Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: inżynier na kierunku Transport
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów)

Studia na specjalności transport drogowy

Myślisz o studiach, które będą drogą do sukcesu zawodowego? Zapnij pasy i sprawdź, co możesz zyskać, wybierając specjalność transport drogowy. Studia o tej specjalności to wiedza o wszystkich aspektach inżynierii ruchu drogowego. Decydując się na tę ścieżkę, dowiesz się, jakie są najnowsze technologie wykorzystywane w branży. Zdobędziesz kompletną wiedzę z zakresu sterowania ruchem, przepływu osób i towarów oraz doboru technologii, a co najważniejsze nie zatrzymasz się na zawodowym czerwonym świetle i będziesz w stanie kierować efektywnie swoją karierą.  Na mecie otrzymasz również tytuł inżyniera transportu.

Czego nauczysz się wybierając specjalność transport drogowy?

Decydując się na studia w Warszawie, nauczysz się rozumieć i rozwiązywać zagadnienia techniczne dotyczące transportu drogowego. Dowiesz się, jak wykorzystywać nabytą wiedzę, aby sprawnie rozwiązywać problemy techniczne i organizacyjne związane z tą branżą. Wiele zagadnień związanych z tematem projektowania oraz zarządzania systemami transportowymi poznasz na praktycznych zajęciach w laboratoriach, których gospodarzami są praktycy od lat działający w branży transportu drogowego, co jeszcze lepiej przygotuje Cię do wykonywania tego zawodu w przyszłości. Co ważne, na uczelni zyskasz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim zdobędziesz umiejętności praktyczne, co jest możliwe dzięki współpracy z instytucjami zewnętrznymi, czołowymi spedytorami i firmami transportowymi z branży. Zdobyte w ten sposób  umiejętności pomogą jeszcze lepiej zrozumieć problematykę organizacji i techniki transportu. Nauka pod okiem praktyków i ekspertów świetnie będzie prezentować się również w Twoim CV, które już po studiach będzie wypełnione pozycjami dokumentującymi doświadczenie.

Jako absolwent transportu drogowego będziesz mieć szeroką wiedzę z zakresu infrastruktury i środków transportu drogowego, eksploatacji systemów transportu drogowego, projektowania środków transportu drogowego i modelowania procesów transportowych. Jeśli to jednak dla Ciebie nadal za mało, swoje zainteresowania możesz rozwijać w kole naukowym TSL Team, które zrzesza pasjonatów logistyki spośród studentów UTH i innych uczelni. Do koła naukowego należą zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi, przedstawiciele ośrodków badawczych oraz instytucji krajowych i międzynarodowych. Dołączając do koła, będziesz miał okazję poszerzyć swoją wiedzę o zaawansowane kwestie związane z magazynowaniem, ekologicznymi systemami zasilania środków transportu, konstrukcją pojazdów i poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. O tym, że warto niech zaświadczy fakt, że członkowie koła znajdują się w gronie osób uhonorowanych nagrodami Ministra za osiągnięcia naukowe oraz piastują wysokie stanowiska w firmach logistycznych i instytucjach państwowych.

Umiejętności związane z diagnostyką techniczną, organizacją jednostek obsługowo-naprawczych, funkcjonowaniem procesów zużycia i niezawodności elementów pojazdów zapewniają dobry start  w wielu branżach związanych z transportem drogowym i nie tylko. Studia na specjalności transport drogowy odpowiadają bieżącym wyzwaniom rynku transportu lądowego, dlatego umożliwią także prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie transportu. Wiedza teoretyczna i doświadczenie zdobyte podczas zajęć laboratoryjnych i w trakcie kół naukowych przełożą się na kompetencje godne specjalisty gotowego podjąć pracę natychmiast po studiach.

