Kontakt

Dział Współpracy z Zagranicą

ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa

tel. (22) 262 88 28

e-mail: international@uth.edu.pl