Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (6 semestrów) i niestacjonarne (6 semestrów)

Studia licencjackie na specjalności analityk bezpieczeństwa

Mamy dla Ciebie studia, dzięki którym zagrożenie nudnej i monotonnej pracy nie będzie Ci grozić. Sprawdź studia I stopnia o unikalnej specjalności analityk bezpieczeństwa.

Koncepcja bezpieczeństwa polega na ochronie państwa, terytorium, mieszkańców lub zasobów prywatnych przed świadomymi atakami innych państw lub osób. Co należy zrobić, aby zapewnić taką ochronę? Jak w odpowiednim czasie właściwie rozpoznać oraz zdefiniować zagrożenia społeczne, zdrowotne i ekonomiczne? Odpowiedz na takie pytania, możesz poznać, studiując na UTH w Warszawie, gdzie została utworzona specjalność, która ma na celu przygotowanie przyszłych analityków bezpieczeństwa, którzy będą zapleczem osobowym dla służb specjalnych, dyplomatycznych, ale również prywatnych firm i korporacji utrzymujących istotną infrastrukturę.

Innowacyjny program studiów pozwoli Ci uzyskać dogłębne zrozumienie stosunków międzynarodowych i polityki, a także konfliktów i kwestii bezpieczeństwa na poziomie globalnym i regionalnym. Sprawdź, co zyskasz, wybierając studia I stopnia na specjalności analityk bezpieczeństwa i wkrocz do elitarnego grona poszukiwanych ekspertów w tej dziedzinie.

Czego nauczysz się wybierając specjalność analityk bezpieczeństwa?

Głównym celem pracy analityka bezpieczeństwa jest zapewnienie jak najlepszego i ciągłego funkcjonowania infrastruktury organizacji czy państwa. Analityk dzięki swoim umiejętnościom może bardzo skutecznie ocenić poziom danego zagrożenia oraz jego konsekwencje. Aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi, specjaliści opracowują scenariusze, które pozwalają zdefiniować środki obronne i ochronne oraz odpowiednie strategie zarządzania. Studiując na UTH, opanujesz zasady naukowe, techniczne oraz sposoby wdrażania i doskonalenia takich scenariuszy, a także nauczysz się, jak zarządzać sytuacjami kryzysowymi.

Zapisz się na studia I stopnia na specjalności analityk bezpieczeństwa, jeśli chcesz w przyszłości:

 • umieć wykrywać i definiować zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
 • identyfikować przyczyny powstawania zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych państwa, ich sposób oddziaływania na społeczeństwo oraz struktury państwowe i samorządowe,
 • poznać zjawiska związane z cyberprzestępczością, wojną informacyjną, ochroną informacji niejawnych i danych osobowych,
 • zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych na różnych poziomach administracji publicznej,
 • mieć wiedzę z zakresu powstawania oraz identyfikowania potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych państwa,
 • umieć rozpoznawać zagrożenia w cyberprzestrzeni i przeciwdziałać nim,
 • wiedzieć jak chronić dane osobowe oraz informacje niejawne,
 • znać zakres zadań podczas zarządzania kryzysowego na różnych poziomach administracji publicznej.

Zapraszamy Cię do zgłębienia tajników systemu bezpieczeństwa, w tym w tym: metod i sposobów zdobywania informacji, metod analizy danych, technologii informacyjnych, cyberbezpieczeństwa, geopolityki i bezpieczeństwa militarnego podczas studiów I stopnia na specjalności analityk bezpieczeństwa. Studia realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Partnerzy specjalności analityk bezpieczeństwa

Program studiów jest wysoce zorientowany na praktykę, ze studiami przypadków, warsztatami eksperckimi i symulacjami rzeczywistych zadań. Materiał jest opracowywany we współpracy z profesjonalistami, jak również z firmami specjalizującymi się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Dzięki takiej współpracy już podczas studiów otrzymujesz możliwość, by zajrzeć za kulisy i poznać tajniki funkcjonowania najlepszych w tej dziedzinie.

Specjalność jest realizowana w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji. UTH współpracuje również z Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Na ukształtowanie ostatecznego profilu specjalności wpływ miało również stanowisko dużych firm i korporacji, dla których kwestie bezpieczeństwa informacyjnego i ogólnego maja zasadnicze znaczenie. To w konsultacji z tymi jednostkami opracowywany jest plan kształcenia, który odpowiada na potrzeby rynku. Wybierając studia u nas, na specjalności analityka bezpieczeństwa masz więc pewność dostępu do najbardziej aktualnej wiedzy i studiów przypadków, z którymi będziesz mierzyć się podczas swojej przyszłej kariery zawodowej.

Plan studiów

Studia licencjackie na tej specjalności trwają 6 semestrów. Zajęcia prowadzone są przez najlepszą kadrę składającą się z renomowanych ekspertów i praktyków, którzy swoją wiedzę i praktyczne know-how przekazują swoim studentom jednakowo na wykładach oraz zajęciach praktycznych.

Podczas studiów I stopnia na specjalności analityk bezpieczeństwa zdobędziesz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa oraz umiejętności rozpoznawania i identyfikowania zagrożeń, jakie mogą pojawić się w Twojej pracy zawodowej. Będziesz tym samym wiedzieć, jak w przyszłości analizować zjawiska i zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu państwa i ludności oraz jak im się przeciwstawiać.

