Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: inżynier na kierunku Transport
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów)

Studia na specjalności Logistyka transportu

Marzą Ci się studia i kariera, podczas których nie będziesz czuć się jak na łańcuchu? Wybierz logistykę transportu i spraw, że jedyny łańcuch, o którym będziesz myśleć to łańcuch dostaw.

Logistyka transportu to złożony proces, na który składa się szereg kluczowych czynności takich jak obrót towarów, planowanie transportu i zarządzanie infrastrukturą. Wybierając tę specjalność, będziesz przygotowany do tego, aby poradzić sobie z wszystkimi tymi zagadnieniami i rozpocząć swoją karierę zawodową zaraz po uzyskaniu tytułu inżyniera. Nauczysz się również grać na giełdzie transportowej, ale zacznijmy od początku.

Studia inżynierskie na specjalności Logistyka transportu, zajmują się szeroko rozumianym sektorem TSL (transport-spedycja-logistyka). Układając program studiów, szczególny nacisk położyliśmy na technologię, organizację oraz zarządzanie w systemach transportowo-magazynowych i terminalach przeładunkowych, a także na projektowanie systemów logistycznych. Oznacza to, że podczas studiów dostarczymy Ci wiedzę nie tylko z zakresu samego transportu, ale wszelkich zagadnień z nim związanych. Jeśli lubisz strategiczne myślenie w połączeniu z technicznym podejściem do działania, ten kierunek będzie dla Ciebie najlepszy.

Czego nauczysz się wybierając specjalność Logistyka transportu?

Jeśli wybierzesz studia I stopnia w Warszawie na specjalności Logistyka transportu, podczas zajęć będziesz mieć do czynienia z tematami dotyczącymi zarówno administracji biznesowej, jak i z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w branży. Oprócz klasycznych zajęć dotyczących technologii ruchu i transportu harmonogram, zawiera również wiele specjalistycznych treści, takich jak polityka transportowa oraz IT w transporcie. Interdyscyplinarne charakter specjalności, podczas której poznasz wiedzę z różnych dziedzin związanych z transportem, umożliwi kompleksową naukę w zakresie projektowania logistyki technicznej i systemów transportowych, a także kontrolowania towarzyszących im przepływów informacji oraz analizowania i optymalizowania procesów sieciowych.  

Efektywne funkcjonowanie w strukturach zarządzających współczesną logistyką transportu wymaga niezbędnej specjalistycznej wiedzy, dzięki której w przyszłości będziesz mógł pracować w gronie najlepszych. W ramach specjalności nauczymy Cię, jak w praktyce zarządzać logistyką w skuteczny sposób i w zgodzie z prawem. To jednak nie wszystko. Nauczymy Cię praktycznych umiejętności niezbędnych do wypełniania dokumentów występujących w obrocie transportowym, a nawet zaprezentujemy Ci, jak grać na giełdach transportowych przy wykorzystaniu systemów TransEdu i TimoCom, na których każdego dnia pracują największe grupy transportowe.

Studenci z Wydziału Inżynieryjnego mogą korzystać z Goodloading.com - aplikacji do planowania załadunku na dowolnej przestrzeni ładunkowej.

Dzięki wersji edukacyjnej Goodloading, studenci podczas zajęć mogą: nauczyć się sprawdzania, w jaki sposób rozmieszczać ładunki na naczepie czy kontenerze, dostosowywać ładunki ręcznie, ustawiać je według kolejności czy z uwzględnieniem dopuszczalnej masy całkowitej, obliczyć wolne i zajęte LDMy oraz objętość załadunku. Korzystanie z aplikacji pozwoli studentom podnieść ich kompetencje i wartość na rynku pracy w stale rozwijającej się branży transportowej, której nieodłącznym elementem stają się nowe technologie.

Partnerzy specjalności Logistyka transportu

W UTH nowoczesnej uczelni, która podażą za systematycznie zmieniającym się rynkiem i jego wymaganiami chcemy na bieżąco uatrakcyjniać swoją ofertę edukacyjną. Robimy to podejmując współpracę z najlepszymi firmami w branży TSL, które specjalizują się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań logistycznych. Są to: FM Logistic, Optima Logistics Group, Point of View oraz ROHLIG SUUS Logistics.

  

Zajęcia prowadzone są przez menedżerów z branży logistycznej, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym, wykorzystując m.in. case study. Dzięki temu, że znaczna część kadry dydaktycznej to praktycy na co dzień pracujący w największych firmach logistycznych, studenci mogą nauczyć się, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę teoretyczną w codziennej pracy. W ramach studiów prowadzone są liczne programy praktyk i staży w Centrach Logistycznych u największych i najnowocześniejszych Operatorów logistycznych w Europie i na Świecie. Nie zdziw się więc, jeśli już podczas zajęć poznasz swojego przyszłego pracodawcę.

