Komunikaty

 

 

 

W zakładce KONTAKT udostępniono harmonogram przyjęć wniosków w roku akademickim 2018/2019.

 

Przypominamy również, że wnioski można składać niezależnie od miejsca odbywania nauki - zarówno w Kampusie Jutrzenki i Jagiellońska.

Moduł WNIOSKI w USOSweb zostanie uruchomiony dla wszystkich rodzajów stypendiów 10 września.

 

UWAGA!

Od roku akademickiego 2018/2019 zmianie ulegają terminy składania wniosków o przyznanie STYPENDIUM SOCJALNEGO

 

Studenci II i III roku studiów licencjackich, II roku studiów magisterskich oraz II, III, i IV studiów inżynierskich - termin składania wniosków  10 września 2018 r. - 10 października 2018 r.

 

Studenci I roku studiów licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich - termin składania wniosków - 01 października 2018 r. -  27 października 2018 r.

 

W związku ze zmianami bardzo prosimy o jak najszybsze przygotowanie podstawowych dokumentów, które umożliwią wypełnienie wniosku w USOS web 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2017 - każdy pełnoletni członek rodziny

Zaświadczenie z ZUS o wysokości składek zdrowotnych za rok 2017

 

 

Szanowni Studenci,

W dniu 25 maja 2018 r. wejdzie w życie przepis Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z powyższym, w trosce o bezpieczeństwo Waszych danych, pragniemy przypomnieć, że Dział Stypendiów i Finansów udziela informacji tylko i wyłącznie Studentowi, po uprzednim zweryfikowaniu jego tożsamości.

Studenci, którzy kierują pytania oraz prośby dotyczące np. czy stypendium zostało przyznane?, drogą mailową proszeni są o korzystanie z maila w domenie uth.pl

Studenci, którzy będą korzystać w dalszym ciągu z prywatnej poczty proszeni będą o ponowne wysłanie maila w domenie uth.pl, wiadomości z prywatnych maili będą ignorowane.

 

Uwaga Studenci!!!

Od roku akademickiego 2017/2018 decyzje stypendialne oraz wezwania do uzupełnienia dokumentacji wysyłane będą drogą elektroniczną.

Prosimy o zapoznanie się procedurą odbioru korespondencji

Forma wysyłania elektronicznego w pełni zastępuje formę papierową wysyłaną pocztą tradycyjną - potwierdzenie odbioru w systemie USOSweb jest równoważne z potwierdzeniem odbioru na poczcie.

INSTRUKCJApobierz

 

ZMIANY W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW!!!

 

We wszystkich rodzajach wniosków został dodany ekran 0.

Zawiera on informacje na temat ukończonych, do dnia złożenia wniosku, kierunków studiów.

 

We wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów NIE TRZEBA wypełniać samodzielnie średniej ocen.

Jest ona automatycznie importowana z systemu USOS.

Jeżeli z jakiś przyczyn (np. brak rozliczonej sesji) nie widać średniej ocen, należy niezwłocznie zgłosić się do Działu Stypendiów celem jej uzupełnienia, wówczas wniosek będzie można złożyć dnia następnego.

 


Szanowni Studenci!!!

Składanie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej odbywa się  za pośrednictwem uczelnianego systemu USOS-web.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w intranecie w zakładce Stypendia

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, na który ma być przelewane przyznane stypendium.

Aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta bankowego należy po zalogowaniu się do USOSweb przejść do zakładki
dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta

 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1051,70 zł 

 

W roku akademickim 2018/2019  średnia uprawniająca do złożenia wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na:

 Wydziale Zarządzania i Logistyki oraz Wydziale Zamiejscowym w Płońsku wynosi 4,5

 Wydziale Inżynieryjnym średnia wynosi 4,2