Przejdź do treści

Opinie

„Studia podyplomowe Agent Celny to doskonała możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu prawa celnego, z jednoczesną możliwością zdobycia nowych uprawnień. Istotnym ich atutem jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz bezpośredni kontakt ze specjalistami w tej dziedzinie. „

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, koordynator merytoryczny studiów podyplomowych Agent Celny w Uczelni Techniczno- Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

 

„Studia podyplomowe są dla ludzi świadomych swoich potrzeb edukacyjnych. Takim studentom się wiedzy nie przekazuje tylko ją z nimi wspólnie buduje. To z pewnością droga trudniejsza od innych, za to zdecydowanie ciekawsza i prowadząca do osiągnięcia bardziej ambitnych celów.”

dr Marcin Czechowski- wykładowca na SP Zarządzanie BHP

 

„Studia Podyplomowe w temacie Menedżer Jakości dają wiedzę niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości. Zajęcia prowadzone przez praktyków przygotują słuchaczy do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością, środowiskiem czy bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Podczas zajęć słuchacze poznają aspekty zarządzania jakością oraz techniki motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji. Słuchacze potrafią samodzielnie planować i przeprowadzać audyty oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością. Poznają korzyści zarządzania zorientowanego procesowo, jak również potrafią samodzielnie planować, realizować i oceniać projekty, poznają narzędzia i techniki organizacji, poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań.”

„Prawo celne to skomplikowana i wieloaspektowa dziedzina prawa. Jej poznawanie jest na tyle pasjonujące, co i trudne. W skutecznym opanowaniu tej materii bardzo pomagają studia podyplomowe Agent Celny. To nie tylko możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu agenta celnego, ale również stworzenie podwalin do pracy w branży logistycznej.”

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, koordynator merytoryczny studiów podyplomowych Agent Celny w Uczelni Techniczno- Handlowej im. Heleny Chodkowskiej„Sprawna organizacja a także dobra współpraca z Centrum Szkoleń i Studiów Podyplomowych sprawiają, że zainteresowanie tym kierunkiem stale rośnie.”

Małgorzata Chyż- Szczypa, TUV Nord Polska, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Menedżer Jakości

„Studia podyplomowe na kierunku „Menedżer Jakości” stwarzają realną możliwość  budowania kompetencji zarządczych i organizacyjnych w zakresie procesowego zarządzania jakością, umiejętnościpraktycznego dokumentowania realizacji wyrobu/usługi oraz opracowywania dokumentacji systemu zarządzania  z wykorzystaniem funkcjonujących w firmie dokumentów i zapisów, także umiejętności planowania i realizowania audytów wewnętrznych.
Uzyskana wiedza potwierdzona certyfikatami kompetencji jest argumentem dowodzącym właściwego przygotowania do podejmowania w przedsiębiorstwie ważkich zadań związanych z zarządzaniem jakością.”

Andrzej Bielecki – wykładowca na studiach podyplomowych Menedżer Jakości współorganizowanych przez TUV Nord Polska

 

„Przy tak wielu poruszanych tematach uważam, że każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie i wyjdzie z zajęć z dodatkową wiedzą i umiejętnościami do wykorzystania zawodowo.” 

Agnieszka Żurawska-Wojcieszek, wykładowca na studiach podyplomowych Menedżer Jakości współorganizowanych przez TUV Nord Polska

 

„W Polsce powstaje coraz więcej coraz większych centrów logistycznych. Jest to wciąż nienasycony rynek pracy. Jego istotnym ogniwem jest obsługa celna podmiotów. Studia podyplomowe Agent Celny to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą pracować w tej branży jako przedstawiciele podmiotów w sprawach celnych. To zawód ciekawy, ale i wymagający dużej odpowiedzialności. Z tego względu profesjonalne szkolenie z prawa celnego może okazać się dobrą inwestycją we własny rozwój zawodowy.”

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, koordynator merytoryczny studiów podyplomowych Agent Celny w Uczelni Techniczno- Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

 

„Studia na kierunku Menedżer Jakości w UTH im. H. Chodkowskiej we współpracy z jednostką certyfikującą TUV NORD Polska Sp. z o.o. to łatwość zdobycia pracy na stanowisku Pełnomocnika ds. jakości czy też Menedżera. Takie studia dają również możliwość wykorzystania wiedzy przy organizacji przedsięwzięć.”

Magdalena Brudzyńska, TUV NORD Polska

 

„Zagadnienia programowe studiów dotyczą również stosowanych w przestrzeni gospodarczej systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N/OHSAS 18001, które integrowane są z mającymi największą popularność implementacyjną systemami zarządzania jakością wg ISO 9001. W programie studiów ujęte zostały również narzędzia i metody ciągłego doskonalenia systemów, procesów oraz wyrobów/usług w organizacji m. in. takie jak: FTA, 8D, FMEA czy QFD.”

