Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

NSTS-02

Szkolenie na pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego  - DRONA - zgodnie z Krajowym Scenariuszem Standardowym dla kategorii „szczególnej” NSTS-02. Szkolenie dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (ang. Visual Line of Sight - VLOS), z użyciem Bezzałogowego Statku Powietrznego (MR - wielowirnikowiec, ang. multirotor), o masie startowej mniejszej niż 25 kg. Program szkolenia jest zgodny z wytycznymi nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z dnia 29 grudnia 2021 r., w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02.

UWAGA!!!

Nowa edycja szkoleń rozpocznie się w Roku akademickim 2022/2023

CZĘŚĆ TEORETYCZNA - Szkolenie składa się z 12 godzin zegarowych realizowanych w postaci e-learningu, tj. umieszczonych na platformie Moodle pod adresem http://kursy.uth.edu.pl/, filmów instruktażowych oraz pytań testowych. Dostęp do platformy nadawany jest na okres 6 miesięcy.

PROGRAM SZKOLENIA TEORETYCZNEGO
 1. Przepisy lotnicze.
 2. Ograniczenia możliwości człowieka.
 3. Procedury operacyjne.
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu.
 5. Ogólna wiedza na temat bezzałogowych statków powietrznych.
 6. Meteorologia.
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie.
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

EGZAMIN Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ - Egzamin z części teoretycznej przeprowadzany jest zdalnie na platformie Moodle. Test liczy 80 pytań wielokrotnego wyboru. Uczestnik szkolenia uzyskuje pozytywny wynik egzaminu po udzieleniu przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi (60 pytań). Wynik jest widoczny po zakończeniu testu.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - Szkolenie składa się z 8 godzin zegarowych zajęć praktycznych realizowanych w otwartej przestrzeni przez uczestnika indywidualnie z instruktorem posiadającym niezbędne uprawnienia nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Miejsce realizacji szkolenia praktycznego – teren wokół Kampusu UTH ul. Jagiellońska 82 F, 03-301 Warszawa.

PROGRAM SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Tematy i obszary uwzględnione w ramach szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych:

 1. Czynności przed lotem.
 2. Procedury w trakcie lotu.
 3. Czynności po zakończeniu lotu.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI I NADANIE UPRAWNIEŃ PRZEZ ULC - Po zdaniu egzaminu teoretycznego oraz ukończeniu szkolenia praktycznego, uczestnik otrzymuje Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej”. Organizator szkolenia przekazuje do Urzędu Lotnictwa Cywilnego informację o zakończeniu szkolenia przez uczestnika i możliwości nadania mu uprawnień.

Certyfikat wzór - pobierz

CO NAS WYRÓŻNIA?
 • szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowaną jednostkę UTH zajmującą się tematyką obszaru lotnictwa tj. Centrum Kształcenia Lotniczego,
 • blisko 30-letnie doświadczenie Uczelni w prowadzeniu kształcenia osób dorosłych w ramach studiów, szkoleń, projektów unijnych,
 • certyfikowana kadra instruktorów i szkoleniowców,
 • konkurencyjne ceny,
 • program szkolenia i czas trwania przystosowany do preferencji uczestników szkolenia,
 • indywidualne podejście do uczestników szkolenia,
 • dostosowanie się do potrzeb i możliwości uczestników szkolenia,
 • własny sprzęt wykorzystywany podczas szkoleń praktycznych,
 • dedykowana platforma e-learningowa stworzona do prowadzenia zajęć teoretycznych,
 • posiadanie niezbędnych zezwoleń wymaganych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

 

CO ZYSKUJESZ KOŃCZĄC SZKOLENIE?
 • uzyskasz Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej NSTS-02”,
 • będziesz mógł wykonywać loty dronem o masie mniejszej niż 25 kg, w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS),
 • będziesz mógł wykonywać loty bezzałogowym statkiem powietrznym nieopatrzonym etykietą identyfikacyjną klasy,
 • nawiążesz kontakt z cenionymi instruktorami i szkoleniowcami.