Przejdź do treści

Praktyki studenckie

Informacje na temat obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych

Praktyki studenckie w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1668), Regulamin praktyk oraz program studiów.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad odbywania hospitacji praktyk zawodowych

Są trzy możliwości realizacji i zaliczenia obowiązkowych praktyk:

SPOSÓB I

    Realizacja praktyki poprzez skorzystanie z oferty praktyk Biura karier lub samodzielna organizacja praktyki zgodnie z wytycznymi poniżej:

SPOSÓB II i III

Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie czynności wykonywanych w ramach pracy zawodowej lub stażu lub wolontariatu LUB Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie czynności wykonywanych w ramach własnej działalności gospodarczej zgodnie z wytycznymi poniżej:

 

Dokumenty praktyk do pobrania w Intranecie, zakładka Akademickie Biuro Karier lub bezpośrednio w Biurze Karier.

Aby ułatwić wypełnianie dziennika praktyk zapraszamy do pobrania instrukcji

Nadzór merytoryczny nad praktykami sprawują Opiekunowie praktyk.

Zadania Opiekunów praktyk:

 • potwierdzanie efektów uczenia w zakresie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności społecznych nabytych podczas praktyk zawodowych,
 • zaliczanie praktyk zawodowych,
 • rozstrzyganie spraw związanych z przebiegiem praktyki zawodowej.

Szczegółowe informacje odnośnie Opiekunów praktyk znajdują się w Intranecie.

WYMIAR PRAKTYK STUDENCKICH

Wydział Zarządzania i Logistyki

ORGANIZACJA PRAKTYK NA PROFILU PRAKTYCZNYM DLA NABORU 2023/2024

STUDIA LICENCJACKIE

Realizację praktyk podzielono na etapy:

 1. Praktyka zawodowa 1 realizowana do zakończenia II semestru studiów w wymiarze 160 godzin*, praktyka realizowana po zakończeniu 1 semestru.
 2. Praktyka zawodowa 2 realizowana do zakończenia IV semestru studiów w wymiarze 400 godzin**
 3. Praktyka zawodowa 3 realizowana do zakończenia VI semestru studiów w wymiarze 400 godzin**

* 160godzin dydaktycznych = 120h zegarowych

** 400 godzin dydaktycznych = 300h zegarowych

STUDIA MAGISTERSKIE

Na studiach II stopnia studenci obowiązkowo realizują praktyki zawodowe w wymiarze 3 miesięcy. Realizację praktyk podzielono:

 1. Praktyka zawodowa 1 realizowana do zakończenia II semestru studiów w wymiarze 240 godzin.
 2. Praktyka zawodowa 2 realizowana do zakończenia IV semestru studiów w wymiarze 240 godzin.

 

ORGANIZACJA PRAKTYK NA PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM (Nabór 2021/2022 i 2022/2023)

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość:

160 h praktyki do realizacji po 3 semestrze studiów I stopnia.

Wydział Inżynieryjny

Studia inżynierskie

Transport:

 • Nabór 2023/2024, studia o profilu praktycznym - II semestr 160h, IV semestr 400h, VI semestr 400h*

*UWAGA, dla naboru 2023/2024: 1 godzina praktyk = 1 godzina dydaktyczna, czyli 45 minut (160 godzin dydaktycznych = 120 godzin zegarowych; 400 godzin dydaktycznych = 300 godzin zegarowych)

 • Nabór 2022/2023, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h
 • Nabór 2021/2022, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h
 • Nabór 2019/2020, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h

Informatyka:

 • Nabór 2023/2024, studia o profilu praktycznym - IV semestr 480h, VI semestr 480h*

*UWAGA, dla naboru 2023/2024: 1 godzina praktyk = 1 godzina dydaktyczna, czyli 45 minut (480 godzin dydaktycznych = 360 godzin zegarowych)

 • Nabór 2022/2023, studia o profilu praktycznym - IV semestr 360h, VI semestr 360h
 • Nabór 2021/2022, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h
 • Nabór 2019/2020, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h

Budownictwo:

 • Nabór 2023/2024, studia o profilu praktycznym - II semestr 160h, IV semestr 400h, VI semestr 400h*

*UWAGA, dla naboru 2023/2024: 1 godzina praktyk = 1 godzina dydaktyczna, czyli 45 minut (160 godzin dydaktycznych = 120 godzin zegarowych; 400 godzin dydaktycznych = 300 godzin zegarowych)

