Przejdź do treści

Przepisy obowiązujące od początku 2021 roku na terenie całej Unii Europejskiej wymagają od większości użytkowników dronów rejestracji i odbycia szkolenia, które pozwoli na uzyskanie licencji pilota lub operatora systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP).

W odpowiedzi na nowe regulacje prawne Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej oferuje szkolenie oraz egzaminowanie pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych. Szkolenie pilota DRONA skierowane jest do osób chcących w przyszłości wykonywać zawód związany z przeprowadzaniem operacji lotniczych, podczas których wykorzystywane będą Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP). Numer rejestracyjny Operatora nadany został przez Urząd Lotnictwa Cywilnego: POLe34fdc1b0c14l.

Szkolenia w ofercie Centrum Kształcenia Lotniczego UTH

Uczelnia przygotowała w ofercie szkolenia nadające europejskie uprawnienia do wykonywania lotów dronem:

UWAGA!!!

Nowa edycja szkoleń rozpocznie się w Roku akademickim 2022/2023

Co daje szkolenie obsługi drona?

Obecnie szkolenie z pilotażu BSP należy zrobić nawet w przypadku, gdy urządzenie służy jedynie do zabawy i amatorskiego kręcenia filmów lub zdjęć lotniczych. Licencja pilota wymagana jest od każdego, kto zamierza latać dronem przekraczającym masę 250 g. Przestrzeganie przepisów prawnych jest wymagane ze względu na bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, w której latają samoloty, balony na ogrzane powietrze, paralotnie czy śmigłowce ratunkowe. Możliwość zdobycia wymaganego potwierdzenia wiedzy w postaci szkolenia i egzaminu końcowego jest obowiązkowa, ale jednocześnie bardzo praktyczna. Szkolenie z pewnością będzie interesujące dla wszystkich, którzy chcą uzyskać wyczerpujące informacje na temat obsługi dronów i podstaw prawnych obowiązujących w lotnictwie.

Jak wykorzystać licencję instruktora?

Zdobycie licencji pilota otwiera ciekawe możliwości zawodowe. Piloci Bezzałogowych Statków Powietrznych (UAVO) mogą znaleźć pracę w strukturach państwowych np. w policji, straży granicznej, straży pożarnej, straży miejskiej, a nawet w służbach specjalnych i jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej. Licencjonowani specjaliści poszukiwani są także w sektorze energetycznym, zarządzaniu kryzysowym, służbach porządkowych i ratunkowych oraz w nadzorze i ochronie obiektów o charakterze strategicznym.

Zapotrzebowanie na usługi BSP wzrasta również w branży reklamowej, marketingu oraz w telewizji, gdzie specjaliści filmują wydarzenia sportowe i kulturalne. Coraz częściej piloci dronów zatrudniani są do nagrywania z powietrza uroczystości okolicznościowych takich jak eventy i festiwale. Sterowanie oraz fotografowanie za pomocą drona wykorzystywane są obecnie w niemal każdej branży:

 • w nieruchomościach,
 • w geodezji,
 • w detektywistyce,
 • w logistyce,
 • do monitorowania środowiska naturalnego,
 • do obserwacji niebezpiecznych zdarzeń na ziemi,
 • do pomiaru natężenia ruchu drogowego,
 • do patrolowania rurociągów i innych ciągów przesyłowych,
 • do kontroli i nadzoru nad obiektami wysokimi lub trudno dostępnymi,
 • w działalności agrotechnicznej i rolniczej,
 • w budownictwie i architekturze,
 • w transporcie przesyłek do miejsc trudno dostępnych.

Drony zaczynają być wykorzystywane także w transporcie asortymentu medycznego. Transport rzeczy, które muszą być dostarczone tak szybko, jak to jest możliwe dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego, może okazać się przełomowy w tej dziedzinie.

Jak zostać pilotem drona?

Wykonywanie lotów BSP jest uzależnione od analizy ryzyka, odległości od ludzi oraz wagi urządzenia, więc jeśli chcesz sterować dronem wyposażonym w kamerę lub aparat, musisz się zarejestrować, a następnie odbyć szkolenie i zdać egzamin. Szkolenie operatora BSP może być przeprowadzone wyłącznie w ośrodku uznanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Operatora. Im wyższe ryzyko operacji związanej ze sterowaniem drona, tym wyższe uprawnienia i bardziej rozbudowane szkolenie kompetencyjne. Uczelnia Techniczno-Handlowa zorganizowała w swojej strukturze Centrum Kształcenia Lotniczego UTH (CKL UTH), w którym są przeprowadzane szkolenia Pilotów  Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Jakie są kategorie lotów dronem?

Loty dronem definiowane są poprzez 3 kategorie. Utworzone kategorie lotów odnoszą się do ryzyka dla osób na ziemi, a także innych użytkowników przestrzeni powietrznej, jakie mogą stwarzać operacje wykonywane podczas pilotowania drona:

 • Kategoria otwarta obejmuje operacje VLOS niewymagające uzyskania zezwolenia. Należą do niej drony o masie poniżej 25 kg oraz loty do maksymalnej wysokości 120 m. Kategoria ta zawiera dodatkowe 3 podkategorie lotów:
 1. A1 — loty nad ludźmi,
 2. A2 — loty blisko ludzi,
 3. A3 — loty z dala od ludzi.
 • Kategoria szczególna obejmuje operacje VLOS/BVLOS, które wymagają uzyskania zezwolenia od właściwego organu z racji większego ryzyka dla osób trzecich.
 • Kategoria certyfikowana, która obejmuje operacje wysokiego ryzyka VLOS/BVLOS wymagające certyfikacji bezzałogowego systemu powietrznego na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 i certyfikacji operatora oraz personelu.

Zapisz się na szkolenie w Warszawie i naucz się obsługiwać drona legalnie i bezpiecznie!