Przejdź do treści Przejdź do nawigacji
Tytuł, który uzyskasz: inżynier na kierunku budownictwo
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów)

Studia na kierunku budownictwo

Chcesz zbudować swoją karierę zawodową? Marzy Ci się edukacja, która scementuje Twoją karierę? Mamy coś dla Ciebie! Studia inżynierskie budownictwo przygotują Cię do wyzwań zawodowych lub dalszej nauki. Wybierając kierunek budownictwo na UTH nie spotkasz fuszerki, ale poznasz nowoczesne metody projektowania i zarządzania procesami budowlanymi. Będziesz uczyć się projektowania, wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych. Zdobędziesz tytuł zawodowy inżyniera i sam zdecydujesz, czy rozpoczniesz pracę, czy będziesz kontynuować naukę na studiach magisterskich. Jednym słowem – zdobędziesz kompleksową wiedzę, która pozwala na budowanie kariery zawodowej.

Dlaczego warto studiować na kierunku budownictwo?

Kierunek budownictwo prowadzimy z myślą o kształceniu przygotowującym do pojęcia pracy tuż po ukończeniu studiów. Jako absolwent zostaniesz wyposażony w umiejętności pozwalające bez trudu odnaleźć się na rynku, którego dynamika zostaje uwzględniona w programie nauczania naszej uczelni.

Budownictwo studia inżynierskie na UTH to przede wszystkim:

  • Wiedza połączona z praktyką i rozwojem – możliwość skorzystania z płatnych staży zawodowych w ramach obowiązkowych praktyk studenckich.
  • Dostęp do laboratoriów komputerowych z najnowszym oprogramowaniem inżynierskim wraz z opcją uzyskania studenckich wersji do samodzielnego poznawania programów. Jako student budownictwa będziesz pracować między innymi na: FreeMat 4.2, MatLab R2015a 64b, ArCADia Konstruktor 6.5, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020, AutoCad i wielu innych programach, do których otrzymasz dostęp.
  • Uczestnictwo w projektach podnoszących kompetencje, a organizowanych przez Dział Współpracy UTH, np. zastosowanie BIM w budownictwie, scanning obiektów budowlanych, warsztaty obliczeniowe.
  • Wgląd w problematykę najnowszych inwestycji budowlanych z obszaru Warszawy, w tym wycieczki techniczne, spotkania projektowe i bezpośredni dialog z kadrą techniczną pracującą na budowach.

Dla szczególnie ambitnych studentów nasza uczelnia oferuje również możliwość dołączenia do Koła naukowego Budownictwa. Jako członek koła będziesz mieć możliwość uczestnictwa w znaczących wydarzeniach branżowych takich jak specjalistyczne targi budowlane, konferencje naukowe, prezentacje technologii wykorzystywanych w budownictwie i wiele więcej. To jednak nie wszystko. Studenci zrzeszeni w kole naukowym regularnie przeprowadzają wizyty studyjne na budowach, gdzie mogą wymieniać doświadczenie z inżynierami o znaczącym dorobku zawodowym. Ponadto prowadzone są warsztaty doskonalące rysunek i wiele więcej.

Partnerzy kierunku Budownictwo

Kierunek budownictwo na UTH realizujemy wraz z instytucjami partnerskimi, którymi są: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z.o.o., Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Współpraca pozwala na przepływ wiedzy i do świadczenia pomiędzy uczelnią i partnerami, co bezpośrednio prowadzi do poniesienia kompetencji zawodowych naszych studentów. Co więcej, współpraca sprawia, że część wykładowców na kierunku budownictwo to doświadczeni praktycy, którzy zapoznają studentów z konkretnymi rozwiązaniami i przypadkami realizowanymi w czasie swojej kariery.

Znaczna część wykładowców przedmiotów praktycznych na kierunku budownictwo jest aktywna zawodowo w swoich dziedzinach. Wykładowcy przedmiotów teoretycznych są pracownikami uznanych uczelni technicznych. Z kolei specjaliści wykładający praktyczne przedmioty są członkami Izby Inżynierów Budownictwa. Posiadają także odpowiednie uprawnienia budowlane, a nawet tytuły rzeczoznawców Izby w swoich dziedzinach. Kierunek budownictwo realizowany jest przy współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie oraz Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, a pracownicy IBDiM prowadzą zajęcia. Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest jednostką naukową, nad którą nadzór pełni Minister Infrastruktury. Działalność Instytutu Badawczego dotyczy m.in. badań naukowych z zakresu budowy i utrzymania obiektów komunikacyjnych. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie jest jednostką badawczą i wdrożeniową. Studiowanie na UTH obejmuje możliwość pracy w laboratoriach akredytowanych instytutów.

