Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może otrzymać każdy student z orzeczoną niepełnosprawnością bez względu na tryb studiów. 

Jedynym kryterium jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

 

INSTRUKCJA WYPELNIANIA WNIOSKU  W USOSweb - pobierz

 Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

 Adres strony internetowej:  

https://usosweb.uth.edu.pl

 

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 będą przyjmowane
od 10 września 2018 do 20 października 2018 roku.

 

 UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejdź do zakładki
 dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta

W celu otrzymania stypendium specjalnego należy:

1.     Zgłosić się do Działu Stypendiów Studentów w celu zarejestrowania w USOS orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przeciwnym wypadku złożenie wniosku będzie niemożliwe. 

2. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.         
USOSweb -> Dla wszystkich -> Wnioski - > Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

3. Wydrukować wniosek o stypendium specjalne i podpisać!

UWAGA! 

Wniosek o stypendium musi być wydrukowany PO ZAREJESTROWANIU w USOSweb
W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE".
 
Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane

4. Wniosek, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku należy złożyć w Dziale Stypendiów Studentów lub wysłać pocztą.

UWAGA:
- Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!