Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: inżynier na kierunku Budownictwo
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów)

Studia na specjalności budowa i eksploatacja dróg

Marzysz o drodze do sukcesu? Wybuduj ją sam. Dzięki specjalności budowa i eksploatacja dróg, która dostępna jest w ramach studiów na kierunku budownictwo, nie tylko poznasz tajniki projektowania, budowy i remontów wszystkich rodzajów dróg, ale również będziesz mieć wiedzę dotyczącą ich eksploatacji, utrzymania i projektowania niezbędnej infrastruktury. Staniesz się cenionym inżynierem, dzięki któremu użytkownicy dróg zawsze dotrą bezpiecznie do celu.

Kończąc studia, otrzymasz solidne wykształcenie i potwierdzający je tytuł inżyniera. Będziesz gotowy na podjęcie pracy zawodowej lub będziesz mógł rozwijać swoją wiedzę w ramach studiów magisterskich. Brzmi interesująco? Więcej szczegółów znajdziesz niżej.

Czego nauczysz się wybierając specjalność budowa i eksploatacja dróg?

Podczas studiów o specjalności budowa i eksploatacja dróg poznasz tajniki budowy dróg każdej kategorii. W zakres programu nauczania wchodzą między innymi: budowa dróg ekspresowych, budowa autostrad, dróg głównych, zbiorczych czy lokalnych.

Budowa to jednak dopiero początek. Aby droga cieszyła kierowców przez długi czas, konieczna jest jej odpowiednia eksploatacja i kontrola. Wybierając studia o specjalności budowa i eksploatacja dróg masz pewność uzyskania pełnych kompetencji przygotowujących Cię do pracy na obu tych polach.

Jeśli wybierzesz studia inżynierskie budowa i eksploatacja dróg to:

 • będziesz przygotowany do wykonywania czynności związanych z projektowaniem i wykonawstwem dróg wszelkiej kategorii,
 • poznasz metody i techniki eksploatacji drogowych obiektów budowlanych,
 • nabędziesz niezbędną wiedzę do właściwego utrzymania i zarządzania drogami,
 • zostaniesz przygotowany do wprowadzania nowoczesnych metod projektowania,
 • staniesz się cenionym na rynku pracy inżynierem.

Partnerzy specjalności budowa i eksploatacja dróg

Jako absolwent studiów poznasz nie tylko teoretyczne podstawy budowy i eksploatacji dróg, ale również nabędziesz umiejętności od praktycznej strony. Jest to możliwe dzięki współpracy uczelni z licznymi partnerami z branży.

Specjalność Budowa i eksploatacja dróg studia I stopnia prowadzona jest we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, co zapewnia naszym studentom dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy i praktyczne zajęcia pod okiem doświadczonych przedstawicieli branży.

Warto także wspomnieć, że instytucjami partnerskimi kierunku Budownictwo są: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z.o.o., Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Plan studiów

Specjalność budowa i eksploatacja dróg dostępna jest w dwóch wariantach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Inżynierskie studia stacjonarne trwają 7 semestrów, natomiast studia niestacjonarne odbędziesz w ciągu 8 semestrów. W obu wariantach – po ukończeniu cyklu kształcenia – uzyskasz tytuł zawodowy inżyniera w zakresie budownictwa, który jest ceniony na rynku pracy i zapewnia możliwość natychmiastowego startu kariery. Oczywiście zdobytą wiedzę możesz również rozwijać podczas studiów magisterskich. Niezależnie od wybranego wariantu, już ukończenie studiów I stopnia przygotowuje Cię do pracy w zawodzie, a liczne praktyki i zajęcia będą świetnie prezentować się w CV zaraz po studiach.

Specjalność Budowa i eksploatacja dróg na kierunku Budownictwo

Budowa i eksploatacja dróg I stopnia to specjalność, która nauczy Cię projektowania dróg, lotnisk i drogowych obiektów inżynierskich. Jednym słowem wszystkiego, co związane z elementami infrastruktury transportu drogowego. Dowiesz się między innymi, jak utrzymać drogi i mosty oraz sprawować nad nimi nadzór, a także jak kierować procesem inwestycyjnym. Poznasz inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym i oprogramowanie wykorzystywane do projektowania i nadzoru dróg. Oczywiście ukierunkowanie = na budowę dróg nie oznacza, że nie będziesz miał wiedzy  dotyczącej ogólnych zagadnień budownictwa. Wręcz przeciwnie. Program studiów jest tak skonstruowany, aby wiedza dotycząca ogólnych praw budowy mogła być wykorzystana w procesie projektowania i budowy dróg. W efekcie staniesz się specjalistą inżynierem, który swoje umiejętności będzie mógł wykorzystać w wielu dziedzinach.

Dzięki partnerom takim jak choćby Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie poznasz nie tylko teorię, ale również będziesz kształcił swoje umiejętności praktyczne, odwiedzając podczas zajęć liczne budowy i inwestycje takie jak drogi, mosty itd. Dużo czasu spędzisz również w specjalistycznych laboratoriach znajdujących się zarówno na uczelni, jak i poza jej murami, np. laboratorium fizyki, w którym zbadasz zagadnienia sprężystości i drgań czy laboratorium geodezji, gdzie nauczysz się korzystać z takich urządzeń jak dalmierz czy niwelator.

Oczywiście to nie wszystkie możliwości, jakie na Ciebie czekają. Dla osób, które są zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy poza podstawowym programem studiów, idealne będzie Koło naukowe Budownictwa. Uczestnicząc w jego pracach, będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach branżowych czy odwiedzić najciekawsze place budowy – w tym także place budowy dróg i obiektów ich infrastruktury – poznać najlepszych inżynierów i rozwijać swoje kompetencje.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Budowa i eksploatacja dróg

Specjalność budowa i eksploatacja dróg należy do jednego z tych zakresów kształcenia, które powinny stawiać na praktykę. Dokładnie tego możesz się spodziewać wybierając studia w UTH. Zajęcia w ramach specjalności odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć w plenerze i laboratorium, dzięki czemu możliwe jest zdobycie pełnych kompetencji. Do Twojej dyspozycji będzie wysokiej jakość sprzęt i doskonale wyposażone sale, biblioteka i laboratoria. Przygotuj się na zdobywanie wiedzy między innymi w Laboratorium materiałów budowlanych, Laboratorium betonów i zapraw, Laboratorium chemii budowlanej, Laboratorium mechaniki gruntów i innych.

To jednak nie wszystko. W ramach przedmiotu będziesz mógł zdobywać wiedzę również na budowach dróg i w pracowniach wytwarzających materiały budowlane. W planie nauczania na tej  specjalności są następujące przedmioty:

 • Projektowanie dróg i lotnisk,
 • Projektowanie i budowa drogowych obiektów inżynierskich,
 • Technologia budowy dróg,
 • Inżynieria materiałów drogowych,
 • Utrzymanie i zarządzanie drogami,
 • Utrzymanie mostów,
 • Inteligentne systemy zarządzanie ruchem drogowym,
 • Drogi szynowe,
 • Geometria wykreślna i rysunek techniczny,
 • Geodezja,
 • Wytrzymałość materiałów,
 • Budownictwo ogólne,
 • Mechanika gruntów,
 • Instalacje budowlane,
 • Kierowanie procesem inwestycyjnym.

Perspektywy po studiach

Jak pokazuje mapa budowy dróg i autostrad, plany inwestycyjne w naszym kraju są wciąż ogromne. Przed nami budowa kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, ale również tysięcy kilometrów dróg lokalnych, co sprawia, że bez trudu znajdziesz pracę w zawodzie. Oto jak może potoczyć się Twoja kariera zawodowa, gdy będziesz absolwentem specjalności Budowa i eksploatacja dróg:

 • poprowadzisz własną działalność gospodarczą,
 • podejmiesz pracę w biurach projektów,
 • zostaniesz kierownikiem budowy danych odcinków dróg,
 • znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • możesz pracować w przedsiębiorstwach remontowych,
 • swoją wiedze wykorzystasz na stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej.

To jednak tylko niektóre z możliwości. Pamiętaj, że kończąc specjalność, uzyskasz tytuł inżyniera i ogólne wykształcenie budowlane, dzięki czemu ścieżka Twojej kariery zapowiada się niezwykle interesująco i elastycznie.

FAQ

Co to jest budownictwo drogowe?

Budowa i remonty dróg, mostów czy kładek dla pieszych, wdrażanie nowych technologii, odwadnianie ulic i dróg, prace geodezyjne – to przykłady działań, jakie swym zasięgiem obejmuje budownictwo drogowe. Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć kompetencje w ramach wielu obszarów związanych z drogami, co przekłada się na szerokie możliwości kształtowania przyszłości zawodowej. Dysponując wykształceniem inżynierskim oraz odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi bez trudu odnajdziesz się na rynku pracy.