  

Studia inżynierskie budownictwo

Studia inżynierskie z budownictwa dostępne są w dwóch wariantach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne inżynierskie trwają 7 semestrów, a studia niestacjonarne 8 semestrów. Studiowanie może odbywać się za granicą w ramach programu Erasmus. Na kierunku budownictwo oferujemy trzy specjalności, które pozwalają Ci już podczas edukacji ukierunkować swój rozwój pod kątem zawodowym:

Budownictwo ogólne to specjalność przeznaczona dla osób, które chcą w przyszłości projektować budynki i nadzorować przebieg ich powstawania. Jako student tej specjalności otrzymasz kompleksową wiedzę z tej dziedziny, sporą dozę umiejętności podczas praktyk i zajęć z przedstawicielami branży. Natomiast budownictwo I stopnia o specjalności Budownictwo drogowe to kierunek studiów, na którym nie tylko poznasz tajniki projektowania, budowy i remontów wszystkich rodzajów dróg, ale również będziesz mieć wiedzę dotyczącą ich eksploatacji, utrzymania i projektowania niezbędnej infrastruktury. Natomiast trzecia oferowana przez nas specjalność - Budownictwo kolejowe pozwoli Ci zdobyć wiedzę z zakresu projektowania, budowy, remontów, modernizacji, utrzymania i eksploatacji oraz diagnozowania stanu technicznego obiektów kolejowych, do których należą między innymi: linie kolejowe, stacje, węzły kolejowe i budowle inżynieryjne.

Perspektywy po studiach

Inwestycje budowlane i drogowe są nieodłączną częścią planów gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym Projektowanie, nadzór nad pracami i utrzymanie dotyczy wszystkich dróg, w tym autostrad, dróg ekspresowych, lokalnych czy obwodnic. Nie dziwi więc fakt, że rynek wciąż poszukuje nowych specjalistów z zakresu budownictwa. Inżynier budownictwa zarządza procesem budowlanym na każdym jego etapie, a rozległa wiedza daje dobry start do kariery w wielu branżach.

Jako inżynier budownictwa możesz pracować zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Studia budowlane umożliwiają zatrudnienie w biurach projektów, przedsiębiorstwach budowlanych i remontowych czy administracji, również na szczeblu samorządowym. Po zakończeniu edukacji będziesz mógł także pracować w nadzorze budowlanym. Co więcej, student kończący edukację zyskuje wiedzę pozwalającą mu na prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Ukończenie kierunku budownictwo jest równoznaczne z nabyciem kompetencji umożliwiających nadzór nad każdym z etapów budowania. Jako absolwent będziesz obeznany w technicznych i organizacyjnych aspektach branży budowlanej. Posiądziesz wiedzę z zakresu projektowania obiektów budowlanych. Poznasz również metody i techniki organizowania, planowania i realizacji prac budowlanych, co zapewni Ci szerokie możliwości zawodowe. Otrzymanie dyplomu inżyniera na jednej z naszych specjalności ułatwia uzyskanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji zawodowych w budownictwie.

FAQ

Gdzie warto studiować budownictwo?

Jeśli myślisz o studiowaniu budownictwa, studia w Warszawie to dobry pomysł na rozpoczęcie nauki, nawet jeśli nie wiążesz z tym miastem przyszłości. Ogromne znaczenie w podjęciu decyzji ma doświadczenie uczelni, na które składa się program studiów, współpraca z liczącymi się instytucjami, baza dydaktyczna czy kadra kształcąca na studiach budownictwo. Warszawa to wybór wielu młodych osób, które chcą podjąć naukę przygotowującą do pracy inżyniera budownictwa. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że stolica to miasto, gdzie dużo się buduje, co pozwala na analizę konkretnych przypadków i budowania doświadczenia od osób, które uczestniczą przy tych projektach budowlanych. To właśnie możliwość edukacji na kierunku budownictwo pod okiem specjalistów jest niezbędna do nabycia umiejętności i wiedzy. Inżynierskie studia na UTH są jednymi z najlepszych w Polsce. Uczelnia koncentruje się na kształceniu mającym swoje odzwierciedlenie w praktyce, co w przypadku kierunków technicznych pozwala w pełni przygotować się do zawodu. Program nauki na bieżąco aktualizujemy tak, by absolwenci nabywali wiedzę odpowiadającą rynkowi pracy.

Co po kierunku budownictwo?

