Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Żyjemy w okresie niesłabnącej na sile rewolucji informatycznej. Możliwości wielu urządzeń z otaczającego nas świata zostaną wzbogacone o funkcje, których nawet jeszcze sobie nie wyobrażamy. Telefony komórkowe, samochody, sprzęty RTV i AGD oraz wszelkie pomocne gadżety coraz częściej i skuteczniej będą wyręczać nas w codziennych obowiązkach.

Kierunek Informatyka realizowany jest w UTH we współpracy z Ideo Sp. z o.o.

Ideo

Świadczone usługi w dobie wirtualnej rzeczywistości, digital marketingu, e-commerce, social mediów, nie mają ograniczeń w swoim rozwoju. Nowego wymiaru nadają usługom możliwości opierające się na coraz prostszej realizacji projektów, łatwiejszej współpracy. Podejmowanie wspólnych decyzji w sprawach społecznych, w skali mikro i makro jest stale usprawniane. Uwalniany jest potencjał drzemiący w tym co już istnieje i zwielokrotniona jest społeczna kreatywność. Wszystko wokół nas wymaga jednak oprogramowania, a to co już oprogramowane, wymaga systemowego współdziałania. To ogromne wyzwanie naszych czasów. A my wiemy, jak na to wyzwanie przygotować właściwe kadry.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie Informatyki oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

  • Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.
  • Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Czesne obniżone dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej

Kierunek Informatyka uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach naboru 2018/19 60 studentów kierunku Informatyka (20 na studiach stacjonarnych oraz 40 na studiach niestacjonarnych) uzyska dofinansowanie studiów w wysokości 830 zł w semestrze dla studiów stacjonarnych oraz 725 zł dla studiów niestacjonarnych w semestrze.

Każdy z 60 studentów kierunku na specjalnościach inżynieria oprogramowania oraz technologie internetowe uzyska dofinansowanie do czesnego w łącznej wysokości 5 800 zł w ciągu całego cyklu studiów.

W ramach projektu „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju” przewiduje się wsparcie dla studentów kierunku Informatyka, dzięki któremu zwiększymy kompetencje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z naboru 2018/2019.

Projekt zakłada dopasowanie kompetencji studentów informatyka (specjalności inżynieria oprogramowania oraz technologie internetowe) do potrzeb sektora IT poprzez zmodernizowanie programów kształcenia i zrealizowanie studiów we współpracy z pracodawcami.

W projekcie planuje się również zakup nowoczesnych laboratoriów (w tym laboratorium grafiki komputerowej) i licencji oprogramowania, a także uzupełnienie zasobów bibliotecznych o pozycje określone przez pracodawców jako niezbędne do prowadzenia procesu kształcenia.

Więcej informacji na stronie projektu <kliknij tutaj>