Gdzie studiować budownictwo drogowe?

Studiować budownictwo drogowe można w wielu lokalizacjach, ale nie wszystkie z nich zapewniają równe możliwości. Warszawa jest siedzibą wielu renomowanych placówek edukacyjnych, ale to tutaj również swoją siedzibę mają organizacje związane z branżą, np. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Dzięki bliskości placówek możliwa jest dynamiczna wymiana wiedzy i doświadczenia oraz wzbogacenie tym samym programu nauczania. Warszawa to ponadto miejsce ciekawych projektów drogowych i komunikacyjnych. Wybierając studia w stolicy, będziesz mieć więc okazję na żywo doświadczać procesu budowy – nie tylko jako bierny obserwator, ale również na zajęciach praktycznych realizowanych poza uczelnią.

Wreszcie studia w Warszawie zapewniają dostęp do licznych i zaawansowanych laboratoriów związanych z budową dróg. Studiując na UTH zyskasz do nich dostęp, dzięki czemu Twoja wiedza będzie praktyczna, a CV bogate.

Czego nauczę się na specjalności Budowa i eksploatacja dróg?

Program specjalności Budowa i eksploatacja dróg ułożony jest w ten sposób, aby studenci mieli jak największe szanse zawodowe. Właśnie dlatego poza ogólnymi przedmiotami inżynierskimi jak np. matematyka, program nauczania składa się z dziedzin, na które w danej chwili jest popyt na rynku pracy. Zdarza się, że program nauczania w danej specjalności ulega reorganizacji – wszystko dlatego, że odpowiadamy na zmiany rynkowe. Dlatego zawsze otrzymujesz wiedzę, na którą jest zapotrzebowanie. Przykładowe przedmioty na specjalności to geometria wykreślna i rysunek techniczny, technologia budowy dróg, kierowanie procesem inwestycyjnym. Pierwszy nauczy Cię sporządzania rysunków budowlanych, które m.in. odwzorowują obiekty, drugi przedmiot – projektowania dróg z odpowiednich materiałów. Dzięki ostatniemu z wymienionych  będziesz w stanie sprawnie zarządzać inwestycjami budowlanymi. To tylko niektóre z realizowanych przedmiotów, ale już po tych przykładach widać filozofię naszego nauczania – wyposażyć absolwenta w komplet wiedzy i umiejętności, dzięki którym będzie mógł rozpocząć swoją drogę zawodową.

Budowa i eksploatacja dróg czy Budownictwo ogólne?

Studia w Warszawie na UTH przygotowują do pracy przy obiektach budowlanych, ale też przy inwestycjach drogowych. Oferujemy dwie specjalności – Budownictwo ogólne oraz Budowa i eksploatacja dróg. Obie specjalności dają solidną wiedzę, prowadzone są we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, a także organizacjami i stowarzyszeniami. Wszystko zależy od obszaru Twoich zainteresowań i planów – jeśli wiesz, że chciałbyś pracować przy inwestycjach drogowych specjalność, na której nauczysz się budowania i zarządzania drogami, będzie najlepszym wyborem. Jeśli natomiast marzysz o budowaniu wielkich gmachów lub mniejszych elementach architektury, postaw na budownictwo ogólne.

Czym różnią się studia inżynierskie od licencjackich?

Studia I stopnia mogą mieć formę studiów licencjackich oraz inżynierskich tak, jak ma to miejsce w przypadku kierunku Budownictwo na UTH. Pierwsza w wymienionych form kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, druga – inżyniera. Studia inżynierskie trwają od 7 do 8 semestrów, a więc dłużej, niż licencjackie, które kończą się po 6 semestrach. Odbycie studiów inżynierskich i licencjackich pozwala na kontynuowanie edukacji na studiach magisterskich i wyposaża w wiedzę, która umożliwia zawodowy start. Kierunki realizowane w ramach studiów inżynierskich na naszej uczelni pozwalają nabywać techniczne umiejętności związane np. z budowaniem czy transportem, ale również są poszerzane o ogólną wiedzę, którą musi dysponować inżynier, np. znajomość matematyki, rysunku technicznego i inne. Natomiast studia licencjackie skupiają się ściśle na swojej dziedzinie i w przypadku naszej uczelni dotyczą finansów i rachunkowości, stosunków międzynarodowych bądź bezpieczeństwa.

 

REKRUTACJA Eliza Kotomska s2

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 89,

rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Zapisz się!