Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: inżynier na kierunku Budownictwo
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów)

Studia na specjalności Budownictwo ogólne

Zbuduj swoją karierę na solidnym fundamencie wiedzy i doświadczenia. Uzbrój się w praktykę i nie zostawiaj swojej przyszłości pod znakiem samowoli. Wszystko to zdobędziesz studiując Budownictwo ogólne w UTH.

Specjalność Budownictwo ogólne powstała z myślą o osobach, które swoją przyszłość zawodową wiążą z projektowaniem i budowaniem. Rozwój gospodarczy, postępująca urbanizacja oraz industrializacja sprawiają, że krajobraz wielu polskich miast i terenów okołomiejskich kojarzy się z placem budowy. Nic więc dziwnego, że na rynku poszukiwani są specjaliści, którzy będą potrafić zrealizować nawet najśmielsze projekty architektoniczne. Jednym z nich, możesz być wkrótce Ty.

Udany proces budowy wymaga jednak złożonych kompetencji. Jeśli chcesz budować – musisz wiedzieć jak. Jeżeli zdecydujesz się na studia inżynierskie Budownictwo ogólne będziesz wiedział, jakie materiały dobrać, z czym je połączyć, jak zaplanować pracę ekipy, jakie techniki budowlane zastosować oraz jakich narzędzi użyć, aby wizja projektanta zyskała namacalny wymiar w postacie realnej budowli. Jednym słowem będziesz przygotowany, aby zrealizować wymagające projekty budowlane.

Czego nauczysz się wybierając specjalność Budownictwo ogólne?

Budownictwo ogólne I stopnia to specjalność prowadzona w ramach Wydziału Inżynieryjnego. Studiując tę specjalność będziesz zdobywać wiedzę pod okiem doświadczonych wykładowców i liczących się w branży praktyków. Budownictwo ogólne realizujemy we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, dzięki czemu nasi studenci mają pewność zdobycia wiedzy, która jest aktualna i wykorzystywana na niejednym placu budowy. Studia inżynierskie budowlane dają wiele możliwości. W przyszłości skonstruujesz blok mieszkalny, nowoczesne budowle przemysłowe, całe osiedla czy będziesz kierował renowacją terenów miejskich.

Specjalność Budownictwo ogólne na studiach inżynierskich:

 • przygotuje Cię do o wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wykonawstwem i remontami,
 • przygotuje Cię do pracy w charakterze kierownika budowlanego,
 • wyposaży Cię w niezbędną wiedzę do zarządzania procesami budowlanymi na wszystkich etapach powstawania budowli,
 • zapewni Ci wiedzę w zakresie metod i technik eksploatacji obiektów budowlanych różnego przeznaczenia,
 • wyposaży Cię w umiejętności wprowadzania nowoczesnych metod projektowania.

Studia inżynierskie Budownictwo ogólne to specjalność dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak projektować budynki i nadzorować przebieg ich powstawania. W programie nauczania znajdują się przedmioty dzięki którym dowiesz się wszystkiego o konstrukcjach (metalowych, zespolonych itp.), poznasz innowacyjne metody budowalne, nabędziesz wiedzę z zakresu architektury i urbanistyki. To jedynie wybrane zagadnienia – student naszej uczelni otrzymuje kompleksową wiedzę w zakresie budownictwa.

Partnerzy specjalności Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne (studia I stopnia) realizowane jest wraz z instytucjami partnerskimi, które gwarantują aktualność wiedzy i możliwość nauki na prawdziwych problemach napotykanych na placach budowy w całym kraju. Do instytucji partnerskich specjalności należą: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z.o.o., Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Współpraca pomiędzy uczelnią a wymienionymi instytucjami to nie tylko okazja do wymiany wiedzy, ale również liczne zajęcia w terenie lub w laboratoriach prowadzone przez praktyków. Dzięki współpracy masz możliwość już na etapie studiów zdobyć cenne doświadczenia, które będzie budować Twoje CV i zapewni Ci dogodny zawodowy start.

