Przejdź do treści

Komunikaty

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE? WARSZTATY ONLINE 09.10.2023

Nie wiesz jak wypełnić wniosek o stypendium socjalne?
Jakie dokumenty należy dostarczyć do Komisji Stypendialnej? Jak policzyć dochód?

Zapraszamy na warsztaty online, podczas których rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Kiedy? 09.10.2022 r. (poniedziałek)
O której? godz. 13:00
Gdzie? ONLINE  na Google Meet

Zarejestruj się już dziś: https://forms.gle/ubxfGWCdMyiYk3tHA

Termin składania wniosków w r. ak. 2023/2024

Stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce
01 października 2023 r. - 20 października 2023 r. (termin ostateczny)

Wniosek należy zarejestrować w USOSweb i przesłać jako załącznik na skrzynkę podawczą uczelni w ePUAP lub wydrukować, podpisać i przesłać na adres uczelni.

Stypendium socjale oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnością
01 października 2023 r. - 20 października 2023 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: październik)
21 października 2023 r. – 15 listopada 2023 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: listopad)
16 listopada 2023 r. – 15 grudnia 2023 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: grudzień)
16 grudnia 2023 r. – 15 stycznia 2024 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: styczeń)
16 stycznia 2024 r. – 15 lutego 2024 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: luty)
16 lutego 2024 r. – 15 marca 2024 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: marzec)
16 marca 2024 r. – 15 kwietnia 2024 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: kwiecień)
16 kwietnia 2024 r. – 15 maja 2024 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: maj)
16 maja 2024 r. - 15 czerwca 2024 r. (miesiąc, od którego przyznane jest stypendium: czerwiec)

Wniosek należy zarejestrować w USOSweb, wydrukować, podpisać i przesłać na adres uczelni lub złożyć osobiście w Biurze ds. Stypendiów.

Zapomoga
01 października 2023 r. - 10 września 2024 r. (miesiąc, w którym przyznana jest zapomoga: jednorazowo w miesiącu złożenia wniosku)
Wnioski wypełnia się i rejestruje w uczelnianym systemie USOSweb.

Wniosek należy zarejestrować w USOSweb, wydrukować, podpisać i przesłać na adres uczelni lub złożyć osobiście w Biurze ds. Stypendiów.

Zarządzenie nr 03/03/2023 Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej z dnia 14 września 2023 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Nowy próg dochodu do stypendium socjalnego

Szanowni Studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 02/01/2023 Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej z dnia 3 stycznia 2023 roku, zwiększeniu uległa wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł netto.

Zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium socjalne.

Statusy wniosków

05.09.2022 r.

W związku z licznymi pytaniami o znaczenie poszczególnych statusów wniosków, poniżej ich interpretacja.

W TRAKCIE WYPEŁNIANIA - oznacza to, że jesteś w trakcie wypełniania wniosku i należy dokończyć proces i zarejestrować wniosek.
ZAREJESTROWANY - oznacza to, że wniosek jest zarejestrowany w USOSweb.
UWAGA!!! Zarejestrowanie wniosku w USOSweb NIE JEST jego złożeniem w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
ZŁOŻONY - wniosek został poprawnie dostarczony do Komisji Stypendialnej i pracownik Uczelni zaznaczył ten fakt w USOSweb.
COFNIĘTY DO UZUPEŁNIENIA - podczas analizowania dokumentów stypendialnych Komisja stwierdziła braki w dokumentacji. Oznacza to, że w USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI - LISTA PISM ADMINISTRACYJNYCH jest do odebrania wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, które należy odebrać i uzupełnić brakujące dokumenty z wezwania.
GOTOWY DO ROZPATRZENIA - wniosek jest kompletny i zatwierdzony przez Komisję Stypendialną i czeka na posiedzenie Komisji w celu jego rozpatrzenia.

USOSweb każdorazowo przy zmianie statusu wniosku automatycznie informuje o tym fakcie mailowo na adres studenta w domenie @uth.pl