Przejdź do treści

Kursy językowe dofinansowane ze środków UE

Kurs "Crushing job interviews"

Zajęcia obejmują:

 • rozbudowanie słownictwa business English używanego zwłaszcza podczas rozmowy o pracę zarówno osób aplikujących, jak i pracowników działów human resources i pracowników kadr;
 • odgrywanie różnych sytuacji w pracy, w tym rozwiązywanie pojawiających się problemów;
 • poszerzenie wiedzy teoretycznej o specjalistycznym języku angielskim;
 • rozbudowa umiejętności mówienia, słuchania i pisania niezbędnej do efektywnej komunikacji.

Kursy będą odbywały się we wtorki, w godzinach 19:30 -21:00 (on-line), w terminach: 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04, 18.04, 25.04, 09.05, 16.05, 23.05, 30.05, 06.06 (łącznie 26 godzin dydaktycznych).

 

Zapisy będą trwały od 17.02 do 28.02.2023 roku, należy jednak pamiętać, że pierwsze zajęcia zaczynają się tego samego dnia (tj. 28 lutego). Kursy dedykowane są dla studentów III roku studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) Wydziału Zarządzania i Logistyki oraz  dla studentów II i III roku Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

Kurs "It’s criminal"

Zajęcia obejmują:

 • rozbudowanie słownictwa używanego w codziennej pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z szeroko rozumianym zapobieganiem i walką z przestępczością;
 • odgrywaniu różnych sytuacji w pracy, w tym rozwiązywanie pojawiających się problemów;
 • poszerzenie wiedzy teoretycznej o specjalistycznym języku angielskim;
 • rozbudowa umiejętności mówienia, słuchania i pisania niezbędnej do efektywnej komunikacji.

Kursy będą odbywały się w czwartki, w godzinach 18:30-20:00 (on-line), w terminach: 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 11.05, 18.05, 25.05, 01.06. (łącznie 26 godzin dydaktycznych).

 

Zapisy będą trwały od 17.02 do 28.02.2023 roku, należy jednak pamiętać, że pierwsze zajęcia zaczynają się tego samego dnia (tj. 28 lutego). Kursy dedykowane są dla studentów III roku studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) Wydziału Zarządzania i Logistyki oraz  dla studentów II i III roku Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

Kurs języka angielskiego zakończony egzaminem LanguageCert

Kurs będzie zorientowany na naukę słownictwa w kontekście języka zawodowego, języka w pracy i w środowisku osób dorosłych posługujących się językiem angielskim w codziennym życiu.

Zajęcia obejmują:

 • Słuchanie:identyfikacja kluczowych informacji w krótkich wypowiedziach, zrozumienie krótkich wypowiedzi i wybór poprawnej reakcji, identyfikacja potrzebnych informacji w krótkich dialogach, słuchanie w celu zrozumienia nastawienia i opinii mówiących.
 • Czytanie: zrozumienie znaczenia krótkich form pisanych, znajomość słownictwa, połączeń wyrazowych i struktur gramatycznych, wykazanie zrozumienia szczegółowych informacji w tekście oraz opinii oraz nastawienia autora tekstów.
 • Mówienie:rozwijanie sprawności mówienia polegające na: prowadzeniu rozmowy, zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi, kształtowaniu wymowy i akcentu, wyrażaniu własnych opinii.
 • Aktywności: ćwiczenia przedmiotowe, przygotowanie prezentacji, praca indywidualna i w grupach, dyskusje, praca ze słownikiem, nagraniami audio i wideo, korzystanie ze źródeł internetowych, powtarzanie ze słuchu, praca z tekstem, wypowiedzi samodzielne, praca w parach oraz w grupach.