  

Plan studiów z Budownictwa ogólnego

Budownictwo ogólne możesz studiować na dwa sposoby. Wybierając studia stacjonarne spędzisz w murach uczelni 7 semestrów, a decydując się na studia niestacjonarne będzie to 8 semestrów. W obu przypadkach, po pozytywnie ukończonym toku studiów, otrzymasz ceniony na rynku pracy tytuł inżyniera, który otworzy Ci furtkę do wielu branż. Program został ułożony tak, by w ciągu tego czasu w pełni zrealizować jego założenia, wyczerpując zagadnienia omawiane na zajęciach i przygotować Cię do samodzielnej pracy lub dalszego rozwoju.

Jeśli to dla Ciebie ciągle za mało, możesz kształcić się również za granicą w ramach programu Erasmus. Korzystając z tej szansy będziesz miał okazję zapoznać się z odmiennymi od naszych stylami architektonicznymi i budowlanymi oraz nawiązać liczne kontakty zawodowe, które z pewnością przydadzą się podczas budowania kariery zawodowej. Międzynarodowe doświadczenie świetnie też będzie prezentować się w CV oraz pomoże uzyskać Ci stypendium.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Budownictwo ogólne

Studia inżynierskie Budownictwo ogólne mają program dostosowany do potrzeb rynku pracy. Budownictwo to jednak bardzo dynamiczna dziedzina, która podlega ciągłym modyfikacjom. Powstają nowe koncepcje architektoniczne, udoskonalane są używane materiały, a co za tym idzie zmienia się również zakres wiedzy budowlanej. Dlatego zdarza się, że przedmioty, które realizujemy w ramach specjalności zmieniają się – dodajemy lub zmieniamy je na inne. Zależy nam na tym, żebyś zawsze miał dostęp do aktualnej wiedzy, a nauka przygotowywała Cię do rozpoczęcia pracy zawodowej. Stale monitorujemy rynek, co pozwala nam reagować na bieżąco i wyciągać wnioski, które mają odbicie w programie nauczania. Poniżej prezentujemy wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności.

 • Konstrukcje betonowe – obiekty,
 • Konstrukcje metalowe – obiekty,
 • Architektura i urbanistyka,
 • Budownictwo przemysłowe,
 • Instalacje sanitarne,
 • Betonowe konstrukcje sprężone,
 • Mechanizacja robót budowlanych,
 • Konstrukcje zespolone,
 • Innowacyjne metody i wyroby budowlane,
 • Budownictwo ogólne,
 • Mechanika gruntów,
 • Technologia betonów i zapraw.

Perspektywy po studiach

Bez względu na kierunek zawodowy, jaki wybierzesz, popyt na usługi budowalne nie ulegnie zmianie. Udowadniają to ciągle powstające inwestycje i dalekosiężne plany budowlane. Oznacza to, że aktywne uczestnictwo w praktykach, projektach i zajęciach zaprocentuje w przyszłości, nie tylko wiedzą, ale również zatrudnieniem i pozycją zawodową. Studia o specjalności Budownictwo ogólne to nie tylko zajęcia w sali wykładowej, ale także zastosowanie zdobytych tam informacji w praktyce. Podczas zajęć będziesz miał okazję odwiedzić wiele inwestycji budowlanych oraz będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w pracowniach i laboratoriach, np. laboratorium materiałów budowalnych.

Umiejętności i wiedzę nabyte podczas studiowania Budownictwa ogólnego wykorzystasz między innymi:

 • w biurach projektów,
 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w przedsiębiorstwach remontowych,
 • we własnej działalności gospodarczej,
 • w placówkach naukowo-badawczych,
 • w administracji państwowej i samorządowej.

To jednak nie wszystko. Będąc inżynierem możesz postawić na dalszy rozwój, specjalizować się w dziedzinach budowlanych lub budowie obiektów, które najbardziej Cię interesują. Zdobywanie wiedzy możesz kontynuować na studiach magisterskich, uczestnicząc w specjalistycznych kursach lub rozwijając swoje umiejętności na placach budowy. Możesz również połączyć oba te kierunki rozwoju – zdecydować się na zaoczne studia magisterskie, które pogłębią Twoją wiedzę, a jednocześnie szlifować praktyczne umiejętności, kierując budowami podczas pracy zawodowej.

FAQ

Budownictwo ogólne, co to jest?

