Przejdź do treści

O programie Erasmus+

63
Tysięcy książek w bibliotece

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i realizowany będzie przez siedem lat, czyli do roku 2020. Zastąpił on dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Nowym program kładzie nacisk na edukację formalną i poza formalną, która służy rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Program Erasmus+ to możliwość wyjazdów zagranicznych w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych. Ponadto program wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Studenci z Europy wybierają Warszawę - przeczytaj dlaczego <kliknij tutaj>

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

Dodatkowo dwa rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Uczestnikami programu Erasmus+ będzie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz państwa kandydujące do UE: Turcja oraz była jugosłowiańska republika Macedonii.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Link do Przewodnika po programie Erasmus+

Deklaracja Programu Erasmus+

Dodatkowe materiały na temat uczestnictwa w programie: