Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: inżynier na kierunku Budownictwo
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów)

Studia na specjalności Budownictwo kolejowe

Skieruj swoje szanse zawodowe na dobry tor. Wybierz specjalność Budownictwo kolejowe i zdobądź wiedzę, dzięki której unikniesz wykolejenia zawodowego.

Sieć kolejowa w kraju ciągle się rozwija. Zgodnie z programem budowy Kolei Dużych Prędkości, w najbliższej przyszłości będziemy mieć do czynienia z rosnącym zapotrzebowaniem na inżynierów, którzy potrafią projektować, budować i utrzymywać linie kolejowe. Kolej to jednak nie tylko transport międzymiastowy, ale również rozwijająca się sieć transportu miejskiego jak tramwaje czy metro. Rozwój tej dziedziny w najbliższych latach nabierze znacznej prędkości, dlatego Wydział Inżynierii UTH wprowadził nową specjalność na kierunku Budownictwo.

Jeśli interesują Cię innowacje w tej branży i chcesz w przyszłości brać udział w projektach, które przyczynią się do rozwoju zarówno Twojego, jak i sieci kolejowej, z pewnością zainteresują Cię studia inżynieryjne na specjalności Budownictwo kolejowe. W ramach studiów I stopnia w Warszawie zdobędziesz wiedzę na temat infrastruktury kolejowej, z zakresu budownictwa kolejowego oraz zarządzania projektami od podstaw.

Czego nauczysz się wybierając specjalność Budownictwo kolejowe?

Studia I stopnia przygotują Cię do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa lądowego ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania, budowy, remontów, modernizacji, utrzymania i eksploatacji oraz diagnozowania stanu technicznego obiektów kolejowych, do których należą między innymi: linie kolejowe, stacje, węzły kolejowe i budowle inżynieryjne.

Jako przyszły inżynier po specjalności budownictwo kolejowe będziesz w stopniu zaawansowanym przygotowany do projektowania, budowy i eksploatacji obiektów inżynierii komunikacyjnej, a w szczególności obiektów tworzących infrastrukturę transportu szynowego obejmującego trzy główne podsystemy tego transportu, jakimi są kolej, metro i tramwaj.

Twoja wiedza i umiejętności będą obejmować:

 • Projektowanie konstrukcji dróg szynowych z uwzględnieniem współczesnych wymagań eksploatacyjnych takich jak zwiększona trwałość i ograniczenie niekorzystnych oddziaływań na środowisko – zwłaszcza oddziaływań w postaci hałasu i wibracji.
 • Projektowanie obiektów inżynieryjnych z uwzględnieniem specyfiki ruchu kolejowego.
 • Prowadzenie procesów budowy i utrzymania (remontów) dróg szynowych, w tym diagnostyka nawierzchni szynowych i podtorza oraz technologia i planowanie robót torowych.
 • Rozwiązywanie problemów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych na styku z innymi branżami: drogową, sterowania ruchem i energetyki trakcyjnej.

Możliwości na specjalności Budownictwo kolejowe

UTH jest pionierem w nowoczesnym kształceniu, dlatego postanowiliśmy wdrożyć specjalność, która daje znakomite perspektywy zawodowe. Specjalność Budownictwo kolejowe realizowane jest we współpracy z renomowanymi partnerami, dlatego podczas studiów otrzymasz możliwość skorzystania z wielu staży, praktyk, czy też wizyt studyjnych u najlepszych w tej branży. Jesteśmy w stałym kontakcie z dynamicznie rozwijającymi firmami, które specjalizują się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w budownictwie i architekturze. Dzięki tej strategii studenci mają niepowtarzalną okazję do zdobycia praktycznej wiedzy, z której będą mogli skorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Plan studiów

Studia inżynierskie na specjalności Budownictwo kolejowe to idealny kierunek kształcenia dla osób, które widzą siebie w zawodzie związanym z projektowaniem infrastruktury kolejowej. Podczas studiów oprócz tworzenia i opracowywania projektów, nauczysz się jak nadzorować proces budowy i zarządzać zespołem odpowiedzialnym za wykonanie pracy. Inaczej mówiąc, zyskasz kompetencje, dzięki którym będziesz mógł nie tylko projektować infrastrukturę kolejową, ale również zarządzać jej wykonaniem. W programie nauczania znajdują się podstawowe przedmioty dotyczące zasad budowy, a także specjalistyczne, które powstały z myślą o architekturze kolei, które uwzględniają konstrukcje oraz innowacyjne metody budowlane.

Przedmioty opracowane specjalnie dla specjalności Budownictwo kolejowe to:

 • Drogi szynowe

Na tym przedmiocie zdobędziesz podstawową wiedzę o drogach szynowych, jako obiektach budowlanych systemów transportu szynowego (kolej, metro, tramwaj) w zakresie konstrukcji tych dróg i układu geometrycznego ich trasy, a także o podstawowych zasadach ich projektowania, budowy i utrzymania.

 • Utrzymanie dróg szynowych

Na tych zajęciach opanujesz podstawową wiedzę dotyczącą utrzymania dróg szynowych (kolej, metro, tramwaj) w zakresie oceny stanu technicznego konstrukcji tych dróg i układu geometrycznego ich trasy, a także podstawowych technologii robót torowych realizowanych w ramach utrzymania.

 • Modernizacja linii kolejowych z elementami zagadnień interoperacyjności

Przedmiot, na którym poznasz zagadnienia związane z prowadzeniem prac modernizacyjnych linii kolejowych. W jego ramach dowiesz się między innymi:

 1. Jak wygląda planowanie prac modernizacyjnych.
 2. Jak definiować potrzeby w zakresie zamknięć torowych i procedury ich uzyskiwania.
 3. Jak realizować prace podczas prowadzenia ruchu kolejowego po sąsiednim torze.
 4. Jak wygląda fazowanie prac dla stacji kolejowych.
 5. Jak wprowadzać czasowe zmiany w systemach sterowania i zasilania dla zapewnienia bezpieczeństwa jazd pociągów i bezpieczeństwa prac modernizacyjnych.
 6. Jak realizować prace w ramach przebudowy i w ramach modernizacji torów kolejowych.
 7. Jaka jest rola i zadania zarządcy infrastruktury kolejowej, inżyniera kontraktu, wykonawcy, niezależnych jednostek oceniających (jednostek notyfikowanych, upoważnionych i oceniających ryzyko) w procesie modernizacji linii kolejowych.
 8. Jak uzyskać decyzje Urzędu Transportu Kolejowego o zezwoleniu na przekazanie do eksploatacji.
 9. Jak wygląda relacja pomiędzy zamykaniem inwestycji zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym i zgodnie z Ustawą prawo budowlane.

Szczególną uwagę w ramach tego przedmiotu poświęcimy na zagadnienia dotyczące zapewnienia interoperacyjności systemu kolei w UE z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa technicznego w sektorze kolejowym, wspierających interesariuszy działających w tym obszarze.

 • Budowa i utrzymanie mostów kolejowych

Na tych zajęciach opanujesz podstawową wiedzę na temat projektowania i utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji mostowych. W ramach przedmiotu poznasz także zasady budowy i utrzymania obiektów mostowych oraz rodzaje konstrukcji mostowych, ich wytrzymałości i trwałości.

 • Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym

W ramach tego przedmiotu zaznajomisz się z podstawowymi zagadnieniami systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK), który jest odpowiedzialny za bezpieczne przemieszczanie się pojazdów szynowych po sieci kolejowej. Szczególną uwagę na zajęciach poświęcimy Europejskiemu Systemowi Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) (ang. European Rail Traffic Management System), który jest projektem ujednoliconego systemu sterowania ruchem kolejowym wspieranym przez Unię Europejską. Ma on zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego, czyli możliwość swobodnego poruszania się pociągów w sieciach kolejowych poszczególnych państw (właścicieli infrastruktury) bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw lub maszynistów.

Perspektywy po studiach

Jeśli przeczytałeś wcześniejszą część opisu, chyba nie masz wątpliwości, że studiując Budownictwo kolejowe, uzyskasz praktyczną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w zawodzie. Dysponując tytułem inżyniera, będziesz mieć pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych. Unikalna wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne pozwolą Ci na podjęcie pracy w budownictwie w zakresie projektowania i utrzymania budowli kolejowych.

W przyszłości swoje kwalifikacje możesz wykorzystać podczas pracy w:

 • biurach projektowych na stanowisku projektanta budownictwa kolejowego,
 • administracji kolejowej w strukturach PKP PLK S. A.,
 • przedsiębiorstwach zajmującymi się dużymi projektami budowy o charakterze kolejowym,
 • przedsiębiorstwami zarządzającymi komunikacją miejską – szczególnie tą odbywającą się na torach,
 • w firmach zajmujących się produkcją nowoczesnego taboru kolejowego.

FAQ

Jakie umiejętności są przydatne do studiowania Budownictwa kolejowego?

Jeżeli matematyka i fizyka to Twoje ulubione przedmioty możesz mieć pewność, że masz odpowiednie kwalifikacje do studiowania na tej specjalności. Studia powinny sprawiać przyjemność i wiązać się z tematem, który znajduje się w obszarze Twoich zainteresowań, więc jeśli fascynują Cię konteksty techniczne i lubisz majsterkować przy urządzeniach elektronicznych, to Budownictwo kolejowe jest dla Ciebie świetnym wyborem.

Cechy charakteru, które przydadzą się do pracy przyszłego inżyniera to komunikatywność, zaangażowanie, pracowitość, a także umiejętność pracy w zespole – w końcu nadzorując prace budowlane, będziesz musiał umiejętnie przekazać dyspozycje. Do kompleksowego rozpatrywania problemów inżynierii kolejowej szczególnie przydatna jest umiejętność analizowania faktów i związków przyczynowo skutkowych.

Dlaczego Budownictwo kolejowe w Warszawie?

Wybierając studia w Warszawie, masz dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu transportu kolejowego. Pamiętaj, że studia na specjalności Budownictwo kolejowe to nie tylko wiedza z zakresu infrastruktury dedykowanej komunikacji pociągami, ale także metrem czy tramwajami. We wszystkich tych przypadkach Warszawa jest bezkonkurencyjna i posiada rozwiniętą infrastrukturę. Studiując w stolicy masz dostęp do wiedzy z pierwszej ręki - w końcu tylko tutaj funkcjonuje metro. Możesz więc zdobywać unikatową w skali kraju wiedzę, odwiedzać place budowy metra itd. Jednym słowem studiowanie w Warszawie zapewnia dużo większy dostęp do wiedzy i praktyk w zakresie budownictwa kolejowego niż studia w innych lokalizacjach.

Jak zdobędę umiejętności praktyczne?

Studiując na UTH masz możliwość nauki praktycznych umiejętności podczas wizyt na budowach, w pracowniach, a także w ramach prowadzonych ćwiczeń przedmiotowych. Przedmioty, których wykaz znajdziesz wyżej, są dobrane do specjalności. Będziesz uczył się zarówno podstaw budownictwa, jak i zdobędziesz specjalistyczną wiedzę związaną ze specjalnością.

Na zajęciach będziesz rozwiązywał konkretne problemy, na które napotykają inżynierowie i poznasz wiele studiów przypadku w zakresie budownictwa. Zyskasz więc wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Czy po ukończeniu studiów inżynierskich mogę kontynuować naukę na studiach magisterskich?

Oczywiście! Mając na uwadze chęć dalszego kształcenia, UTH ma w ofercie kierunki studiów magisterskich i podyplomowych, które pozwolą Ci rozwijać umiejętności. Dla przykładu, kontynuując naukę na kierunku Zarządzanie, możesz kształcić się na specjalności Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym, dzięki któremu nauczysz się, jak przygotować biznesplan i zarządzać projektami inwestycyjno-budowlanymi. W połączeniu z umiejętnościami budowlanymi posiądziesz kompleksową wiedzę, która pozwoli Ci zaistnieć na rynku nie tylko jako ceniony specjalista budownictwa, ale również jako inwestor i biznesmen.

Czy po Budownictwie kolejowym znajdę pracę?

Tendencje zmian na rynku budownictwa infrastrukturalnego wskazują na wyraźne odejście od budownictwa drogowego. Europejskie trendy kierują uwagę na ekologiczne aspekty transportu i wskazują kolej jako środek zdecydowanie bardziej przyjazny środowisku niż transport drogowy czy lotniczy. Fundusze infrastrukturalne przeznaczone na drogi kolejowe powodują, że zawód inżyniera specjalizującego się w budownictwie kolejowym jest bardzo dobrym i przyszłościowym kierunkiem dla studenta. Obecnie poszukiwanych jest wielu specjalistów w tym zakresie, a tendencja ta będzie się jedynie nasilać.

 

W UTH zawsze stawiamy na osoby zaangażowane, które szukają nowych wyzwań i lubią pracować w zespole, jeśli uważasz, że specjalność budownictwo kolejowe  jest właściwym miejscem dla Ciebie, zapraszamy cię na studia inżynierskie I stopnia w Warszawie.

REKRUTACJA Eliza Kotomska s2

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 89,

rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Zapisz się!