi informatycznych służących do zarządzania bezpieczeństwem w administracji publicznej,
 • stosować odpowiednie metody, narzędzia analityczne i informatyczne wspierające podejmowanie decyzji związanych z bezpieczeństwem.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy Cię do podjęcia studiów na specjalności bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Partnerzy specjalności bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Specjalizację bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni realizujemy przy współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. Działamy w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji. Współdziałamy ze Strzelnicą AGVO, gdzie studenci mogą odbywać specjalistyczne kursy. Przy uczelni działa aktywnie koło naukowe Gomorra, skupiające swoje zainteresowania na zagadnieniach związanych z przestępczością, bezpieczeństwem i zarządzaniem we współczesnym świecie.

Koło naukowe Gomorra

Atuty specjalności bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić studentom ofertę w atrakcyjnym i praktycznym wariancie  edukacji. Stawiamy na kształcenie konkretnych umiejętności, czego odzwierciedleniem są zajęcia praktyczne, laboratoria, ćwiczenia i kursy. Co wyróżnia studia licencjackie bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni?

 • Porozumienie z Komendantem Głównym Policji

  Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji.

 • Współpraca ze Strzelnicą AGVO

  Studenci kształcący się w systemie stacjonarnym w ramach każdej ze specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia mogą uczestniczyć w kursach: prowadzącego strzelanie oraz praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową, a na studiach magisterskich na instruktora strzelectwa. W ofercie kształcenia znajduje się również kurs pierwszej pomocy z elementami TC3. Po ukończeniu kursów studenci otrzymują zaświadczenia i certyfikaty oraz legitymacje Ligi Obrony Kraju.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni studia I stopnia

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to jedna z pięciu specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Realizujemy je zarówno w ramach studiów licencjackich jak i magisterskich. Zależy nam na kompleksowym kształceniu naszych studentów, dlatego specjalność wybraną na licencjacie możesz kontynuować na studiach uzupełniających, aby pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę i kompetencje. Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Zajęcia odbywają się w Kampusie przy ul. Jutrzenki 135 w Warszawie. W obiekcie znajdują się sale audytoryjne z nowoczesnym sprzętem, aula, sale wykładowe, laboratoria (komputerowe, logistyczne i kryminalistyczne), pracownie językowe biblioteka i czytelnia.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Jeśli jesteś jeszcze w szkole średniej lub planujesz podjąć studia dopiero za kilka miesięcy, musisz wiedzieć, że lista przedmiotów oferowanych na bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni może ulec zmianie. Z czego to wynika? Nieustannie obserwujemy rynek pracy, analizujemy jego potrzeby, wyciągamy wnioski i na jego podstawie organizujemy program nauczania – tak, aby nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowanymi specjalistami.

Aktualne, wybrane przedmioty:

 • gotowość obronna państwa,
 • rozwój globalnego społeczeństwa informacyjnego,
 • inwigilacja w cyberprzestrzeni,
 • infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem,
 • wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • cyberterroryzm,
 • zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni,
 • działania wywiadowcze,
 • kontrola, audyt w bezpieczeństwie.

Perspektywy po studiach

Postępująca cyfryzacja i automatyzacja sprawiają, że kwestie bezpieczeństwa w sieci nieustannie przybierają na znaczeniu. Z tego względu bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest jedną z tych specjalizacji, o których można powiedzieć, że będą stanowić o kształtowaniu wirtualnego świata w przyszłości – w kontekście badawczym i zawodowym.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują naszych absolwentów do pracy w instytucjach państwowych na szczeblu rządowym i samorządowym, służbach zajmujących się bezpieczeństwem (Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa czy służby specjalne), instytutach badawczych, przedsiębiorstwach, w których bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania, np. w bankach, placówkach medycznych.

FAQ

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – jak praca po studiach?

Po studiach możesz pracować w zawodach wymagających specjalizacji w danej dziedzinie bezpieczeństwa, np. jako specjalista ds. bezpieczeństwa informacji lub administrator sieci. W pierwszym przypadku osoba zajmująca to stanowisko odpowiada za audyty bezpieczeństwa, ochronę informacji, ocenę ryzyka, nadzorowanie systemów informatycznych. Natomiast administrator zarządza siecią komputerową w przedsiębiorstwie, dba o jej bezpieczeństwo i prawidłowy przepływ informacji. Możesz także pracować w instytucjach państwowych, takich jak np. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, na jednym z wielu stanowisk specjalistycznych.

Czego nauczę się na specjalności bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni?

Podczas studiów będziesz miał do czynienia z przedmiotami takimi jak Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Cyberterroryzm, Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni. Na zajęciach dowiesz się, jak dbać o bezpieczeństwo danych, a także poznasz metody i narzędzia umożliwiające ich ochronę – będziesz wiedzieć, jak zarządzać informacjami w instytucjach i przedsiębiorstwach. Poznasz zagrożenia związane z cyberterroryzmem oraz sposoby zapobiegania i zwalczania zjawisk występujących w sieci a zagrażających bezpieczeństwu ludzi i państwa.

To tylko wybrane zagadnienia na specjalizacji bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Studia na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie wyposażą Cię we wszelkie niezbędne informacje i umiejętności umożliwiające znalezienie pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w wirtualnym świecie.

Dlaczego bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ma przyszłość?

Zarówno firmy prywatne, jak i instytucje państwowe korzystają z sieci w ramach systemów informatycznych, realizując codzienne zadania. Przechowywanie informacji niejawnych dotyczących, chociażby danych pracowników, tajemnic biznesowych czy państwowych, wymaga odpowiednich zabezpieczeń i ciągłego nadzoru. Mimo rozwoju technologii nie jest to możliwe bez udziału specjalistów. To właśnie oni nadzorują i obsługują systemy zabezpieczające dane, są w stanie szybko wykryć nieprawidłowości i przeciwdziałać zagrożeniu. Waga informacji w dzisiejszych czasach, sposób ich przechowywania oraz związane z tym zagrożenia, sprawiają, że licencjackie i magisterskie studia bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, są przyszłościowym kierunkiem edukacji i przygotowania do zawodu.

Kurs praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!