Aktualności

Rozpoczęcie studiów realizowanych dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

24 października 2015 w Kampusie Jagiellońska Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odbyło się uroczyste rozpoczęcie pierwszej edycji studiów podyplomowych z Obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia realizuje UTH na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a ich uczestnikami są osoby zajmujące się tematyką EFS w urzędach w całej Polsce.

Spotkanie rozpoczęła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH witając nowych słuchaczy. Następnie głos zabrała pani Anna Mickiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbył się również szereg wystąpień opiekunów merytorycznych studiów odpowiedzialnych za poszczególne moduły kształcenia (rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja).

Jest to pierwsza z trzech edycji studiów podyplomowych zaplanowanych na zamówienie Ministerstwa na kolejne lata.

Policjanci kończą kursy w UTH

18 czerwca br. w Białej Sali Pałacu Mostowskich Komendy Stołecznej Policji odbyła się uroczystość zakończenia kursów w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej dla funkcjonariuszy i pracowników Policji realizowanych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej.

Absolwentów kursów powitała i pogratulowała wyników w nauce Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH. Gratulacje kursantom złożył również Inspektor Michał Domaradzki, Komendant Stołeczny Policji, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw.