Przejdź do treści

2 w 1

IDEA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TRYBIE "2 W 1"

Studia podyplomowe w formule 2 w 1 stanowią połączenie  nowoczesnego podejścia do kształcenia na studiach wyższych. Studenci II stopnia przeszli już przez wiele etapów kształcenia, co się wiąże z posiadaniem wiedzy z danego obszaru. Często otrzymywaliśmy sygnały, że wiedza praktyczna i merytoryka powinna być uzupełniona jeszcze o dodatkowe elementy tzw. kompetencje miękkie. Mają one szczególne znaczenie w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach, gdzie siłę rozwojową tworzą harmonijne zespoły pracownicze.
Bogate programy studiów magisterskich, zazwyczaj nie pozwalają na wprowadzanie wielu elementów miękkich. W związku z tym, chcąc sprostać oczekiwaniom stworzyliśmy ofertę, która pozwala połączyć studia magisterskie i studia podyplomowe.

W efekcie, część przedmiotów z toku studiów magisterskich jest zaliczana na poczet studiów podyplomowych. Nasi słuchacze uczestniczą jedynie w 80 godzinach zajęć warsztatowych, stanowiących niezbędne uzupełnienie wiedzy oraz nabycie kompetencji miękkich.

OFERTA DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA UTH

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I LOGISTYKI
  • Menedżer finansowy - oferta dla studentów kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem - oferta dla studentów kierunku ZARZĄDZANIE,
  • Zarządzanie w strukturach bezpieczeństwa - oferta dla studentów kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE.

Szczegółowe informacje

WYDZIAŁ INŻYNIERYJNY
  • Menedżer transportu drogowego - oferta dla studentów kierunku TRANSPORT

Szczegółowe informacje