Wiemy, że Twoja ambicja jest jak magazyn z nieograniczoną pojemnością. Właśnie dlatego podczas studiów oferujemy Ci możliwość dołączyć do naszych kół naukowych, które rozszerzają wiedzę realizowaną przez program studiów i rozwijają przyszłe kompetencje zawodowe. UTH Racing Team to koło zrzeszające fanów motoryzacji, natomiast TSL Team to koło, którego głównym przedmiotem zainteresowania jest logistyka. TSL Team łączy sympatyków i pasjonatów logistyki nie tylko spośród studentów UTH, ale również innych uczelni, pracowników naukowych z ośrodków badawczych w kraju i za granicą. Dołączając do jednego z kół, masz pewność wzbogacenia swojego CV o liczne pozycje, znajomość oprogramowania i doświadczenie wyniesione z wizyt studyjnych.

Plan studiów

Struktura studiów Logistyka transportu jest taka sama jak na innych specjalnościach na kierunku Transport: studia trwają siedem semestrów w trybie stacjonarnym i osiem semestrów w trybie niestacjonarnym. Przez pierwsze dwa lata będziesz głównie poznawać wiedzę teoretyczną, w ostatnich semestrach skupisz się również na praktykach, dzięki którym zdobędziesz pierwsze doświadczenia w logistyce.

Pamiętaj również, że po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł zawodowy inżyniera w zakresie transportu i będziesz posiadać odpowiednie przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich. Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności mogą być zmieniane, ponieważ są one na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy. W poprzednich semestrach przedmioty, które zostały zrealizowane to:  

  • Projektowanie systemów logistycznych,
  • Technologia i organizacja transportu,
  • Organizacja i zarządzanie w systemie transportowo – magazynowym,
  • Organizacja i technologia prac w terminalach przeładunkowych,
  • Spedycja międzynarodowa,
  • Towaroznawstwo i normalizacja w systemach logistycznych i transportowych,
  • Systemy transportowe,
  • Podstawy organizacji i zarządzania,
  • Środki transportu,
  • Infrastruktura transportu.

Perspektywy po studiach

Kończąc studia inżynierskie na specjalności Logistyka transportu, absolwent ma specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zasad działania zrównoważonego transportu i zarządzania informacją, projektowania systemów transportowych, organizacji, planowania i kontroli procesów spedycji oraz transportu, a także optymalizacji kosztów i prowadzenia dokumentacji procesów spedycyjnych. Jednym słowem, będziesz mieć kompleksową wiedzę, dzięki której świat wyzwań zawodowych będzie stał przed Tobą otworem. Po ukończeniu studiów na uczelni w Warszawie możesz znaleźć zatrudnienie w firmach spedycyjnych, u dostawców usług logistycznych, w firmach z branży przemysłowej i handlowej.

Jako absolwent, który zna i potrafi w praktyce zastosować nowoczesne technologie z zakresu monitorowania i zarządzania transportem będziesz przygotowany, żeby objąć stanowiska m.in. jako dyspozytor lub kierownik ruchu w logistyce spedycji, zarządzaniu zakupami czy zarządzaniu projektami. Na naszych absolwentów czeka praca w doradztwie zarządczym lub w administracji publicznej, gdzie mogą wnieść swój specjalistyczny know-how jako konsultanci. Interdyscyplinarne wykształcenie uzyskane na uczelni UTH sprawia, że nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami, więc zwykle dość łatwo jest im znaleźć pracę w branży.

Polskie przedsiębiorstwa zajmujące się logistyką transportu przez samo tylko położenie naszego kraju na mapie Europy predestynowane są do bycia kluczowymi graczami w swojej branży. Jeśli chcesz uczestniczyć w ich sukcesie, przyczynić się do wzrostu znaczenia polskiej logistyki i rozwijać się w gałęzi o ogromnych perspektywach, wybierz studia Logistyka transportu na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Z nami możesz dołączyć do grona prawdziwych fachowców decydujących o przyszłości transportu na świecie.

FAQ

Czy specjalność Logistyka transportu będzie przydatna w przyszłości?

Jak najbardziej, dobre perspektywy zawodowe dostępne po ukończeniu specjalności wynikają z dwóch powodów: ze stale rozwijającego się globalnego systemu transportowego, który wciąż potrzebuje nowych specjalistów oraz z różnorodności programu studiów, dzięki któremu absolwent przygotowany jest do pracy w wielu branżach związanych z logistyką. Studiując Logistykę transportu, nigdy nie zajmujesz się tylko jednym tematem. Logistyka integruje procesy od zakupu surowców, poprzez ich przewóz, aż po sprzedaż. Tworzy systemy zarządzania łańcuchem dostaw i sieci globalne. Zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja i logistyka transportu, a także zarządzanie tą wiedzą to ważne obszary, z którymi będziesz mieć do czynienia. Kończąc studia inżynierskie, będziesz wykwalifikowanym specjalistą, który może pracować dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych we wszystkich gałęziach gospodarki, m.in. w branży lotniczej, motoryzacyjnej, w firmach handlowych i usługowych, w liniach lotniczych lub w firmach doradczych.

Dlaczego powinieneś wybrać studia logistyczne właśnie w Warszawie na UTH?

Naszym mottem jest kształcenie praktycznie. Decydując się na wybór zarządzania logistyką transportu – studiów inżynierskich na kierunku Transport na naszej warszawskiej uczelni, możesz mieć pewność, że w czasie trwania nauki zdobędziesz wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. A będzie to praktyka wypracowywana pod okiem wybitnych fachowców z branży transportowej, którzy na co dzień stawiają czoła wyzwaniom logistycznym o zasięgu zarówno ogólnopolskim czy europejskim, jak i również światowym. Studia logistyczne w Warszawie to najlepszy adres dla chcących wiedzieć, ale przede wszystkim umieć tę wiedzę wykorzystywać w swoim przyszłym zawodzie.

Jakie znaczenie na rynku pracy ma logistyka transportu – studia w Warszawie?

Ogromne! Nie bez powodu tak często mówi się o tym, że nasz kraj staje się hubem logistycznym i transportowym dla całego kontynentu, a może i świata. To właśnie przez Polskę prowadzą główne szlaki handlowe z Azji do Europy Zachodniej i ze Skandynawii na Bałkany. Jako logistyk po studiach w Warszawie będziesz mógł uczestniczyć w rozwoju tej branży, a Twoja pozycja na rynku pracy wzrośnie jeszcze w trakcie trwania Twojej nauki. Nie powinno być dla Ciebie żadną niespodzianką, jeśli pierwszą propozycję zatrudnienia otrzymasz od jednej ze współpracujących z naszą uczelnią firm transportowo-logistycznych jeszcze przed uzyskaniem dyplomu,. Studia logistyczne w Warszawie staną się przepustką do Twojej przyszłej kariery.

Czy mogę dalej szkolić się w zakresie tej specjalności?

Jeśli przyjrzysz się bliżej, program studiów obejmuje wiele różnych obszarów związanych z sektorem TSL (transport-spedycja-logistyka). Logistyka transportu integruje zatem wiele profili zawodowych. Poza tym obecnie logistyka to znacznie więcej niż sam transport, przeładunek czy przechowywanie towarów. Na przykład niektóre przedmioty z zakresu logistyki transportu koncentrują się głównie na zagadnieniach technicznych. Inne natomiast znacznie bardziej skupiają się na biznesowych aspektach planowania ruchu. Po ukończonych studiach jak najbardziej możesz nadal szkolić się w wybranej, ulubionej dziedzinie związanej z tą branżą. Na rozwijanie tego typu kompetencji pozwolą studia magisterskie, które również znajdziesz w UTH lub liczne zawodowe kursy.

Gdzie mogę pracować po takiej specjalności?

Zapotrzebowanie na rynku pracy jest ogromne, na dodatek rynek ten wcale się nie nasyca, każdego dnia przybywa więcej stanowisk czekających na nowych specjalistów. Możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, a także licznych spotkaniach ze specjalistami branżowymi sprawia, że oprócz wiedzy teoretycznej, studenci nabywają umiejętności techniczne i biznesowe. Absolwent specjalności Logistyka transportu może pracować między innymi jako: spedytor, zarządzający transportem, koordynator procesów transportowych, doradca ds. transportowych, specjalista ds. importu i eksportu, kierownik floty, spedytor, starszy spedytor, planista transportu czy logistyk transportowy.

 

Studia inżynierskie na specjalności logistyka transportu są optymalną drogą do poznania nowoczesnych metod i zasad organizacji zintegrowanych procesów transportowych. W trakcie nauki dowiesz się, jak funkcjonują najnowsze mechanizmy zabezpieczenia materiałowo-technicznego i organizacyjnego w różnych gałęziach transportu i w jaki sposób są one realizowane w międzynarodowych zespołach specjalistów. W czasie studiów na specjalności logistyka transportu weźmiesz również udział w licznych spotkaniach z przedstawicielami branży, którzy gotowi są podzielić się swoim doświadczeniem ze studentami. Metody i narzędzia organizowania, planowania i koordynowania współczesnych procesów spedycyjno-przewozowych, których nauczysz się podczas studiów, najlepiej przygotują Cię do wykonywania tego zawodu już w niedalekiej przyszłości.      

REKRUTACJA Eliza Kotomska s2

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 89,

rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Zapisz się!