Dariusz Kłosowski, wykładowca na studiach podyplomowych Menedżer Jakości współorganizowanych przez TUV Nord Polska

 

„Studia podyplomowe na kierunku Menadżer jakości i realizowane tam przedmioty, w tym monitorowanie, pomiary, analiza i doskonalenie systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001: 2008, pozwoliły studentom zdobyć praktyczne umiejętności identyfikowania korzyści, jakie niosą dla firm, faktyczne działania monitorujące i analityczne procesów tam realizowanych, z korzyścią dla wszystkich ich uczestników i zainteresowanym stronom.”

 

„Aktywność i zaangażowanie studentów podczas zajęć, w tym realizacji ćwiczeniowych symulacji, potencjalnych zdarzeń organizacyjnych w fikcyjnych firmach, pozwala mieć uzasadnioną nadzieję, że wybrany i ukończony kierunek studiów podyplomowych, był dla nich trafnym pomysłem, na praktyczną realizację własnych pomysłów na funkcjonowanie i rozwój firm, które reprezentują i siebie, w roli skutecznych menadżerów jakości.”

Halina Kić, wykładowca na studiach podyplomowych Menedżer Jakości współorganizowanych przez TUV Nord Polska

 

„Studia podyplomowe to najlepszy sposób ustawicznego uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności.”

prof. dr hab. Róża Milic-Czerniak, koordynator merytoryczny SP Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem bankowym

 

„Studia podyplomowe to znakomite połączenie praktyki i teorii.”

prof. dr hab. Róża Milic-Czerniak, koordynator merytoryczny SP Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem bankowym

 

„Studia dają/dadzą słuchaczom możliwość poznania metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw bankowych zarówno w oparciu o analizę danych wewnętrznych, jaki tych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Dużo uwagi poświęcone jest/ będzie nauce logicznego wyciągania wniosków z analizy wskaźnikowej. Sprawdzamy/sprawdzimy, jaki jest wpływ zmiany różnych czynników, w tym czynników makro, na kondycję finansową banków, postrzeganie ich przez analityków oraz inwestorów i w konsekwencji, jakie jest ich przełożenie na implikowaną wycenę rynkową (kapitalizację).”

Błażej Korona

 

„Zachęcam osoby zarówno pracujące, jak i zamierzające pracować w bankach komercyjnych w formie spółki akcyjnej lub w bankach spółdzielczych, aby poszerzyły swoją wiedzę na temat tych specyficznych przedsiębiorstw. Studia podyplomowe umożliwiają bowiem poznanie dodatkowych narzędzi i zdobycie nowych umiejętności, które przydadzą się zarówno w kontaktach z zarządzającymi, jak i z klientami.”

 dr A. Wikarczyk- wykładowca

 

 

„Z własnego doświadczenia wiem, że jeśli chce się wykonywać pracę coacha i mentora najlepiej uczyć się od praktyków, dzięki nim nabywać konkretne umiejętności i ćwiczyć je, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć… pod okiem doświadczonych profesjonalistów. Nasze zajęcia z coachingu i mentoringu dają Ci taką możliwość.”

wykładowca mgr Ewa Laus

 

„Zajęłam się coachingiem kilkanaście lat temu, bo dostrzegłam w nim rzeczywistą siłę do rozwoju umiejętności i postaw. Dziś z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że coaching to narzędzie stanowiące doskonałą odpowiedź na pojawiające się w życiu biznesowym i osobistym wyzwania, dlatego też z pełną odpowiedzialnością proponuję je swoim Klientom. Wierzę, że najlepszym sposobem pozbycia się problemów jest poradzenie sobie z nimi. Z własnej, wewnętrznej perspektywy jednak nie wszystko widać, coach patrzący z zewnątrz może pomóc znaleźć drzwi, które czekają na otwarcie. Zostanie coachem i mentorem to niezwykła i niekończąca się przygoda.”

Wykładowca mgr Katarzyna Kloskowska- Kustosz


„Pracując z Coachee, staram się zapominać o sobie. Moim zadaniem jest wspieranie rozwoju zawodowego lub osobistego, pamiętając, aby pracować w oparciu o zasoby i potencjał  osoby wspieranej. Taka praca jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji.”

Wykładowca mgr Krzysztof Kowalski

 

„Coaching to metoda pozwalająca w pełni wykorzystać swój osobisty i zawodowy potencjał. Zapraszamy każdego, kto lubi stawiać sobie cele, chce je realizować i wspierać innych w ich osiąganiu”

Wykładowca mgr Katarzyna Loren


„Najwyższy poziom przywództwa wykracza daleko poza charyzmę czy umiejętności organizowania i rozliczania zadań.  Przywódca buduje zespół składający się z silnych, samodzielnych jednostek. Zapewnia zespołowi cel i motywację do jego realizacji. Najlepszych poznasz po tym, że ich zespół ma poczucie wspólnoty i wspiera się w realizacji zadań.”

Wykładowca mgr Krzysztof Kowalski

 

„Przywództwo to prowadzenie innych w świat nowych możliwości. Warto tę kompetencję zdobywać, bo świat pełen jest nowych celów i możliwości, ale brakuje mu przywódców, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za cele i poprowadzić do nich innych.”

Wykładowca mgr Katarzyna Lorenc.

