Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Patronat honorowy:

Tytuł, który uzyskasz: inżynier na kierunku Transport
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów)

Studia inżynierskie na specjalności Transport kolejowy

Chcesz wejść na właściwy zawodowy tor? Wybierz studia o specjalności Transport kolejowy, które zapewnią Ci zawodowy start bez opóźnień.

Studia o specjalności Transport kolejowy są dla wszystkich, którzy interesują się kolejnictwem, budową pojazdów kolejowych i systemami bezpieczeństwa kolejowego. Wybierając studia w Warszawie, poznasz najnowsze technologie, nauczysz się rozumieć i rozwiązywać zagadnienia techniczne dotyczące transportu kolejowego i telematyki kolei.

To nie wszystko. W trakcie nauki zrozumiesz, jak funkcjonują systemy kolejowe oraz nauczysz się identyfikować wszelkie problemy związane z tą dynamicznie rozwijającą się branżą. Kolej to jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska i najnowocześniejszych środków transportu, który dynamicznie się rozwija. Kończąc studia na specjalności Transport kolejowy, również Ty możesz wnieść wkład w rozwój tej dziedziny.

Sprawdź możliwości, jakie dają Ci studia o specjalności Transport kolejowy i zdobądź tytuł inżyniera, dzięki któremu nie wypadniesz z zawodowego toru.

Ładunek zawodowych perspektyw

Wpisz swoje zainteresowania i sprawdź, kim możesz zostać po studiach na specjalności: Transport kolejowy.


Myślę o Twojej karierze... Daj mi kilka sekund

Czego nauczysz się wybierając specjalność Transport kolejowy?

Sieć kolejowa jest coraz bardziej zdigitalizowana i systematycznie się rozwija. Zarządzanie transportem kolejowym wiąże się z poznaniem nowoczesnych systemów cyfrowych i środowiskiem operacyjnym. Jako student specjalności Transport kolejowy podczas nauki dowiesz się dokładnie, jak wygląda budownictwo kolejowe i lokalny transport publiczny. Poznasz najnowsze zasady bezpieczeństwa kolei oraz telematyki, nauczysz się, jak wygląda planowanie złożonych systemów naprowadzania i kontroli kolei. Do umiejętności przyszłych specjalistów należy także zapoznanie się z procesami kolejowymi i ich współzależności z infrastrukturą. Absolwenci studiów będą mieć rozległą wiedzę na temat logistyki kolejowej.

Istotnym zagadnieniem w czasie trwania studiów jest także poznanie relacji między koleją a środowiskiem naturalnym, np. zarządzanie odpadami. Jako uczestnik studiów będziesz świetnie zorientowany w tym, jak wygląda nowoczesna infrastruktura i systemy zaopatrzenia w energię oraz co ważne, jak wygląda pod tym względem europejska polityka transportowa. Znajomość i umiejętność zastosowania wspomnianych systemów to podstawa do sprawnego zarządzania transportem kolejowym na najwyższym poziomie. Studenci w trakcie nauki nabędą ponadto kluczowych kompetencji i umiejętności w łączeniu technicznych, ekonomicznych, prawnych i logistycznych obszarów działań transportu kolejowego. Program studiów na specjalności Transport kolejowy uwzględnia każdy element tej dziedziny gospodarki, co jest niezbędne, aby w przyszłości być najlepszym w tej branży.

Partnerzy specjalności Transport kolejowy

Nasza uczelnia oferuje studia oparte na wiedzy doświadczonych wykładowców, współpracujemy z przedstawicielami Instytutu Kolejnictwa, którzy prowadzą wykłady, ćwiczenia i laboratoria dla studentów specjalności. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z PKP Intercity, z którym zawarliśmy porozumienie dotyczące praktyk studenckich oraz Kolejami Mazowieckimi w zakresie wizyt studyjnych. UTH dokłada wszelkich starań, by nadążać za zmienną i stale rozwijającą się branżą kolejową po to, aby wypracować nowe perspektywy dla przyszłych specjalistów, które zakwalifikują ich jako menedżerów i przedstawicieli w tej gałęzi gospodarki. Nowatorskim projektem, który rozszerza system organizowania działalności naukowej studentów, jest koło naukowe TSL TEAM. Studenci specjalności Transport kolejowy podczas zajęć prowadzonych w ramach koła, mogą rozwinąć swoje dotychczasowe umiejętności, co w przyszłości przełoży się na doświadczenie poszukiwane przez wiele firm na całym świecie. TSL Team umożliwia studentom uczestnictwo w konferencjach naukowych, przedsiębiorstwach logistycznych oraz wykładach eksperckich. Uczestnictwo w kole naukowym, które oferuje sporą wiedzę praktyczną, świetnie prezentuje się również w CV absolwenta i znacząco zwiększa szanse zawodowe przy wejściu na rynek pracy.