 • Nabór 2022/2023, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h
 • Nabór 2021/2022, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h
 • Nabór 2019/2020, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h

 

Studia licencjackie

Architektura wnętrz

 • Nabór 2023/2024, studia o profilu praktycznym - II semestr 160h, IV semestr 400h, VI semestr 400h*

*UWAGA, dla naboru 2023/2024: 1 godzina praktyk = 1 godzina dydaktyczna, czyli 45 minut (160 godzin dydaktycznych = 120 godzin zegarowych; 400 godzin dydaktycznych = 300 godzin zegarowych)

 • Nabór 2022/2023, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h
 • Nabór 2021/2022, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h
 • Nabór 2019/2020, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h, IV semestr 300h, VI semestr 300h

 

Studia magisterskie

Transport

 • Nabór 2023/2024, studia o profilu praktycznym - I semestr 80h, II semestr 160h, III semestr 160h, IV semestr 80h
 • Nabór 2022/2023, studia o profilu praktycznym - I semestr 80h, II semestr 160h, III semestr 160h, IV semestr 80h
 • Nabór 2021/2022, studia o profilu praktycznym - I semestr 80h, II semestr 160h, III semestr 160h, IV semestr 80h
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - I semestr 80h, II semestr 160h, III semestr 160h, IV semestr 80h
 • Nabór 2019/2020, studia o profilu praktycznym - I semestr 80h, II semestr 160h, III semestr 160h, IV semestr 80h
Wydział zamiejscowy w Płońsku

Studia licencjackie dla naboru 2022/2023 - 160 h praktyki do realizacji po 3 semestrze studiów

Studia licencjackie dla naboru 2023/2024- 160 h praktyki do realizacji na 2 semestrze studiów

Studia magisterskie 1 semestr - 160h, 2 semestr 160h, 3 semestr 160h

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Znalazłem/łam firmę, do której chcę iść na praktyki. Co muszę zrobić?

Jeśli chcesz udać się na praktyki do firmy, którą znalazłeś/aś samodzielnie, wykonaj następujące kroki:

 1. Skonsultuj się z Opiekunem praktyk Twojego kierunku, by uzyskać akceptację miejsca praktyk. Opiekun będzie potrzebować takich informacji jak: nazwa firmy, Twój kierunek studiów oraz nazwa specjalności, a także krótki zapis obowiązków, jakimi będziesz zajmować się na praktykach.
 2. Po akceptacji firmy przez Opiekuna praktyk UTH, zgłoś się mailowo do Biura Karier w celu uzyskania odpowiednich dokumentów. Napisz na adres swojego wydziału: praktyki.wzil@uth.edu.pl (Wydział Zarządzania i Logistyki) lub praktyki.wi@uth.edu.pl (Wydział Inżynieryjny). W tym celu podaj:
  1. Nazwę i NIP firmy
  2. Adres
  3. Numer albumu i kierunek studiów
  4. Orientacyjną datę rozpoczęcia praktyk
 3. Otrzymasz od Biura Karier odpowiednią dokumentację wraz z instrukcją. Możesz rozpocząć realizację praktyk.

Pamiętaj: warunkiem jest, by firma istniała minimum dwa lata na rynku.

Chcę zaliczyć praktyki poprzez pracę zawodową – czy muszę zgłosić firmę do Biura Karier?

Chcąc zaliczyć praktyki poprzez pracę zawodową nie ma konieczności przesyłania danych firmy do akceptacji. Jeśli Twój zakres zadań i obowiązków w pracy jest powiązany z kierunkiem studiów, to wypełnij wniosek o zaliczenie praktyki pracą zawodową, dołącz do niego wymagane załączniki i złóż dokumenty w Biurze karier lub podczas dyżurów Opiekuna praktyk Twojego kierunku.


Jeśli nie wiesz, czy firma lub obowiązki jakie wykonujesz w ramach pracy umożliwią Ci zaliczenie praktyk, skontaktuj się z Opiekunem praktyk Twojego kierunku podczas wyznaczonych dyżurów.

Gdzie znajdę informację kto jest moim Opiekunem praktyk?

Informacje odnośnie Opiekunów praktyk znajdziesz w Intranecie, zakładka Biura Karier.

