Przejdź do treści

Architektura wnętrz w UTH to kierunek należący do dwóch obszarów kształcenia - sztuki i nauk technicznych. Oferta została przygotowana w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, na którym rośnie zainteresowanie usługami architektów wnętrz będących nie tylko specjalistami w dziedzinie projektowania artystycznego, ale również posiadających wiedzę techniczną z zakresu budownictwa.

Taka koncepcja studiów wynika z przekonania, iż dla powodzenia na rynku pracy konieczne jest rozumienie ograniczeń i możliwości twórczych wynikających z warunków technicznych realizacji wnętrz. Ważna jest też umiejętność sprawnego posługiwania się komputerowymi narzędziami projektowania architektonicznego oraz wizualizacji koncepcji twórczych.

Kierunek skierowany jest do osób zainteresowanych kształtowaniem wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej. Skierowany do osób twórczych cechujących się wrażliwością estetyczną. Doskonały wybór dla osób odważnych w przełamywaniu utartych schematów i otwartych na nowe trendy.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata architektury wnętrz oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

  • Studia stacjonarne trwają 6 semestrów.
  • Studia niestacjonarne trwają 7 semestrów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Architektura wnętrz w UTH absolwent:

  • jest przygotowany do podjęcia działalności twórczej w zakresie realizacji wnętrz,
  • posiada niezbędną wiedzę do współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych,
  • jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwości

Wiedza i umiejętności nabyte podczas  tych studiów dają realne możliwości podjęcia pracy w firmach architektonicznych zajmujących się projektowaniem wnętrz, jak też poprowadzenia własnej działalności o tym profilu.

Zapisz się!