Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: inżynier na kierunku transport
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów)

Studia na kierunku transport

W nowoczesnej gospodarce transport ludzi i towarów odgrywa kluczową rolę. Dobrze funkcjonujące systemy transportowe wymagają dużych umiejętności zarządzania oraz wiedzy z zakresu matematyki, informatyki i języków obcych. Studia na kierunku transport skonstruowane są w taki sposób, aby każdy student mógł nabyć niezbędne podstawy z zakresu projektowania i zarządzania systemami transportowymi, a także polityki transportowej i planowania przestrzennego. Studenci, którzy zdobywają praktyczne umiejętności zawarte w toku nauczania, mogą wnieść ważny wkład w płynność procesów w przyszłej logistyce. Wiedza zdobyta podczas studiów w Warszawie umożliwia podjęcie pracy w wielu ciekawych i stale rozwijających się dziedzinach na całym świecie. Absolwenci mają więc perspektywę ciągłego awansu zawodowego. Innymi słowy: studia na kierunku transport otwierają drzwi do wielu różnych zawodów.

Studenci z Wydziału Inżynieryjnego mogą korzystać z Goodloading.com - aplikacji do planowania załadunku na dowolnej przestrzeni ładunkowej.

Dzięki wersji edukacyjnej Goodloading, studenci podczas zajęć mogą: nauczyć się sprawdzania, w jaki sposób rozmieszczać ładunki na naczepie czy kontenerze, dostosowywać ładunki ręcznie, ustawiać je według kolejności czy z uwzględnieniem dopuszczalnej masy całkowitej, obliczyć wolne i zajęte LDMy oraz objętość załadunku. Korzystanie z aplikacji pozwoli studentom podnieść ich kompetencje i wartość na rynku pracy w stale rozwijającej się branży transportowej, której nieodłącznym elementem stają się nowe technologie.

Dlaczego warto studiować na kierunku transport?

Podstawą transportu jest logistyka, a jej głównym celem jest osiągnięcie jak największej wydajności. Codzienne rozwiązywanie zadań i problemów logistycznych wymaga wykwalifikowanych specjalistów. Osoba odpowiedzialna za transport powinna przede wszystkim umieć cały proces dobrze zaplanować, a jednocześnie nie przekraczać założonych kosztów. Ekonomia ruchu, aspekty bezpieczeństwa wiedza na temat rozwoju europejskiego transportu to ciekawe aspekty, z którymi będziesz się zapoznawał systematycznie jako student transportu. To jednak nie wszystko. Planowanie projektów wymaga często umiejętności z zakresu debaty publicznej i komunikacji, dlatego też w czasie studiów poza informacjami technicznymi, zdobędziesz również umiejętności z zakresu public relations. Inżynieria transportu to teoretyczna i praktyczna wiedza, którą każdy przyszły absolwent będzie umiał bezpośrednio przełożyć na pracę w zawodzie.

Praca w zawodach związanych z obsługą transportu i logistyką to ciągłe wyzwania i okazje do podnoszenia kompetencji. W branży transportowej świetnie sprawdzą się osoby lubiące pracować z wieloma zespołami i narzędziami. To praca dla multizadaniowców, którzy nie lubią się nudzić. Studia przekazują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne zdobyte podczas laboratoriów, na których realizowane są konkretne projekty i rozwiązywane problemy. Jako student będziesz uczył się na rzeczywistych przypadkach (case study), dzięki czemu w przyszłości będziesz wiedzieć jak postępować w określonych sytuacjach w życiu zawodowym. Ogromna wiedza, którą można zastosować i zrozumieć przekazywana jest przez doświadczonych managerów z branży logistycznej. Jako student transportu możesz liczyć na praktyki, spotkania w Centrach Logistycznych u największych i najnowocześniejszych Operatorów logistycznych w Europie i na Świecie, a w efekcie na atrakcyjną pracę pełną nowych wyzwań. Już na etapie studiów zdobędziesz wiedzę i praktykę, która pozwoli na uzupełnienie CV i świetnie będzie prezentować się w oczach przyszłych pracodawców.

Partnerzy kierunku transport

UTH to nowoczesna i zorientowana na praktykę uczelnia o uznanej reputacji, na co wskazują liczne kontakty biznesowe, intensywna sieć kontaktów w mieście i regionie oraz baza dydaktyczna – wykładowcami UTH na kierunku transport są praktycy z najbardziej liczących się firm logistycznych. Uczelnia na bieżąco reaguje na coraz szybciej zmieniające się wymagania dotyczące nowoczesnej, praktycznej i współczesnej edukacji studentów, stale poszerzając swoją bazę dydaktyczną i realizując liczne projekty infrastrukturalne. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca z regionalnymi firmami, instytucjami i obiektami. Kierunek transport realizowany jest we współpracy m.in. z Instytutem Transportu Samochodowego, Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz firmami Bosch, FF-Sport, InterCars, Trela Motorsport i Unitronic.