Jak Biuro Karier UTH pomaga studentom w organizacji praktyk studenckich?

Biuro Karier  zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją ofert praktyk oraz załatwia kwestie formalne związane z wystawieniem skierowań i porozumień na praktyki.

Studenci mają dwie możliwości realizowania praktyki:

 1. Praktyka zorganizowana przez  Biuro Karier – student korzysta z miejsca praktyk oferowanego przez Biuro Karier.
 2. Praktyka indywidualna – student samodzielnie organizuje miejsce do odbycia praktyki i inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją, pod warunkiem, że istnieje możliwość realizacji programu praktyki zgodnej z kierunkiem studiów.
Czy praktyki są obowiązkowe? Czy mogę zostać zwolniony z ich realizacji?

Praktyki są obowiązkowe, są przedmiotem przewidzianym do zaliczenia zgodnie z programem studiów. Dlatego nie ma możliwości aby zostać z nich zwolnionym.

Praktyki przewidziane są do realizacji dla studentów: Wydział Inżynieryjny, studia l i II stopnia, Wydział Zarządzania i Logistyki, studia I i II stopnia. Szczegółowe informacje o wymiarze praktyk znajdują się tutaj:

Szczegółowe informacje: Oferty praktyk | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (uth.edu.pl)

Jak wybrać miejsce praktyk? Jak ocenić czy dana firma/instytucja będzie odpowiednia?

Przy wyborze miejsca odbywania praktyk pomocne okazać się może:

 1. Kontakt z Biurem Karier i konsultacja miejsca praktyki z pracownikiem Biura Karier.

Kontakt | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (uth.edu.pl)

 1. Konsultacja miejsca praktyki z Opiekunem praktyk dla danego kierunku.
Ile godzin trwają praktyki?

Liczba godzin praktyk jest zależna od kierunku studiów, naboru i roku studiów.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Intranecie UTH.

Skąd pobrać dokumenty na praktyki?

Dokumenty praktyk znajdują się w Intranecie, zakładka ABK dokumenty praktyk. Tam student znajduje swój kierunek i nabór i pobiera dokumenty. Bardzo prosimy o pobieranie dokumentów wyłącznie dla swoich kierunków studiów i swojego naboru. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z Biurem Karier. Logowanie do Intranetu:

Witamy w systemie Intranet Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej | Intranet UTH

Znalazłem/łam firmę na praktyki. Co muszę zrobić?

Jeśli masz firmę, w której możesz zrealizować praktykę, napisz maila do Biura Karier na adres swojego wydziału: praktyki.wzil@uth.edu.pl (Wydział Zarządzania i Logistyki) lub praktyki.wi@uth.edu.pl (Wydział Inżynieryjny). Podaj następujące dane: nazwa firmy, adres, NIP pracodawcy, kierunek studiów, numer albumu oraz termin praktyki. Zweryfikujemy, czy dana firma spełnia wymagania co do możliwości realizacji praktyki zgodnie z kierunkiem studiów. Jeśli tak będzie to przygotujemy dla Ciebie porozumienie oraz skierowanie na praktyki.

Jakie formalności muszę spełnić, aby praktyki zostały zaliczone?

Aby zaliczyć praktyki należy rozliczyć się z kompletu dokumentów tj. porozumienie, program praktyk, skierowanie, dzienniczek praktyk i ankiety. Zaliczenie praktyki następuje po dostarczeniu oryginałów dokumentów z praktyk do Biura Karier. Możesz dostarczyć je do nas osobiście lub wysłać je pocztą lub kurierem.

Jaki charakter ma mieć moja praktyka?

Praktyka musi być zgodna z kierunkiem studiów i umożliwić realizację programu praktyki. Programy praktyk dostępne są w Intranecie, zakładka ABK programy praktyk.  Jeśli masz wątpliwości co do charakteru praktyki, skontaktuj się z Biurem Karier lub Opiekunem praktyk dla Twojego kierunku.

Czy podczas praktyk muszę być ubezpieczony/na?

Tak, Student/ka na czas praktyk jest zobligowany posiadać ubezpieczenie NNW.

Jak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony dziennik?