W programie studiów uwzględniono następujące przedmioty:

 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa,
 • Przetwarzanie i analiza informacji,
 • Organizacja i funkcjonowanie wywiadu kryminalnego - analiza kryminalna,
 • Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa,
 • Gotowość obronna państwa,
 • Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem,
 • Bezpieczeństwo w biznesie - zasady funkcjonowania wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego,
 • Zasady ochrony fizycznej i technicznej obiektów - audyt bezpieczeństwa,
 • Wywiad w konfliktach współczesności,
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Model kształcenia na UTH jest atrakcyjny, ponieważ umożliwia połączenie teorii z praktyką, dzięki czemu w stosunkowo niedługim czasie zdobywasz podstawowe umiejętności niezbędne do pracy jako profesjonalny analityk bezpieczeństwa. Po studiach licencjackich będziesz mieć możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na tej samej specjalności, na których pogłębisz swoją wiedzę na temat pracy w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Jeśli to dla Ciebie jednak nadal za mało, chętnie zobaczymy Cię w kole naukowym Gomorra, którego celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczenia i pomysłów. W ramach koła będziesz mógł spotkać się z innymi pasjonatami oraz ekspertami, dzięki czemu poszerzysz swoją wiedzę między innymi o zagadnienia takie jak: kryminalistyka, obronność, działania jednostek specjalnych, zarządzanie, prawo karne.

Perspektywy po studiach

Będąc absolwentem studiów I stopnia o specjalności analityk bezpieczeństwa otrzymasz tytuł licencjata, co da Ci unikalną praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy na stanowiskach:

 • w wywiadzie, kontrwywiadzie i innych służbach specjalnych,
 • analityka bezpieczeństwa w organizacjach gospodarczych,
 • analityka wywiadu gospodarczego w biznesie,
 • specjalisty ds. zarządzania kryzysowego na wszystkich poziomach administracji publicznej,
 • analityka ds. analizy kryminalnej w policji i innych służbach mundurowych,
 • specjalisty administratora danych osobowych,
 • specjalisty do spraw bezpieczeństwa w firmach technologicznych,
 • specjalisty ds. zabezpieczenia imprez,
 • detektywa-analityka w agencjach detektywistycznych i wywiadowniach gospodarczych,
 • analityka w firmach infobrokerskich,
 • analityka bezpieczeństwa w firmach ochrony,
 • edukatora w zakresie bezpieczeństwa.

Po zakończeniu studiów możesz od razu podjąć pracę w zawodzie jako analityk bezpieczeństwa, a także kontynuować naukę na studiach magisterskich na tej samej specjalności w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Po studiach możesz także nadal rozwijać się w obszarach związanych z bezpieczeństwem państwa, pracując w służbach mundurowych. Jako specjalista do spraw bezpieczeństwa możesz pracować w wielu państwowych i prywatnych spółkach, firmach i przedsiębiorstwach, a także w niezależnych biurach inżynierskich, eksperckich i konsultingowych.

FAQ

Czego nauczę się na specjalności analityk bezpieczeństwa?

Na studiach nauczysz się odpowiedniego planowania działań w sytuacjach kryzysowych. Poznasz między innymi podstawy prawne oraz zachowania społeczne, których przestrzeganie jest niezwykle ważne dla zachowania bezpieczeństwa Twojego oraz innych. Nauczysz się planować działania przeciwdziałające zagrożeniom i analizować ryzyko. Wreszcie zapoznasz się z nowoczesnymi zagrożeniami płynącymi z sieci i nauczysz się im przeciwdziałać.

Jakie cechy powinien mieć dobry specjalista do spraw bezpieczeństwa?

Analityk bezpieczeństwa to bardzo odpowiedzialny zawód. Jeśli masz silny charakter i zachowujesz zimną krew w trudnych sytuacjach i widzisz siebie jako osoba dowodząca zespołem ratowniczym w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych to znak, że w przyszłości możesz być doskonałym ekspertem. Dodatkowe cechy znakomitego analityka bezpieczeństwa to:

 • kreatywność,
 • umiejętność przewodzenia zespołowi,
 • wysoki stopień ducha pracy zespołowej,
 • silne umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność szybkiego rozumienia nowych technologii i koncepcji technicznych,
 • gotowość do pracy w stresie,
 • gotowość do ciągłego rozwoju,
 • wysoka kultura osobista.

Dlaczego studia na UTH?

Nasza uczelnia stawia na kompetentnych i zaangażowanych w misję edukacyjną wykładowców, którzy zawsze są otwarci na potrzeby swoich studentów. Wśród nich znajdziesz osoby związane z najważniejszymi służbami państwowymi, będziesz mieć więc dostęp do najlepszej wiedzy.

Ponadto nasi studenci nigdy nie czują się pozostawieni samym sobie i zawsze otrzymują pomoc w nauce i kwestiach administracyjnych. Wsparcie studentów jest dla nas ważne, a atmosfera jest zawsze przyjazna, sprzyjają temu także małe grupy studentów oraz liczne koła studenckie, w tym koło naukowe Gomorra dedykowane obszarom bezpieczeństwa i zarządzania.

 

Studia na UTH oferują wykształcenie na najwyższym poziomie, co pozwala na zrozumienie złożonych zagadnień w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Na tej specjalności zdobędziesz umiejętności potrzebne do określania ryzyka zarówno w przestrzeni rzeczywistej, jak i tej internetowej. Będąc świetnie przygotowanym analitykiem, w przyszłości możesz pracować w krajowych, a także międzynarodowych instytucjach. W czasie pracy zawodowej możesz stale rozwijać swoje kompetencje, by kiedyś stanąć na najwyższych szczeblach związanych z bezpieczeństwem i ochroną państwa lub jednostek. Zatem zapraszamy Cię na studia I stopnia na specjalności analityk bezpieczeństwa.

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!