Współpraca z partnerami widoczna jest również w ramach koła naukowego TSL Team. Zapisując się do organizacji, będziesz mieć możliwość współorganizacji licznych wydarzeń branżowych, wyjazdów do przedstawicieli branży i praktycznego rozwoju swoich kompetencji, co jest niezwykle istotne podczas gromadzenia doświadczenia zawodowego i starania się o stypendium.  

  

Program studiów na kierunku transport

Wykładowcy uczelni UTH z uwagi na swoje praktyczne doświadczenie są świadomi dynamicznych zmian, jakie następują w światowej logistyce i transporcie, dlatego program studiów stale jest dostosowywany, aby mógł zaoferować studentom jak najbardziej aktualne wiadomości. Studia inżynierskie na kierunku transport w planie zajęć oferują wiedzę taką jak: mechanika techniczna, techniki wytwarzania, teoria mechanizmów, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji. Podczas studiów poznasz podstawy niezbędne dla każdego inżyniera: z zakresu grafiki inżynierskiej, informatyki, technologii informatycznych, metrologii, elektrotechniki, automatyki i elektroniki. Zagadnienia związane z logistyką, organizacją i zarządzaniem rachunku kosztów, ekonomii i prawa transportowego to zróżnicowana wiedza, jaką powinien posiadać każdy specjalista od transportu.

W czasie trwania kolejnych semestrów wiedza jest stale poszerzana o nowe, coraz bardziej ukierunkowane tematy. Wraz z upływem kolejnych semestrów nauczysz się również infrastruktury transportu, inżynierii ruchu, inżynierii środków transportowych w ruchu drogowym i szynowym, systemów i procesów transportowych oraz sterowania w transporcie. Do przedmiotów kierunkowych należą również przedmioty o profilu mechanicznym: silniki spalinowe, napęd hydrokinetyczny i hydrostatyczny oraz podstawy napędu i energoelektroniki.

W UTH cenimy również Twoje osobiste preferencje, dlatego dajemy Ci możliwość wyboru ścieżki kształcenia. Na kierunku transport masz możliwość rozwoju w wybranym przez siebie kierunku, który odzwierciedla Twoje zainteresowaniom oraz plany zawodowe.

Specjalności realizowane na kierunku transport:

Studia na kierunku transport dostępne są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia stacjonarne trwają 7 semestrów, natomiast studia niestacjonarne 8 semestrów. Pomyślne ukończenie studiów inżynierskich prowadzi do uzyskania tytułu inżyniera w zakresie ruchu, transportu, logistyki. Taka kwalifikacja zawodowa daje Ci szerokie możliwości pracy w działach logistyki, w biurze inżynieryjnym, w dziale transportu administracji publicznej, prywatnej organizacji lub w firmie transportowej. Po ukończeniu studiów będziesz posiadał odpowiednie przygotowanie do podjęcia studiów również na wielu innych kierunkach.

Perspektywy po studiach

Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w przedsiębiorstwach należących do szeroko pojętego obszaru T-S-L (transport, spedycja, logistyka). Jako absolwent kierunku transport będziesz specjalistą łączącym kompetencje techniczne z wiedzą praktyczną zdobytą podczas laboratoriów. Oprócz wiedzy z zakresu transportu będziesz znać się na pokrewnych dyscyplinach technicznych. Posiądziesz również kompetencje w zakresie komunikacji i będziesz przygotowany do rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. Program studiów zawierający współpracę ze znanymi instytucjami przygotowuje przyszłych ekspertów także z zakresu public relations i zarządzania, uczy umiejętności pracy w zespole i swobody w nawiązywaniu kontaktów.

Po ukończeniu studiów w zakresie inżynierii ruchu będziesz znać nie tylko techniczne i organizacyjne aspekty branży transportowej, ale także będziesz umieć projektować nowe systemy transportowe. Odpowiednie przygotowanie do zarządzania systemami transportowymi otwiera wiele możliwości pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, przedsiębiorstwach spedycyjnych, centrach logistycznych, jak i firmach doradczych zajmujących się logistyką.

Ponadto po zakończeniu edukacji możesz także pracować w biurach inżynieryjnych, biurach konsultingowych, w doradztwie mobilnym i budownictwie transportowym, w instytucjach krajowej i europejskiej polityki transportowej oraz w lokalnym transporcie zbiorowym. Dla osób posiadających zdolności pedagogiczne kierunek transport może być także początkiem do kariery na uczelniach technicznych, uniwersytetach oraz w publicznych i prywatnych instytucjach badawczych.

 

FAQ

Czy po kierunku transport mogę liczyć na ciekawą pracę?

