Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Koło Naukowe CASH FLOW

Koło Naukowe Finansów i rachunkowości CASH FLOW jest dedykowane studentom, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania z obszaru finansów. Koło powstało po to, by umożliwić im rozwój zarówno na polu akademickim jak i zawodowym.

Zadaniem Koła jest przede wszystkim połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. W tym celu realizowane są zadania takie jak:

 • rozwój naukowy studentów i propagowanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości;
 • prowadzenie badań naukowych;
 • organizowanie spotkań koła i prowadzenie dyskusji na wybrane tematy;
 • przygotowywanie artykułów naukowych;
 • spotkania z zaproszonymi gośćmi zarówno ze środowiska akademickiego, jak również biznesowego;
 • poznawanie realiów pracy w wybranych zawodach z obszaru finansów.

Studenci należący do koła mają okazję przygotować się do uczestnictwa w konferencjach naukowych, publikować artykuły i uczestniczyć w wydarzeniach akademickich. Podczas spotkań
z przedstawicielami ze środowiska biznesowego jest okazja, aby poznać faktyczne realia pracy w finansach i przygotować się do zawodów w danych obszarze.

Opiekun Naukowy - dr Krzysztof Konopka
Kontakt: krzysztof.konopka@uth.edu.pl

Działalności Koła Naukowego CASH FLOW w roku akademickim 2023/2024

W roku akademickim 2023/2024 członkowie koła naukowego CASH FLOW dalej będą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności dotyczącą finansów. Będzie to możliwe między innymi dzięki zaplanowanym na ten rok akademicki spotkaniom studyjnym oraz konferencjom naukowym, w których członkowie koła będą brali czynny udział.

 • 4 grudnia 2023 r. - seminarium koła naukowego Cash Flow online pt: „Przestępczość finansowa”. Prelegentem był Pan Marek Dereń, który jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
 • 10 grudnia 2023 r. - wizyta w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka była skarbnicą wiedzy o pieniądzu, jego historii oraz ewolucji. Podczas wizyty nie zabrakło ciekawostek, które pogłębiały zainteresowanie uczestników oraz zachęcały do zadawania pytań dotyczących tematu przewodniego, pieniądza.
 • 18 grudnia 2023 r. – wizyta studyjna w Giełdzie Papierów Wartościowych i udział w wykładach: „Zrozumieć giełdę” pana Krzysztofa Sosnowskiego oraz „ESG na rynku kapitałowym. Czy giełda i spółki mogą być zrównoważone?” pana Piotra Biernackiego
 • 10-12 stycznia 2024 r. – VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa UTH „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii” – konferencja zorganizowana przez Uczelnię Techniczno-Handlową; członkowie koła wygłosili prelekcje: Beata Kaczmarek na temat „Motyw ekonomiczny oraz wina sprawcy w kontekście klasyfikacji przestępstwa pobicia ze skutkiem śmiertelnym oraz zbrodni zabójstwa”, oraz Oscar Koschmidder na temat „Kryptowaluty jak zarobić i nie stracić”.
 • 24 stycznia 2024 r. - seminarium koła naukowego Cash Flow online pt: „System podatkowy Polski w okresie członkostwa w UE” – gość dr Waldemar Szymański
Podsumowanie działalności Koła w roku akademickiem 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 członkowie koła naukowego  CASH FLOW uczestniczyli czynnie w  konferencjach naukowych, zdobywając stosowne zaświadczenia i certyfikaty. Wystąpienia pomogły rozwijać umiejętności  prezentacji i wypowiedzi przed innymi prelegentami. Nie zabrakło również wizyt studyjnych i szkoleń.

Najważniejsze aktywności koła naukowego CASH FLOW:

 • Wizyta w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz udział w szkoleniu podczas którego studenci dowiedzieli się m. in. jakie zabezpieczenia przed fałszerstwem stosowane są w dokumentach produkowanych w PWPW, poznali techniki drukarskie wykorzystywane w procesie wytwarzania dokumentów  oraz za pomocą przyrządów optycznych mieli okazję samodzielnie sprawdzić jak odróżnić sfałszowany dokument od oryginału;
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy prawa i ekonomii” organizowanej przez Center For American Studies w formie online;
 • Udział w seminarium eksperckim i warsztatach Komendy Stołecznej Policji pt. „Produkty i rozwiązania przeciwko fałszerstwom dokumentów rządowych”;
 • Wizyta w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI.  Zastępca komendanta opowiadał o pracy Komendy, przybliżył specyfikę pracy technika kryminalistycznego, policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledcze;.
 • Uczestnictwo w VIII Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych pt. „Przestępstwa finansowe”. Prelegentem był Pan doktor Marek Dereń – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, inżynier;
 • Czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej UTH pt. „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowocześniej inżynierii”. Wystąpienia członków koła naukowego CASH FLOW: „Zarządzanie czasem lekarzy przy użyciu nowoczesnych oprogramowani” oraz „Wpływ pandemii COVID-19 i sytuacji wojny na Ukrainie na zmianę sytuacji ekonomicznej Polski”;
 • Wizyta w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce. Studenci zapoznali się z zadaniami Służby Więziennej, poznali przeznaczenie i specyfikę białołęckiej jednostki penitencjarnej. Przybliżone zostały warunki odbywania przez osadzonych kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Studenci poznali również proces naboru i ścieżki rozwoju kariery funkcjonariusza Służby Więziennej.
 • Wizyta w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i uczestnictwo w prelekcji w czasie której studenci poznali historię Prokuratorii Generalnej, zakres zadań i działalności  jak również ścieżkę kariery zawodowej w PGRP;
 • Czynny udział członków koła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Efektywność funkcjonowania sektora publicznego i prywatnego w obecnych czasach gospodarczych”, wszystkie wystąpienia prelegentów związane były z wieloma aspektami efektywności w gospodarce;
 • Czynny udział w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych pt. „Współczesne wyzwania nauk społecznych logistyki i nowoczesnej inżynierii”