Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Koło naukowe Budownictwo

Koło Naukowe BUDOWNICTWO Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej zawiązało działalność w kwietniu 2022 r. Powstało w wyniku podzielenia się Koła Naukowego Budownictwo i Architektura wnętrz i jest również spadkobiercą jego idei.

Jego zadaniem jest rozwijanie zainteresowań studentów, szczególnie pierwszych lat studiów, w obszarze inżynierii lądowej. Koło skupia się na:

  • nietypowych fundamentach w budownictwie jednorodzinnym,
  • tendencjach w prefabrykacji,
  • energooszczędnym budownictwie,
  • analizą obciążeń wiatrem.

W zamierzeniu założycieli Koła ma ono umożliwić adeptom budownictwa uczestnictwo w wydarzeniach znaczących dla środowiska, takich jak specjalistyczne targi budowlane, konferencje naukowe, seminaria czy pokazy innowacyjnych technologii. Swoją pasję członkowie Koła będą realizowali także w czasie wizyt studyjnych na budowach, gdzie będą mieli okazję spotkać inżynierów o znaczącym dorobku zawodowym i realizujących odpowiedzialne zadania konstrukcyjne we wszystkich dziedzinach budownictwa. Dzięki takim przedsięwzięciom studenci oprócz zdobytej wiedzy fachowej, będą mieli okazję poznać problematykę budowlaną i architektoniczną oraz w przyszłości dokonać wyborów zawodowych na podstawie znaczącego zbioru przesłanek, niemożliwych do osiągnięcia w trakcie studiów ograniczonych jedynie do obowiązkowej aktywności studenta.

Trzeba przyznać, że w ostatnich latach, ale i obecnie, w okolicach Warszawy powstaje wiele inwestycji o niespotykanym rozmachu budowlanym i z zastosowaniem wyrafinowanych i innowacyjnych metod budowy. Wszystko to pozwala mieć nadzieję, że Koło Naukowe BUDOWNICTWO zdobędzie cenne doświadczenie organizacyjne oraz będzie się mogło pochwalić zdobytą wiedzą w trakcie seminariów i konkursów naukowych.

Opiekunem Naukowy - dr inż. Stanisław Tkaczyk, doświadczony dydaktyk z wieloletnią praktyką w szeroko rozumianym budownictwie, autor ekspertyz, koncepcji i biznes planów projektów budowlanych.

Kontakt: stanislaw.tkaczyk@uth.edu.pl