Przejdź do treści

Studia na kierunku Transport są ofertą dla osób zainteresowanych zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi  transportu.  Szczególny nacisk kładzie się na takie zagadnienia jak  inżynieria ruchu,  prognozowanie ruchu i przewozów, środki transportu, projektowanie systemów logistycznych, systemy informatyczne w transporcie itp. Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w przedsiębiorstwach należących do szeroko pojętego obszaru T-S-L (transport, spedycja, logistyka). 

Kierunek Transport realizowany jest w UTH we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

  

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie transportu oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

  • Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.
  • Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Po ukończeniu studiów w zakresie specjalności inżynieria i logistyka transportu absolwent:

  • zna techniczne i organizacyjne aspekty branży transportowej,
  • posiada niezbędną wiedzę z zakresu projektowania systemów transportowych,
  • jest przygotowany do zarządzania systemami transportowymi.

Możliwości

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, przedsiębiorstwach spedycyjnych, centrach logistycznych jaki i firmach doradczych zajmujących się logistyką.

Wydział Inżynieryjny UTH

Zapisz się!