Wiele zależy od wybranej specjalności. Możesz wybierać spośród budownictwa ogólnego, budownictwa dróg oraz budownictwa kolejowego. Przedmioty realizowane w specjalnościach różnią się na tyle, by móc przygotować Cię do znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Jeśli zdecydujesz się na studia Budownictwo ogólne, nabędziesz wiedzę niezbędną do projektowania budynków i wykonywania prac powstałych na etapie przygotowawczym oraz remontowania i konserwacji. Z kolei nauka na specjalności Budownictwo drogowe przygotuje Cię do do wykonywania czynności związanych z projektowaniem i wykonawstwem dróg wszystkich klas. Jeśli zdecydujesz się na studia Budownictwo kolejowe, Twoja wiedza i umiejętności będą obejmować m.in. projektowanie konstrukcji dróg szynowych z uwzględnieniem współczesnych wymagań eksploatacyjnych takich jak zwiększona trwałość i ograniczenie niekorzystnych oddziaływań na środowisko – zwłaszcza oddziaływań w postaci hałasu i wibracji.

Skupienie się na wybranej płaszczyźnie pozwoli na obranie kierunku zawodowego. Nie należy zapominać także, że budownictwo to studia inżynierskie, które zapewniają ogólną wiedzę techniczną, dzięki której zapewnisz sobie dobry start w wielu technicznych branżach. Studia inżynierskie zapewniają Ci wiedzę i doświadczenie, dzięki któremu możesz pracować w przedsiębiorstwach budowlanych, remontowych czy biurach projektowych, w tym kierować zespołami budowlanymi, a nawet skupić się na rozwijaniu własnego biznesu. Oczywiście możesz również kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Czy kierunek budownictwo jest trudny?

Pytanie to często pada w kontekście kierunku budownictwo. Owszem, studia na uczelniach technicznych należą do wymagających – zadaniem dobrej uczelni jest kształcenie ekspertów w swoich dziedzinach gotowych, by wejść na konkurencyjny rynek pracy. Budownictwo studia I stopnia na UTH to kierunek prowadzony z udziałem specjalistów. Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Inżynieryjnego przekazuje wiedzę teoretyczną i uczy praktyki. Współpraca uczelni z instytucjami, takimi jak np. Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz zajęcia praktyczne na budowach i w pracowniach (np. laboratorium materiałów budowlanych CEBET) pozwalają przyswajać wiedzę w przystępnej formie. Praktyczny ogląd wielu dziedzin i kadra praktyków sprawiają, że mimo wielu zaawansowanych zagadnień, ich przyswojenie nie stanowi problemu. Oczywiście, za jakością edukacji stoi zawsze wysiłek studenta i otwartość na wiedzę i zaangażowanie, które jak pokazują losy naszych absolwentów, jak najbardziej się opłacają.

Czy budownictwo to dobry kierunek?

Absolwenci kierunku Budownictwo są gotowi do pracy – zarówno do nadzorowania procesów budowlanych, jak i ich wdrażania. Z pewnością jest to dobry kierunek dla osób o ścisłych, analitycznych umysłach. Jeśli w szkole średniej matematyka, fizyka czy chemia były przedmiotami, które lubiłeś, z pewnością odnajdziesz się na studiach budowlanych. Równie istotna jest chęć nabywania wiedzy z zakresu nowych technologii. Budowanie jest nieodłączną częścią gospodarki. Dlatego w zależności od specjalności, jaką wybierzesz, możesz inaczej pokierować swoją karierą.

Budownictwo czy architektura?

Przyszli studenci często zastanawiają się nad różnicą między budownictwem i architekturą. Rozważania te dotyczą przedmiotów, stopnia ich trudności, a także kwestii zatrudnienia i zarobków. Budownictwo i architektura mają ze sobą wiele wspólnego, a współpraca w ramach tych zawodów jest nieunikniona. Efektem prac budowlanych i architektonicznych jest gotowa konstrukcja. To inżynier budownictwa pełni nadzór nad wszystkimi etapami, natomiast architekt koncentruje się na fazie projektowania. Inżynier ma wiedzę o konstrukcjach, materiałach budowlanych wykorzystywanych w obiektach, zna ich wytrzymałość i przeznaczenie. Architekt skupia się na przeznaczeniu obiektów i ich funkcjonalności. Wybór zależy więc od tego, czy wolisz skupić się na wymyślaniu i projektowaniu nowych rozwiązań i masz w sobie nutkę wizjonera, czy może wolisz zająć się zamienianiem planów w rzeczywistość w postaci budynków. Jedno jest pewne – w obu przypadkach możesz osiągnąć duże sukcesy oraz zadowalające wynagrodzenie.

Zapisz się!