Przejdź do treści

Wiedza zdobyta na kierunku informatycznym w UTH pozwala na opanowanie przez studentów szeroko pojętych umiejętności programistycznych. To właśnie programistów poszukują przede wszystkim firmy z rynku informatycznego. Przedsiębiorstwom z tej gałęzi gospodarki coraz mocniej zależy na budowaniu zespołów wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ekspertów, którzy będą doskonale poruszać się w zagadnieniach ogólno-informatycznych i dla których problematyka bardziej zaawansowana (związana m.in. z teorią sygnałów i informacji, automatyką i robotyką czy programowaniem zdarzeniowym) nie będzie stanowiła barier.

Jeżeli chcesz

 • poznać w pełni takie zagadnienia, jak podstawy techniki cyfrowej, architektura komputerów, sieci komputerowe czy bazy danych,
 • kształcić się w zakresie programowania, a więc poznać języki programowania, algorytmy i struktury danych, programowanie obiektowe, programowanie zdarzeniowe,
 • przejść specjalistyczne kształcenie obejmujące programowanie aplikacji mobilnych, programowanie aplikacji biznesowych, programowanie gier, programowanie robotów,
 • posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu programowania w różnych obszarach ich zastosowania,
 • być przygotowanym do profesjonalnej, krytycznej oceny bieżącej oferty rynku informatycznego,
 • znać współczesne trendy rozwoju informatyki,
 • być przygotowanym do pracy w zespołach oraz do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

Interesują Cię wszelkie zagadnienia związane z informatyką, architekturą komputerów oraz językami programowania? Studia I stopnia na specjalności Inżynieria oprogramowania na kierunku Informatyka pozwolą Ci zdobyć pełne kompetencje do tego, by otrzymać tytuł zawodowy inżyniera w zakresie informatyki. Poza tym tytuł inżyniera to doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.
Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Programowanie aplikacji biznesowych
 • Programowanie gier
 • Programowanie robotów
 • Podstawy techniki cyfrowej
 • Bazy danych
 • Programowanie stron internetowych
 • Grafika komputerowa
 • Podstawy sztucznej inteligencji

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka, specjalność Inżynieria oprogramowania, swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

Do wykonywania pracy w charakterze programisty w dużych i małych firmach, w dużych i małych zespołach programistów oraz w różnych obszarach zastosowania zdolności programistycznych. Wiedza i umiejętności nabyte podczas tych studiów dają realne możliwości sprawdzenia się w różnych środowiskach.

Co nas wyróżnia?:

Firma Microsoft pozytywnie zweryfikowała wniosek Wydziału Inżynieryjnego UTH o przystąpienie do programu Microsoft Imagine Premium (dawniej DreamSpark) przeznaczonego dla kwalifikujących się wydziałów uczelni o profilu technologicznym, inżynierskim. Program Microsoft Imagine Premium upoważnia do zainstalowania w pracowniach komputerowych bogatego oprogramowania firmy Microsoft w tym systemów operacyjnych (Windows, Windows Server), narzędzi do programowania i projektowania (Visual Studio Ultimate), aplikacji (Visio, Project, One Note) oraz serwerów (SQL Server, BizTalk, SharePointServer).

  


GitLab jest przeznaczony do przechowywania kodów źródłowych. Udostępnia również system kontroli projektu – zgłaszanie błędów, poprawek, zarządzanie projektem oraz wiki.  Jest to aplikacja internetowa, więc po zalogowaniu można się nią posługiwać zdalnie np. z domu.


Kierunek Informatyka realizowany jest w UTH we współpracy z Ideo Sp. z o.o. Istotna dla realizacji celów kształcenia jest także współpraca z renomowanymi partnerami z branży informatycznej. Przybiera ona formy: staży, praktyk, czy też wizyt studyjnych.

Dzień Wydziału Inżynieryjnego UTH od kuchni

Kierunek Informatyka uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach naboru 2018/19 zmodernizowano dwie specjalności, w ramach których studentom oferowane są innowacyjne przedmioty przygotowane i prowadzone przez praktyków.

W ramach projektu „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju” zakupiono również nowoczesne laboratoria i licencje oprogramowania, a także uzupełniono zasoby biblioteczne o pozycje określone przez pracodawców jako niezbędne do prowadzenia procesu kształcenia. Z zasobów tych korzystać będą także kolejne roczniki studentów.

REKRUTACJA Eliza Kotomska s2

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 89,

rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Zapisz się!