Każdy kierunek studiów realizowany przez uczelnie wyższe przebiega w ramach specjalności. Tak też jest na naszej uczelni, gdzie jedną ze specjalności w ramach kierunku Budownictwo jest Budownictwo ogólne. Studia w Warszawie na UTH zapewniają uzyskanie wiedzy na poziomie teoretycznym w postaci wykładów i ćwiczeń oraz praktycznym, czego przykładem są wizyty na budowach. Efektem edukacji w tej specjalności jest dokładne przygotowanie do pracy związanej budowaniem we wszystkich jego wymiarach – od projektu po utrzymanie.

Czego nauczę się na specjalności Budownictwo ogólne?

Przedmioty w ramach kształcenia dobraliśmy w sposób umożliwiający studentom kompleksowe poznanie zagadnień, które są niezbędne, aby samodzielnie realizować projekty budowlane. Architektura i urbanistyka, konstrukcje zespolone, instalacje sanitarne to przykładowe przedmioty, z którymi będziesz mieć do czynienia na specjalności Budownictwo ogólne. Architektura i urbanistyka łączy zagadnienia budowlane z projektowaniem i organizacją przestrzenną. Konstrukcje zespolone dotyczą łączenia materiałów wykonanych z różnych substancji, np. betonu i drewna. Z kolei uczestnictwo z przedmiocie Instalacje sanitarne pozwoli Ci opanować wiedzę z zakresu instalacji znajdujących się nie tylko w budynku, ale i jego otoczeniu. Każda ze specjalności to kilkanaście przedmiotów zgodnych z wymaganiami rynku.

Jak wyglądają studia z Budownictwa ogólnego?

Wybierając Budownictwo ogólne będziesz uczestniczyć w wykładach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych i projektowych, konsultacjach, seminariach czy wreszcie praktykach. Poznasz teorię budownictwa, zdobędziesz wiedzę z ogólnych przedmiotów inżynieryjnych, jak matematyka czy fizyka, ale wiele czasu spędzisz również rozwiązując konkretne problemy budowlane pod okiem najlepszych przedstawicieli branży budowlanej. Uczelnia Techniczno-Handlowa ma siedzibę w Warszawie. Ulokowanie w stolicy zapewnia studentom dostęp do licznych nowatorskich placów budowy, ale i pozytywnie wpływa na współpracę z instytucjami i jednostkami badawczymi, tak jak ma to miejsce w przypadku współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Jeśli mowa o zakresie tematycznym, to odpowiada on wybranej specjalności. Dla przykładu, na specjalności Budownictwo ogólne jednym z przedmiotów jest budownictwo przemysłowe, które dotyczy powstawania hal produkcyjnych. Wyżej znajdziesz przykłady innych przedmiotów, z którymi spotkasz się studiując u nas tę specjalność.

Jak przygotować się na studia z Budownictwa ogólnego?

Przygotowanie się do wyboru studiów to badanie własnych możliwości i zgodności potrzeb z perspektywami po studiach. Decyzję poprzedza wiele pytań i wątpliwości. Przygotowania te zaczynają się jeszcze przed maturą, bo mają związek z przedmiotami zdawanymi w ramach egzaminu dojrzałości. Jeśli myślisz o studiowaniu Budownictwa ogólnego powinieneś przyłożyć się do przedmiotów matematycznych i technicznych, dzięki którym poradzisz sobie świetnie podczas poznawania tajników projektowania konstrukcji budowalnych. Z pewnością potrzebne będą również umiejętności analityczne, wyobraźnia przestrzenna i zdolności do planowania i zarządzania swoją pracą.

 

Jeśli nauki techniczne znajdują się w obrębie Twoich zainteresowań i nie potrafisz przejść obojętnie obok interesujących budowli, to budownictwo ogólne I stopnia pozwoli Ci rozwijać pasję i zapewni duży wachlarz możliwości zawodowych. Wykładowcy na kierunkach inżynieryjnych są praktykami w swoich dziedzinach, dlatego wiedza, którą przekazują, pozwoli Ci spojrzeć na wiele kwestii z poziomu ich doświadczenia. Obecność na budowach to okazja do zadawania pytań i zobaczenia, jak faktycznie wygląda praca w zawodzie.

REKRUTACJA Eliza Kotomska s2

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 89,

rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Zapisz się!