Kontakt

Dział Współpracy z Zagranicą

ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa

tel. (22) 262 88 28

e-mail: karol.wilk@uth.edu.pl

international@uth.edu.pl

Karol Wilk

Koordynator Programu Erasmus

Karol Wilk