Plan studiów

Studia na specjalności Transport kolejowy realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne trwają 7 semestrów, natomiast niestacjonarne 8 semestrów. W trakcie nauki będziesz mieć okazję systematycznie zapoznać się z wiedzą na temat szeroko rozumianego transportu kolejowego. Rozpoznasz współzależności między ekonomią, technologią i planowaniem, które są istotne dla różnych dziedzin zawodowych w tej branży. Zdobędziesz rozległą wiedzę na temat technicznych i politycznych zależności niezbędnych dla rozwoju transportu europejskiego. Nauczysz się także opracowywać i kontrolować wysokiej jakości oferty transportowe. Podczas studiów uczelnia oferuje wiele ćwiczeń, praktyk i staży, które umożliwiają najlepsze połączenie teorii z praktyką. Oferujemy idealne środowisko do nauki wyposażone w nowoczesne laboratoria, w których możliwe jest badanie wszelkich aspektów związanych z transportem kolejowym, np. wytrzymałości materiałów oraz kompetentnych wykładowców. Jako absolwent Uczelni Techniczno-Handlowej na specjalności Transport kolejowy otrzymasz tytuł inżyniera w zakresie transportu, który najlepiej przygotowuje do pracy w tym zawodzie.

Podczas studiów poświęconych tematyce spedycji kolejowej, zapoznasz się z technicznymi i organizacyjnymi aspektami tej branży. Będziesz mieć niezbędną wiedzę z zakresu projektowania systemów, co w przyszłości przygotuje Cię do pracy w zarządzaniu transportem kolejowym. Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności mogą ulec zmianie, ponieważ dynamiczny rozwój transportu kolejowego wymusza ciągłą rotację w doborze przedmiotów.

Przedmioty, które do tej pory zostały zrealizowane w ramach studiów na tej specjalności to:

  • Budowa pojazdów szynowych
  • Infrastruktura transportu kolejowego
  • Inżynieria ruchu kolejowego
  • Systemy transportu intermodalnego
  • Telematyka w transporcie kolejowym
  • Bezpieczeństwo ruchu kolejowego
  • Systemy transportowe
  • Infrastruktura transportu
  • Podstawy inżynierii ruchu

Perspektywy po studiach

Po pomyślnym ukończeniu studiów w Warszawie na specjalności Transport kolejowy, będziesz rozumieć i potrafić analizować pracę systemów kolejowych oraz właściwie rozpoznawać i formułować problemy związane z inżynierskimi systemami kolejowymi. Po zakończeniu edukacji będziesz potrafić także opracowywać nowe systemy zarządzania koleją oraz projektować technologie bezpieczeństwa i sterowania nimi. Studia umożliwiają pracę nad rozwiązywaniem strategicznych zadań inżynieryjnych w kolejnictwie i lokalnym transporcie publicznym. Wiedza i umiejętności, jakie zdobędą absolwenci naszej uczelni, będą niezbędne podczas przyszłej pracy w dziedzinach związanych z technologią, organizacją i kontrolą podsystemów operacji kolejowych i infrastruktury, a także ich zależności. Absolwenci to specjaliści, którzy wykazują się naturalną umiejętnością dostosowywania swojej wiedzy do pracy nad nowymi systemami i technologiami w transporcie kolejowym.

FAQ

Transport kolejowy, dlaczego właśnie ta specjalność?

Kolej to przyszłość. Zmiany klimatyczne i konieczność dalszej rozbudowy mobilność prowadzą do dużego zapotrzebowania na menedżerów w sektorze kolejowym. Jako absolwent specjalności Transport kolejowy możesz mieć wpływ na kształtowane się dalszego rozwoju systemów dla tego typu transportu. Nie będziesz miał także problemów ze znalezieniem pracy.

Czy transport kolejowy jest nowoczesną dziedziną?

Rynek transportu kolejowego to przestrzeń ciągłego rozwoju, która potrzebuje wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Jako absolwent tej specjalności będziesz w pełni przygotowany do  roli specjalisty dysponującego wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania najnowszych rozwiązań w transporcie kolejowym. Jeśli wybierzesz tę specjalność, będziesz mieć do czynienia nie tylko z pociągami, ale również nowymi technologiami, nowoczesnymi systemami zarządzania, innowacyjnymi materiałami, które mogą zapewnić przełom w transporcie kolejowym.

Gdzie znajdę pracę po takim kierunku?

Dzięki specjalności Transport kolejowy otrzymasz wiedzę niezbędną do pracy w przedsiębiorstwach  kolejowych, ale także w firmach transportowych i urzędach. Kolej znajduje się w gronie najpopularniejszych środków transportu. Systematyczny rozwój przemysłu kolejowego sprawia, że absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć pracę w wielu gałęziach związanych z tą branżą praktycznie na całym świecie. Z łatwością znajdziesz pracę w jednostkach zarządzających transportem kolejowym, instytucjach publicznych, firmach zajmujących się produkcją materiałów dedykowanych kolei.

 

Program studiów na specjalności transport kolejowy uwzględnia teorię połączoną z praktykami, wizytami specjalistów oraz badaniami laboratoryjnymi. Te elementy sprawiają, że oferta UTH wyróżnia się na tle innych, ponieważ jest mieszanką tego, co najlepsze, aby przygotować przyszłych specjalistów do pracy w branży transportu kolejowego. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych wykładowców we współpracy z Instytutem Kolejnictwa oraz PKP. Studia umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w biurach projektowych środków transportu lub w przedsiębiorstwach budujących infrastrukturę kolejową, gdzie będą pełnić funkcję specjalistów do spraw spedycji.

Wydział Inżynieryjny UTH

REKRUTACJA Eliza Kotomska s2

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 89,

rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Zapisz się!