Studia na kierunku transport – w zależności od wybranej specjalności – kształcą w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego z uwzględnieniem infrastruktury, zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Po zakończeniu edukacji możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach spedycyjnych, doradczych, badawczych oraz własnych firmach tego typu. Ponadto jako osoba posiadająca tytuł inżyniera transportu świetnie sprawdzisz się w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw, w tym w miejskich zarządach dróg. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconemu wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną, jako absolwent kierunku transport będziesz przygotowany do pracy w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej; w biurach urbanistycznych, a nawet w policji. To jednak nie wszystkie możliwości. Wiedza wchodząca w zakres realizowanego programu pozwala na pracę w branży lotniczej. Ci, którzy od wysokich lotów wolą twarde stąpanie po ziemi, będą mogli natomiast pracować projektując i tuningując samochody czy zarządzając przewozami kolejowymi. Nie należy również zapominać, że studia na kierunku transport to studia inżynierskie. Oznacza to, że w procesie kształcenia poznasz liczne zagadnienia matematyczne i techniczne, które otwierają drogę do wielu branż i zawodów. Mogą także stać się podstawą do dalszej specjalizacji w zakresie takim jak: informatyzacja w transporcie, innowacje w transporcie, prawo w transporcie i wiele innych.

Czy tytuł inżyniera daje możliwości dalszej nauki?

Połączenie zdobytej wiedzy teoretycznej i zastosowań praktycznych umożliwia praktykę zawodową i jednocześnie stwarza możliwość dalszej edukacji akademickiej. Jako absolwent masz kwalifikacje w dziedzinie zarządzania z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych, więc możesz jak najbardziej podjąć naukę na wielu innych kierunkach, na których poszerzysz wiedzę z ulubionego zagadnienia. Studia inżynierskie na kierunku transport dają także możliwość dalszego poszerzania wiedzy podczas studiów magisterskich, które oferowane są również przez UTH. Więcej o nich możesz przeczytać tutaj.

Czy studia na kierunku transport w trybie niestacjonarnym są trudniejsze?

Plan studiów został tak opracowany, aby każdy student mógł swoją wiedzę systematycznie poszerzać o coraz trudniejsze i zaawansowane zagadnienia. Studenci trybu niestacjonarnego mają naukę wydłużoną o jeden semestr, co w optymalny sposób przyswoić całość zaplanowanego materiału w taki sam sposób, jak studenci w trybie stacjonarnym. Dodatkową zaletą studiowania w trybie niestacjonarnym jest możliwość podjęcia pracy w przyszłym zawodzie już na etapie studiów np. jako praktykant, dzięki czemu wiedza przyswajana jest codziennie w praktyce. Studia niestacjonarne przygotowują do zawodu w taki sam sposób, jak studia stacjonarne. Również zakres merytoryczny materiału jest taki sam.

Czy studiowanie transportu jest przydatne?

W czasach globalizacji oraz szybkiego internetu świat potrzebuje specjalistów w dziedzinie transportu. Minął czas, gdy transport utożsamiany był jedynie z przewozem towarów. Obecnie branża stała się zróżnicowana, a specjaliści czerpią z interdyscyplinarnej wiedzy, rozwiązując swoje codzienne zadania. Transport to także liczne specjalizacje. Znajdą tu swoje miejsce osoby, które chcą wykorzystywać swoje zainteresowania informatyczne, dzięki czemu będą mogli zając się projektowaniem innowacji technologicznych wspierających efektywny przepływ towaru. Swoją wiedzę w branży będą mogli wykorzystać również osoby posiadające umiejętności miękkie (komunikatywność, przywódczość), które sprawdzą się w zarządzaniu skomplikowanym procesem logistycznym.

Wszelkie firmy i przedsiębiorstwa muszą funkcjonować bez zarzutów, a logistyka wprowadza rozwiązania na każdym możliwym polu: szybkość połączeń między miastami i krajami, szybkość dostawy ważnych dokumentów i towarów. Organizacja systemów logistycznych wymaga szerokiej wiedzy na temat istniejących rozwiązań, a także umiejętności z zakresu zarządzania. Studia na kierunku transport dają możliwość pracy w wielu ciekawych zawodach, nie tylko tych stricte zajmujących się logistyką.

 

Wiedza programistyczna, nauka o najnowszych systemach używanych w transporcie są obecnie bazą do poznania tej stale zmieniającej się gałęzi gospodarki. Studia logistyczne na kierunku transport w Warszawie oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej uczą także rozwiązywania problemów oraz działania pomiędzy różnymi systemami. Sprawna obsługa wszystkich procesów logistycznych jest dużym wyzwaniem, ale jeśli uda się je zaplanować i przeprowadzić zgodnie z założonym planem, przynosi ogromną satysfakcję z pracy, ponieważ trud w nią włożony realnie przekłada się na komfort wielu ludzi codziennie korzystających z logistycznych rozwiązań.  

Zapraszamy serdecznie na studia inżynierskie na kierunku transport w UTH.

Wydział Inżynieryjny UTH

Zapisz się!