Przejdź do treści

Komunikaty

Wysokość stypendiów w r. ak. 2023/2024

Stypendium socjalne - 1 500,00 zł miesięcznie
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - 1 700,00 zł miesięcznie

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością:
- stopień lekki - 1 700,00 zł miesięcznie
- stopień umiarkowany - 1 800,00 zł miesięcznie
- stopień znaczny - 1 900,00 zł miesięcznie

Stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce:
- od 1pkt do 50 pkt - 800,00 zł
- od 51pkt do 75 pkt - 850,00 zł
- od 76 pkt do 100 pkt - 900,00 zł
- od 101 pkt do 125 pkt - 950,00 zł
- od 126 pkt do 150 pkt - 1000,00 zł

Posiedzenia Komisji Stypendialnych 2023/2024

Szanowni Studenci,

w dniach 27 - 29 listopada 2023 roku odbędą się posiedzenia Komisji Stypendialnych.

W dniu 27 listopada 2023 r. rozpatrzone zostaną wnioski o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością oraz wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz jednorazowe zapomogi.
Tego samego dnia będą przygotowane decyzje do odbioru za pośrednictwem USOSweb.
Aby odebrać decyzję należy zalogować się do USOSweb przejść do zakładki DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI - LISTA PISM ADMINISTRACYJNYCH a następnie wpisać kod weryfikacyjny wysłany przez system na maila w domenie @uth.pl.
Z uwagi na duże obciążenie skrzynek mailowych w tym okresie prosimy nie resetować hasła weryfikacyjnego tylko czekać na przesłanie go mailem przez system.

UWAGA!!!
Studenci, którzy posiadać będą na dzień 27 listopada braki w dokumentacji dotyczące stypendium socjalnego, decyzje otrzymają po ich uzupełnieniu!

W dniu 28 listopada 2023 r. rozpatrzone zostaną wnioski o przyznanie stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce dla Wydziału Zarządzania i Logistyki oraz Wydziału Zamiejscowego w Płońsku.
Tego samego dnia będą przygotowane decyzje do odbioru za pośrednictwem USOSweb.
Aby odebrać decyzję należy zalogować się do USOSweb przejść do zakładki DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI - LISTA PISM ADMINISTRACYJNYCH a następnie wpisać kod weryfikacyjny wysłany przez system na maila w domenie @uth.pl.
Z uwagi na duże obciążenie skrzynek mailowych w tym okresie prosimy nie resetować hasła weryfikacyjnego tylko czekać na przesłanie go mailem przez system.

W dniu 29 listopada 2023 r. rozpatrzone zostaną wnioski o przyznanie stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce dla Wydziału Inżynieryjnego.
Tego samego dnia będą przygotowane decyzje do odbioru za pośrednictwem USOSweb.
Aby odebrać decyzję należy zalogować się do USOSweb przejść do zakładki DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI - LISTA PISM ADMINISTRACYJNYCH a następnie wpisać kod weryfikacyjny wysłany przez system na maila w domenie @uth.pl.
Z uwagi na duże obciążenie skrzynek mailowych w tym okresie prosimy nie resetować hasła weryfikacyjnego tylko czekać na przesłanie go mailem przez system.

Kolejne posiedzenia Komisji Stypendialnej odbywać się będą co kilka dni do 20 grudnia 2023 r.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE? WARSZTATY ONLINE 09.10.2023

Nie wiesz jak wypełnić wniosek o stypendium socjalne?
Jakie dokumenty należy dostarczyć do Komisji Stypendialnej? Jak policzyć dochód?

Zapraszamy na warsztaty online, podczas których rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Kiedy? 09.10.2022 r. (poniedziałek)
O której? godz. 13:00
Gdzie? ONLINE  na Google Meet

Zarejestruj się już dziś: https://forms.gle/ubxfGWCdMyiYk3tHA

Termin składania wniosków w r. ak. 2023/2024

Stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce
01 października 2023 r. - 20 października 2023 r. (termin ostateczny)

Wniosek należy zarejestrować w USOSweb i przesłać jako załącznik na skrzynkę podawczą uczelni w ePUAP lub wydrukować, podpisać i przesłać na adres uczelni.

Stypendium socjale oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnością
01 października 2023 r. - 20 października 2023 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: październik)
21 października 2023 r. – 15 listopada 2023 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: listopad)
16 listopada 2023 r. – 15 grudnia 2023 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: grudzień)
16 grudnia 2023 r. – 15 stycznia 2024 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: styczeń)
16 stycznia 2024 r. – 15 lutego 2024 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: luty)
16 lutego 2024 r. – 15 marca 2024 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: marzec)
16 marca 2024 r. – 15 kwietnia 2024 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: kwiecień)
16 kwietnia 2024 r. – 15 maja 2024 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: maj)
16 maja 2024 r. - 15 czerwca 2024 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: czerwiec)

Wniosek należy zarejestrować w USOSweb, wydrukować, podpisać i przesłać na adres uczelni lub złożyć osobiście w Biurze ds. Stypendiów.

Zapomoga
01 października 2023 r. - 10 września 2024 r. (miesiąc, w którym przyznana jest zapomoga: jednorazowo w miesiącu złożenia wniosku)
Wnioski wypełnia się i rejestruje w uczelnianym systemie USOSweb.

Wniosek należy zarejestrować w USOSweb, wydrukować, podpisać i przesłać na adres uczelni lub złożyć osobiście w Biurze ds. Stypendiów.

Zarządzenie nr 03/03/2023 Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej z dnia 14 września 2023 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Nowy próg dochodu do stypendium socjalnego

Szanowni Studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 02/01/2023 Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej z dnia 3 stycznia 2023 roku, zwiększeniu uległa wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł netto.

Zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium socjalne.

Statusy wniosków

05.09.2022 r.

W związku z licznymi pytaniami o znaczenie poszczególnych statusów wniosków, poniżej ich interpretacja.

W TRAKCIE WYPEŁNIANIA - oznacza to, że jesteś w trakcie wypełniania wniosku i należy dokończyć proces i zarejestrować wniosek.
ZAREJESTROWANY - oznacza to, że wniosek jest zarejestrowany w USOSweb.
UWAGA!!! Zarejestrowanie wniosku w USOSweb NIE JEST jego złożeniem w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
ZŁOŻONY - wniosek został poprawnie dostarczony do Komisji Stypendialnej i pracownik Uczelni zaznaczył ten fakt w USOSweb.
COFNIĘTY DO UZUPEŁNIENIA - podczas analizowania dokumentów stypendialnych Komisja stwierdziła braki w dokumentacji. Oznacza to, że w USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI - LISTA PISM ADMINISTRACYJNYCH jest do odebrania wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, które należy odebrać i uzupełnić brakujące dokumenty z wezwania.
GOTOWY DO ROZPATRZENIA - wniosek jest kompletny i zatwierdzony przez Komisję Stypendialną i czeka na posiedzenie Komisji w celu jego rozpatrzenia.

USOSweb każdorazowo przy zmianie statusu wniosku automatycznie informuje o tym fakcie mailowo na adres studenta w domenie @uth.pl

 

Wróć