Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

O Centrum Języków Obcych

Centrum Języków Obcych jest międzywydziałową jednostką Uczelni Techniczno-Handlowej.  CJO organizuje i prowadzi działalności dydaktyczną w zakresie nauczania języków obcych studentów wszystkich wydziałów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

CJO przygotowuje językowo studentów uczestniczących w programach międzynarodowej wymiany akademickiej, oraz zamierza uczyć studentów zagranicznych języka polskiego jako obcego.

CJO prowadzi lektoraty na wszystkich poziomach zaawansowania, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, wykorzystując różnorodne form nauczania w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym. Zapewniamy doświadczoną kadrę dydaktyczną oraz profesjonalne narzędzia pracy. Nasza oferta odpowiada na potrzeby uczelni i rynku pracy, nauczając języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, umożliwiamy absolwentom UTH przyszłe zatrudnienie i mobilność w obszarze szkolnictwa wyższego oraz na międzynarodowym rynku pracy.

Dostosowujemy programy kształcenia do potrzeb poszczególnych kierunków. Oferujemy studentom możliwość doskonalenia i praktycznego użycia języka ogólnego, jak również języka akademickiego oraz specjalistycznego.

Po zakończeniu kursu każdy zainteresowany student może otrzymać certyfikat ukończenia lektoratu określający poziom jego umiejętności językowych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Dokument ten może służyć jako potwierdzenie znajomości języka obcego na innych uczelniach krajowych i zagranicznych (przenoszenie osiągnięć), a także jako wzbogacenie portfolio absolwenta UTH

Misją Centrum Języków Obcych jest oferowanie studentom wszystkich wydziałów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rzetelnej i profesjonalnej nauki języków obcych zgodnie z  Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Celem naszej działalności jest umożliwienie studentom UTH zdobycie umiejętności swobodnego funkcjonowania w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku akademickim i zawodowym oraz przygotowanie do dalszego samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Celem strategicznym Centrum Języków Obcych jest doskonalenie usług dydaktycznych i sposobów nauczania oraz uczenia się studentów tak, aby odpowiadały one potrzebom akademickim, zawodowym i osobistym studentów, a także wymaganiom rynku pracy, poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli CJO oraz warunków, w jakich przebiega kształcenie.

CJO zajmuje się monitorowaniem programów nauczania języków obcych w CJO, analizą ankiet studenckich w celu podniesienia jakości procesu dydaktycznego, , wdrażaniem ujednoliconych warunków zaliczeń i egzaminów oraz wprowadzeniem spójnego systemu rozwoju CJO.