Partnerzy specjalności transport drogowy

UTH jako uczelnia dotrzymująca kroku dynamicznym zmianom w branży transportowej, a także coraz szybciej zmieniającym się wymaganiom współczesnej edukacji, oferuje studia oparte na wiedzy doświadczonych wykładowców oraz współpracy ze znanymi instytucjami, w których studenci mogą odbywać praktyki. Partnerami kierunku transport są Instytut transportu Samochodowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Liczne staże, praktyki i wizyty studyjne realizowane podczas studiów sprawiają, że specjalność cieszy się świetną reputacją, na co wskazują liczne kontakty biznesowe. Przykładem mogą być zajęcia dydaktyczne realizowane we współpracy z firmą Bosch.

To jednak niejedyne możliwości transferu wiedzy pomiędzy branżą a uczelnią. Swoje zainteresowania możesz rozwijać również w ramach koła naukowego TSL Team, które we współpracy z partnerami organizuje liczne konferencje naukowe, wykłady studyjne, wizyty w centrach logistycznych, gdzie możesz zapoznać się z pracą inżyniera transportu od kuchni. Obecność w kole będzie również mocnym punktem w Twoim CV, dzięki czemu rozpoczęcie pracy będzie możliwe zaraz po studiach.

Plan studiów

Studia stacjonarne inżynierskie na kierunku transport, specjalność transport drogowy dostępne są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym). Studia stacjonarne trwają 7 semestrów. Uczestnik studiów niestacjonarnych będzie miał przed sobą natomiast 8 semestrów nauki.

Długość cyklu edukacyjnego została dobrana w sposób, który zapewnia każdemu studentowi możliwość realizacji założonego planu studiów w całości, bez pomijania jakichkolwiek zagadnień, które są tak istotne na konkurencyjnym rynku pracy. Studia skonstruowane są w taki sposób, aby studenci systematycznie pogłębiali swoją wiedzę o coraz trudniejsze aspekty. Program studiów na specjalności transport drogowy oparty jest na stałej współpracy ze znanymi instytucjami, a wykłady prowadzone są przez doświadczonych managerów z branży logistycznej. W harmonogramie zajęć zawarte zostały zajęcia oparte o case study, które najlepiej wyjaśniają studentom, w jaki sposób wykorzystać wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu praktycznych zagadnień, z którymi spotykają się na co dzień pracownicy branży transportu drogowego. Program praktyk oraz liczne spotkania organizowane w centrach logistycznych u największych i najnowocześniejszych operatorów logistycznych w Europie i na Świecie stanowią doskonałą okazję do czerpania wiedzy od najlepszych specjalistów w danej branży.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności*:

  • budowa pojazdów,
  • nowoczesne środki transportu drogowego,
  • infrastruktura transportu drogowego,
  • diagnostyka samochodów,
  • telematyka w transporcie drogowym,
  • bezpieczeństwo w transporcie drogowym,
  • systemy transportowe,
  • logistyka,
  • ochrona środowiska w transporcie.

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

Dynamiczne zmiany w światowym transporcie wymuszają na wykładowcach akademickich stałe zmiany w planie studiów oraz w tematyce zajęć. Dzięki temu studenci mają do dyspozycji ofertę edukacyjną na najwyższym poziomie. Studia na specjalności transport drogowy to zajęcia z zakresu  nowoczesnych środków transportu drogowego oraz infrastruktury transportu drogowego. Jako student nauczysz się także podstaw niezbędnych dla każdego inżyniera takich jak budowa pojazdów, diagnostyka samochodów, a także telematyka w transporcie drogowym, bezpieczeństwo w transporcie drogowym i systemy transportowe. Wiedza ogólna na temat transportu drogowego obejmuje także ważne aspekty z dziedziny ochrony środowiska w transporcie, która obecnie należy do czołowych problemów światowego transportu.

Perspektywy po studiach

Absolwenci studiów inżynierskich o specjalności transport drogowy mają możliwość pracy w wielu dziedzinach, w których istotny jest proces przemieszczania dóbr. Warto podkreślić, że jako specjalista w tym zakresie znajdziesz pracę nie tylko w branży, ale będziesz przyjęty z otwartymi rękami we wszystkich przedsiębiorstwach, które produkują i dystrybuują swoje towary. Pole możliwości zawodowych  jest więc bardzo szerokie, a elastyczna możliwość zastosowania pozyskanych w trakcie procesu kształcenia umiejętności pozwala w szybkim czasie po ukończeniu studiów osiągnąć sukces zawodowy.

