Przejdź do treści

2 w 1

IDEA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TRYBIE "2 W 1"

Studia podyplomowe w formule 2 w 1 stanowią połączenie  nowoczesnego podejścia do kształcenia na studiach wyższych. Studenci II stopnia przeszli już przez wiele etapów kształcenia, co się wiąże z posiadaniem wiedzy z danego obszaru. Często otrzymywaliśmy sygnały, że wiedza praktyczna i merytoryka powinna być uzupełniona jeszcze o dodatkowe elementy tzw. kompetencje miękkie. Mają one szczególne znaczenie w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach, gdzie siłę rozwojową tworzą harmonijne zespoły pracownicze.
Bogate programy studiów magisterskich, zazwyczaj nie pozwalają na wprowadzanie wielu elementów miękkich. W związku z tym, chcąc sprostać oczekiwaniom stworzyliśmy ofertę, która pozwala połączyć studia magisterskie i studia podyplomowe.

W efekcie, część przedmiotów z toku studiów magisterskich jest zaliczana na poczet studiów podyplomowych. Nasi słuchacze uczestniczą jedynie w 80 godzinach zajęć warsztatowych, stanowiących niezbędne uzupełnienie wiedzy oraz nabycie kompetencji miękkich.

OFERTA DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA UTH

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I LOGISTYKI
  • Menedżer finansowy - oferta dla studentów kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem - oferta dla studentów kierunku ZARZĄDZANIE,
  • Zarządzanie w strukturach bezpieczeństwa - oferta dla studentów kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE.

Szczegółowe informacje

WYDZIAŁ INŻYNIERYJNY
  • Menedżer transportu - oferta dla studentów kierunku TRANSPORT

Szczegółowe informacje

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 31 października danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.  

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia podyplomowe w formule 2w1 wynosi 900,00 PLN za semestr (łącznie 1800,00 PLN). Na studiach podyplomowych 2w1 nie jest pobierana opłata rekrutacyjna.

Do kiedy należy uiścić opłaty za czesne?

Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w formule 2w1 jest uczestnictwo i aktywność na zajęciach.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie warsztatów online.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Studia podyplomowe 2w1 dla Wydziału Zarządzania i Logistyki - HARMONOGRAM ZJAZDÓW ZIL

Studia podyplomowe 2w1 dla Wydziału Inżynieryjnego - HARMONOGRAM ZJAZDÓW WI

Na przełomie września i października,  w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy  zajęć na semestr zimowy.