Przejdź do treści

Dopóki samochody używają kół, potrzebne będą drogi.

Ta specjalność na kierunku Budownictwo skierowana jest do osób zainteresowanych projektowaniem, budową, eksploatacją, remontami oraz utrzymaniem dróg. Program kształcenia obejmuje takie zagadnienia jak projektowanie i budowa drogowych obiektów inżynierskich, technologia budowy, utrzymanie i zarządzanie drogami.

Jeśli chcesz:

 • być przygotowany do wykonywania czynności związanych z projektowaniem i wykonawstwem,
 • znać metody i techniki eksploatacji drogowych obiektów budowlanych,
 • posiadać niezbędną wiedzę do właściwego utrzymania i zarządzania drogami,
 • zostać przygotowanym do wprowadzania nowoczesnych metod projektowania.

Widzisz w tym Siebie? Zapraszamy Cię na studia inżynierskie na specjalności Budowa i eksploatacja dróg.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie budownictwa oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.

Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Projektowanie dróg i lotnisk
 • Projektowanie i budowa drogowych obiektów inżynierskich
 • Technologia budowy dróg
 • Inżynieria materiałów drogowych
 • Utrzymanie i zarządzanie drogami
 • Utrzymanie mostów
 • Inteligentne systemy zarządzanie ruchem drogowym
 • Drogi szynowe
 • Geometria wykreślna i rysunek techniczny
 • Geodezja
 • Wytrzymałość materiałów
 • Budownictwo ogólne
 • Mechanika gruntów
 • Instalacje budowlane
 • Kierowanie procesem inwestycyjnym

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Jak mogę wykorzystać swoje umiejętności?:

 • prowadząc własną działalność,
 • podejmując pracę w biurach projektów,
 • podejmując pracę w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • podejmując pracę w przedsiębiorstwach remontowych,
 • podejmując pracę w administracji państwowej i samorządowej.

Co nas wyróżnia: Kierunek Budownictwo realizujemy we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

Pamiętaj: Plany inwestycyjne w naszym kraju są wciąż ogromne - nie tylko w zakresie budowy autostrad i dróg ekspresowych, lecz również w zakresie budowy tysięcy kilometrów dróg lokalnych oraz utrzymania nowych zasobów we właściwej kondycji.

  

 

Dzień Wydziału Inżynieryjnego UTH od kuchni

REKRUTACJA Eliza Kotomska s2

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 89,

rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Zapisz się!