Przejdź do treści

Studia na kierunku Budownictwo są ofertą dla zainteresowanych zdobyciem kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych. Absolwenci będą przygotowani do zarządzania procesami budowlanymi oraz stosowania nowoczesnych metod projektowania.

Kierunek Budownictwo realizowany jest w UTH we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie oraz Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.

  

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie budownictwa oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

  • Studia stacjonarne trwają 7 semestrów,
  • Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo absolwent:

  • zna techniczne i organizacyjne aspekty branży budowlanej,
  • posiada niezbędną wiedzę z zakresu projektowania obiektów budowlanych,
  • zna metody i techniki organizowania, planowania i realizacji procesów budowlanych.

Możliwości

Absolwenci będą mogli podjąć pracę w biurach projektów, przedsiębiorstwach budowlanych, przedsiębiorstwach remontowych, administracji państwowej i samorządowej, w nadzorze budowlanym, jak też będą mogli prowadzić własne firmy budowlane.

Zapisz się!