Przejdź do treści

Dla firm

OFERTA DLA FIRM

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej oferuje Państwu przygotowanie dedykowanego programu studiów podyplomowych, w zależności od indywidulanych potrzeb i oczekiwań. Studia podyplomowe dają wspaniałą możliwość dokształcenia pracowników. Nowoczesne metody prowadzenia zajęć angażują Uczestników, zarówno do indywidulnego poszerzania wiedzy, jak i pracy zespołowej.

Świadczymy usługi edukacyjne  m.in. z obszarów:

 • Obsługa i nadzór międzynarodowego obrotu towarowego,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Zarządzanie zasobami ludzkim,
 • Zarządzanie jakością zgodnie z najnowszymi, międzynarodowymi standardami,
 • Zarządzanie procesami logistycznymi,
 • Zarządzanie procesem innowacyjnym,
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Kadry i płace,
 • Podatki,
 • Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym,
 • Ochrona danych osobowych,
 • E-marketing,

Studia podyplomowe trwają minimum 2 semestry, natomiast harmonogram zajęć dostosowujemy do preferencji grupy.  

Po więcej informacji, zapraszamy do kontaktu: Centrum Studiów Podyplomowych UTH, tel. 22 262 88 55, podyplomowe@uth.edu.pl

ZAUFALI NAM

Od lat, z usług edukacyjnych Centrum Studiów Podyplomowych UTH, korzystają instytucje zarówno prywatne jak i państwowe. Realizowaliśmy m.in.:

 • studia podyplomowe i kursy dla 360 funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu zapobiegania przestępczości migracyjnej,
 • studia podyplomowe dla 180 pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego
  w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju,
 • studia podyplomowe dla 810 słuchaczy, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, realizowane w ramach projektu „Studia podyplomowe czynnikiem wzrostu kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”,
 • studia podyplomowe "Budowa i diagnostyka pojazdów samochodowych" dla nauczycieli,
 • studia podyplomowe dla Naczelników Izb Skarbowych z całego kraju, z obszaru zarządzania służbami podatkowymi i służbami skarbowymi, realizowane na zamówienie Ministerstwa Finansów.