Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

ZASADY REKRUTACJI

 1. W szkoleniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. W szkoleniach mogą uczestniczyć obywatele polscy oraz cudzoziemcy. Osoby pochodzące spoza Strefy Schengen, chcące uczestniczyć w szkoleniu, muszą uzyskać zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego i dostarczyć ją do Centrum Studiów Podyplomowych lub do Biura Rekrutacji wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi, przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w pierwszej kolejności zobowiązane są do zarejestrowania się w systemie rejestracji Urzędu Lotnictwa Cywilnego dostępnym na stronie internetowej https://drony.ulc.gov.pl/. Po dokonaniu rejestracji, wygenerowaniu numeru operatora oraz po wypełnieniu profilu pilota oraz wygenerowaniu numeru pilota, należy przejść bezpłatne szkolenie w celu uzyskania kompetencji A1/A3.

DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI STRONY

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Zapoznaj się z Regulaminem szkoleń na pilotów bezzałogowych statków powietrznych.
 2. Wypełnij ankietę osobową i wyślij ją na dedykowany adres e-mail: bsp@uth.edu.pl.
 3. W ciągu 3 dni roboczych, pracownik Centrum Studiów Podyplomowych lub Biura Rekrutacji skontaktuje się z Tobą i przekaże Ci niezbędne informacje, wraz z umową szkoleniową.  
 4. Dostarcz oryginały wymaganych dokumentów oraz dokonaj opłaty za szkolenie.

WYMAGANE DOKUMENTY SZKOLENIOWE

 1. Podpisana ankieta osobowa.
 2. Podpisana umowa szkoleniowa.
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za szkolenie.
 4. Oświadczenie o posiadaniu kompetencji A1/A3.
 5. W przypadku cudzoziemców pochodzących spoza strefy Schengen – zaświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w szkoleniu, wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin szkoleń na pilota bezzałogowego statku powietrznego - pobierz
Ankieta osobowa NSTS-05 - pobierz
Oświadczenie uprawnienia A1/A3 - pobierz

SKŁADANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Centrum Studiów Podyplomowych UTH, ul. Jagiellońska 82F, I Piętro, pokój 112, e-mail: podyplomowe@uth.edu.pl, tel. 22 262 88 55
Biuro Rekrutacji UTH Kampus Jagiellońska, ul. Jagiellońska 82 F, I Piętro, e-mail: rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl, tel. 22 262 88 89
Biuro Rekrutacji UTH Kampus Jutrzenki, ul. Jutrzenki 135, Parter, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl, tel. 22 262 88 88