Szkolenia realizowane będą w terminach (dzień do wyboru):

 1. poniedziałki(on-line) po 2 godz. dydaktyczne dla każdej grupy dziennie w godzinach 18:30-20:00, w terminach: 02, 06.03, 13.03, 20.03, 27.03, 03.04, 17.04, 24.04, 08.05, 15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06 – max. 3 grup jednocześnie (każda po 30 h).
 2. środy (on-line), po 2 godz. dydaktyczne dla każdej grupy dziennie w godzinach 18:30-20:00, w terminach 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06 – max. 3 grupy jednocześnie (każda po 30h).

Zapisy będą trwały od 17.02 do 28.02.2023 roku, należy jednak pamiętać, że pierwsze zajęcia zaczynają się tego samego dnia (tj. 28 lutego). Kursy dedykowane są dla studentów III roku studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) Wydziału Zarządzania i Logistyki oraz  dla studentów II i III roku Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

Kurs "Designing your career"

Specjalistyczny kurs języka angielskiego przeznaczony dla studentów VI semestru (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku Architektura wnętrz.

Zajęcia obejmują:

 • rozbudowanie słownictwa używanego w codziennej pracy architekta wnętrz, zwłaszcza w rozmowach z klientem,
 • odgrywanie różnych sytuacji w pracy, w tym omawianie projektów, rozwiązywanie pojawiających się problemów,
 • rozbudowa umiejętności mówienia, słuchania i pisania niezbędnych do efektywnej komunikacji.

Kurs planowany są w terminach: w poniedziałki, godz. 18:30-20:00; 13.03, 20.03, 27.03, 03.04, 17.04, 24.04, 08.05, 15.05, 22.05, 29.05, 05.06,12.06, 19.06 (łącznie 26 godzin dydaktycznych).

 

Zapisy przez Usosweb będą otwarte od 1 do 8 marca.

Biuro Projektów UTH wraz z Centrum Języków Obcych zaprasza studentów III roku studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) Kampusu Jutrzenki, II i III roku Wydziału Zamiejscowego w Płońsku oraz studentów III roku Architektury wnętrz (stacjonarnych i niestacjonarnych) do zapoznania się z planami uruchomienia w semestrze letnim bezpłatnych kursów języka angielskiego.

Warunkiem uruchomienia kursów jest zebranie minimum 15 uczestników każdego kursu (i grupy).

 • Przygotowaliśmy po 20 miejsc w każdej grupie.
 • Wszystkie kursy odbywają się w formule online.

Zapisy przez USOSweb rozpoczną się od 17 lutego dla Wydziału Zarządzania i Logistyki i Wydziału Zamiejscowego w Płońsku oraz od 1 marca dla Wydziału Inżynieryjnego .

Obowiązują limity zapisów i zasada pierwszeństwa.

Prosimy serdecznie o przemyślane zapisy.

Zajęcia ruszają od 28 lutego. Linki do zajęć zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Instrukcja zapisywania się na kursy :

 • Prosimy o zalogowanie się na stronie: https://usosweb.uth.edu.pl/ oraz zalogowanie się na niej.
 • Wybieramy zakładkę „dla studentów”.
 • W zakładce „dla studentów” znajduje się zakładka rejestracja (ma ona wygląd koszyka sklepowego).
 • Po naciśnięciu, system wskaże dwa rodzaje rejestracji. Należy wybrać rodzaj „Rejestracje na przedmioty”.
 • Wybieramy przedmiot/grupę, który nas interesuje i zapisujemy się na niego.

Informacje szczegółowe dotyczące kursów w zakładkach powyżej.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów oraz Centrum Języków Obcych UTH.

Wydział Zarządzania i Logistyki, pokój 128 (I piętro), ul. Jutrzenki 135, 02-235 Warszawa.

nr tel. 22 262 88 25 / 791 039 576 (wtorek-piątek, w godz. 9:00-15:00), e-mail: szkolenia.dodatkowe@uth.edu.pl

Udział w specjalistycznych kursach języka angielskiego, jest realizowany w ramach projektu „UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs jest finansowany w ramach projektu „UTH3.0 Przez rozwój do doskonałościrealizowanego przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.