Przejdź do treści

Wydział Inżynieryjny UTH oferuje studia inżynierskie I-go stopnia na kierunkach technicznych oraz licencjackie na kierunkach artystyczno-technicznych.

Na wszystkich kierunkach studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (zajęcia w co drugi weekend – sobota i niedziela).

Co do zasady studia inżynierskie prowadzone są we współpracy z instytutami branżowymi zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie (Instytut Transportu Samochodowego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Instytut Badawczy Dróg i Mostów), co zapewnia studentom dostęp do najnowocześniejszej, często unikalnej bazy laboratoryjnej i kadry naukowej o najwyższych kompetencjach.

Wydział posiada również bogate własne zasoby laboratoryjne w tym laboratoria fizyki, metrologii, drgań i hałasu, logistyki, grafiki inżynierskiej.

Na Wydziale, na kierunku Transport, realizowany jest obecnie projekt unijny, w ramach, którego finansowane są m.in. zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I roku, dodatkowe szkolenia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, płatne praktyki w znanych firmach krajowych i staże zagraniczne (Włochy, Słowenia). Wielu studentów otrzymuje po zakończeniu praktyk ofertę pracy z przyjmującego przedsiębiorstwa krajowego.

W ramach umowy z firmą Mercedes-Benz studenci kierunku Transport odbywają atrakcyjne zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Mercedesa. Zajęcia prowadzą specjaliści firmy Mercedes. Studenci zdobywają certyfikaty przydatne w życiu zawodowym.

Nasze atuty:

  • jakość - europejskie standardy kształcenia, wyselekcjonowana, przyjazna kadra dydaktyczna,
  • nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych - zajęcia laboratoryjne i projektowe,
  • atrakcyjne zaplecze - współpraca z instytutami branżowymi i znanymi firmami,
  • szanse i możliwości - praktyki, staże, dodatkowe szkolenia.

Wydział Inżynieryjny UTH

Zapisz się!