„ Jest mnóstwo modeli i stylów przywództwa. Wiemy jednak, że przywódca naprawdę skuteczny skupiony jest przede wszystkim na realizacji celów i jednocześnie koncentruje się na pracy zarówno z indywidualnymi osobami, jak i zespołami. Co to dokładnie oznacza i jak przekłada się na konkretne postawy i zachowania to sekret skutecznych przywódców. W czasie studiów odkryjemy ten sekret. Badania naszych brytyjskich partnerów pokazują, że przywództwa można się nauczyć. Zapraszamy do tej nauki!”

Wykładowca mgr Katarzyna Kloskowska - Kustosz

 


„Zarządzanie zmianą daleko wykracza poza zmiany organizacyjne czy technologiczne. Dotyczy przede wszystkim ludzi, którzy często boją się zmiany i mają do tego prawo. Można je porównać do przeprowadzania ludzi i ich organizacji przez morze wątpliwości i problemów do nowych możliwości.”

Wykładowca mgr Krzysztof Kowalski

 

„Każdą zmianę można przejść z uśmiechem na ustach lub ze łzami w oczach. Celem studiów jest nauczenie przechodzenia przez zmiany osobiste i organizacyjne z uśmiechem. Kompetencje przechodzenia przez zmiany to unikatowa i deficytowa kompetencja w organizacjach, które przechodzą przez morze zmian, zatem wszyscy Ci, którzy ją posiądą staną się w organizacjach osobami bardzo potrzebnymi i cenionymi.”

Wykładowca mgr Katarzyna Lorenc

 

„Dla sukcesu zmiany konieczne jest zrozumienie różnicy między zmianą a transformacją. Zmiana jest czymś, co można ogłosić szybko, ale po niej następuje długi proces psychologicznej transformacji ludzi zaangażowanych w zmianę i poddanych je działaniu. Trzeba go poznać dokładnie, by stać się specjalistą od zmian, które przynoszą rzeczywiste, pozytywne efekty.”

Wykładowca mgr Katarzyna Kloskowska - Kustosz

 

„Mam poczucie misji, by przywrócić zawodowi handlowca należny mu szacunek i miejsce w gospodarce. Chciałabym, by ludzie, którzy skończą nasze studia byli dumni z zawodu handlowca i mogli żyć dostatnio z wykonywania swojego zawodu.”

Wykładowca mgr Katarzyna Lorenc

 

„Dobry sprzedawca musi być dobrym obserwatorem, dobrym psychologiem, dobrym negocjatorem, dobrym analitykiem, dobrym finansistą, dobrym prezenterem… Tych umiejętności, które posiąść powinien dobry handlowiec jest mnóstwo. Dodatkowo z naszych badań wynika, że dobry handlowiec charakteryzować się powinien ogromną siłą i odpornością. To bardzo wymagający zawód i jednocześnie podstawa gospodarki. Chcemy, by studia nasze stały się studiami prestiżowymi, które kształcą skutecznych, osiągających świetne wyniki handlowców”.

Wykładowca mgr Katarzyna Kloskowska-Kustosz

„Studia podyplomowe w UTH dały mi możliwość poznania wielu ciekawych ludzi zarówno z mojej branży jak i innych. Do tej pory korzystam z tych kontaktów :)”

Ania, absolwentka studiów podyplomowych Business Coaching, UTH

„Studia podyplomowe w UTH okazały się strzałem w dziesiątkę. Wykładowcy, a właściwie trenerzy dbali, byśmy nie zostali przygnieceni ciężarem teorii, lecz skupiali się na praktyce. I o to chodzi!”

Katarzyna, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, UTH

„Ostatni rok mojej edukacji poświęciłam na studia podyplomowe Zarządzanie Potencjałem Ludzkim w Nowoczesnej Organizacji w Uczelni Techniczno- Handlowej im. H. Chodkowskiej i nie żałuję. Wiedza, którą przyswoiłam, ale przede wszystkim przykłady z życia, baza kontaktów i doświadczeń innych uczestników naprawdę procentują. Polecam!”

Agnieszka, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Potencjałem Ludzkim w Nowoczesnej Organizacji, UTH

„Udział w studiach podyplomowych Zarządzanie BHP dał mi niezbędną wiedzę i umiejętności oraz oczywiście uprawnienia niezbędne w moim zawodzie BHPowca”

Marcin, absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie BHP, UTH

„Fajnie było znowu trochę postudiować. Odświeżyłem umysł, ale też wyniosłem dużo przydatnej wiedzy. Na pewno się przyda.”

Kamil, absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Projektem, UTH

„Studia podyplomowe Menedżer Jakości w Chodkowskiej umożliwiły mi szybkie przyswojenie niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością. Zdobyłem też certyfikaty, które stanowczo wzmacniają moją pozycję na rynku pracy.”

Michał, absolwent studiów podyplomowych Menedżer Jakości realizowanych we współpracy z TUV Nord Polska, UTH

„Na studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi poszłam jeszcze w trakcie urlopu macierzyńskiego, by nie tracić kontaktu z ludźmi i wiedzą. Poznałam wspaniałych ludzi, a z nawiązanych kontaktów korzystam do dziś.”

Małgosia, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, UTH