Umiejętności zdobyte podczas studiów o specjalności transport drogowy można wykorzystać w szczególności, pracując w działach transportu i zaopatrzenia firm produkcyjnych, przedsiębiorstwach transportu publicznego i prywatnego, administracji publicznej w jednostkach organizacji i planowania ruchu, centrach zarządzania ruchem, centrach kontroli ruchu czy centrach operacyjne.

Ponadto jako absolwent będziesz znajdziesz pracę również w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, działach technicznych stanowiących zaplecze dla systemów transportowych, firmach zajmujących się produkcją pojazdów samochodowych i części zamiennych, sieciach dealerskich i firmach handlowych, autoryzowanych serwisach pojazdów ASO, Stacjach Kontroli Pojazdów – SKP,  służbach i instytucjach kontrolnych oraz zarządzających transportem (Inspekcja Transportu Drogowego, wydziały komunikacji). Możliwa jest również kariera w branży nowych technologii, szczególnie w podmiotach it projektujących nowoczesne systemy zarządzania ruchem w miastach. Docelowo istnieją również możliwości zatrudnienia w nauce i dydaktyce na uczelniach technicznych, uniwersytetach
oraz w publicznych i prywatnych instytucjach badawczych, zwykle po studiach podyplomowych i doktoratach.

FAQ

Jeśli zdecyduję się studiować transport drogowy, to będę zajmować się wyłącznie technologią różnych środków transportu?

Technologia pojazdów jest częścią studiów transportowych, jednak nie dominuje ona w programie studiów. W czasie studiów zdobędziesz bogatą wiedzę także z zakresu infrastruktury transportu drogowego, bezpieczeństwa w transporcie drogowym i ochrony środowiska. Studia dają możliwość zdobycia pracy w zawodzie, ale są także podstawą do dalszej specjalizacji np. w naukach społecznych i ekonomii. Możesz zająć się socjologią miejską lub skoncentrować się na zarządzaniu biznesem, budownictwie lub polityce konkurencji. Trzeba pamiętać również, że studia o specjalności transport drogowy to studia inżynierskie, które zapewnią Ci rozległą wiedzę inżynieryjną, którą można wykorzystać następnie w wielu branżach.

Czy studia na specjalności transport drogowy są wymagające i trudne do nauki?

Tak, to prawda. Studia są zróżnicowane i przygotowują do wielu zawodów, a to wymaga kształcenia się w różnych obszarach tematycznych. Studia wymagają poświęcania czasu na naukę, ale jednocześnie dają dużo możliwości zawodowych. W miarę pogłębiania wiedzy plan studiów oferuje bardzo ciekawe praktyki i spotkania z największymi specjalistami z branży, co może być niezwykle inspirujące i motywujące do dalszej nauki. Mimo materiału, który jest obszerny, połączenie torii z praktyką zapewnia łatwe zapamiętywanie i sprawia, że studia stają się niezwykle ciekawe – kto w końcu nie lubi rozwiązywać kolejnych problemów?

Jak można wykorzystać swoje umiejętności w przyszłości?

Studia dają możliwość zdobycia bardzo ciekawej pracy w wielu branżach na całym świecie. Jako absolwent możesz starać się o pracę w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych, w jednostkach samorządowych zarządzających transportem, prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie transportu, a nawet próbować swoich sił w branżach it związanych z projektowaniem systemów zarządzających transportem miejskim. Szeroka wiedza inżynierska otwiera wachlarz możliwości zawodowych. Natomiast dzięki licznym zajęciom praktycznym, możesz pochwalić się wypełnionym po brzegi CV, które będzie Twoim atutem na rynku pracy. Ponadto studia o specjalności transport drogowy są niezwykle internacjonalistyczne – dzięki uniwersalnej wiedzy znajdziesz pracę na całym świecie, a Twoja wiedza będzie aktualna niezależnie od miejsca, w którym postanowisz wykorzystać swoje umiejętności.

 

REKRUTACJA Eliza Kotomska s2

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 89,

rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Zapisz się!