Dziennik może być wypełniony elektronicznie lub ręcznie - zadbaj o wyraźny charakter pisma. Pamiętaj jednak, aby wszystkie podpisy były odręczne, niebieskim długopisem. Staraj się skrupulatnie opisywać zadania realizowane w trakcie trwania praktyki – unikaj ogólnych sformułowań, jednozdaniowych opisów. Konieczne opisuj każdy dzień praktyki osobno - nawet jak przez kilka dni pełniłeś/aś te same obowiązki. Dziennik jest do pobrania w edytowalnym pliku Word po to, byś w razie potrzeby mógł/mogła edytować tabelę, dodając lub odejmując z niej wiersze. Opiekun praktyki koniecznie powinien wypełnić opinię na temat Twojej praktyki. Opinia powinna odzwierciedlać Twoje mocne strony i obszary do rozwoju. Dziennik jest głównym dokumentem poświadczającym zrealizowaną praktykę, przekazywanym do oceny przez Opiekuna Praktyk na danym kierunku, stąd należy pamiętać, aby był uzupełniony możliwie jak najlepiej, tak, aby unikać niepotrzebnych poprawek.

Aby ułatwić wypełnianie dziennika praktyk zapraszamy do pobrania instrukcji.

Ile mam czasu na dostarczenie dokumentów z praktyki?

Od momentu zakończenia praktyki student ma 14 dni na dostarczenie dokumentów do Biura Karier.

Czy powinienem/powinnam dostarczyć oryginały dokumentów aby zaliczyć praktykę?

Tak, do rozliczenia praktyk wymagane są oryginalne dokumenty. Najważniejszym dokumentem jest Dziennik praktyk, który koniecznie musi zawierać oryginalne podpisy i pieczęcie, nie może być to kserokopia. Ksero bądź skan są akceptowane jedynie w przypadku pozostałych dokumentów (porozumienia, skierowania, ankiet lub programu), gdy studentowi brakuje 1-2 z nich lub musi je poprawić. Wtedy istnieje możliwość, by dosłać nam skan.

Co jeśli nie mogę dostarczyć dokumentów w godzinach otwarcia Biura Karier?

Na obu kampusach Uczelni, obok drzwi Biura Karier, znajdziesz skrzynkę na dokumenty. Możesz je tam umieścić wtedy, gdy otwarta jest Uczelnia. Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, pamiętaj, że możesz je nadać pocztą lub kurierem.

Czy dziennik praktyk może zostać podpisany elektronicznie?

Tak, opiekun praktyk może podpisać dziennik za pomocą podpisu elektronicznego. Prosimy pamiętać, że ten podpis musi znaleźć na pierwszej stronie dziennika i na trzeciej stronie (pod tabelą z efektami uczenia się).

Co w przypadku gdy firma, w której odbywam praktyki, nie ma pieczęci?

W tej sytuacji prosimy o dołączenie do dokumentacji wyciągu KRS lub CEiDG, potwierdzające istnienie firmy na rynku. Te dokumenty są możliwe do pobrania przez internet, warto też bezpośrednio skontaktować się z praktykodawcą w tej sprawie i poprosić o taki dokument.

Co w sytuacji, gdy mam do zaliczenia np. 160 godzin praktyk, a nie mam możliwości, by zrealizować całości w ciągu jednego miesiąca?

Praktyki można realizować dłużej, wymagane 160 godzin można rozplanować np. na dwa-trzy miesiące. Jednakże musi być to w granicach rozsądku, tzn. nie może być tak, że student uczęszcza na praktyki tylko raz w miesiącu. Ponadto należy pamiętać, że uczęszczanie na praktyki nie może kolidować z planem zajęć.

Co w przypadku, jeśli nie zdążyłem/am dostarczyć dokumentów na czas?

Prosimy, by nie zwlekać z oddawaniem dokumentów. Jeśli jednak wiesz, że spóźnisz się kilka dni z ich przekazaniem z nagłych przyczyn, koniecznie nas o tym poinformuj, telefonicznie lub mailowo. W przypadku gdy nie zrobiłeś/aś jeszcze praktyk, a termin oddania dokumentów jest blisko - poinformuj nas o tym i prześlij nam podanie o przedłużenie terminu realizacji praktyk zawodowych skierowane do Dziekana Twojego wydziału.

Czy mogę realizować dodatkowe praktyki? Jakie formalności muszę spełnić, aby nieobowiązkowe praktyki, zostały wpisane do suplementu?

Tak, student ma możliwość realizacji praktyki nie wynikającej z programu studiów. Po zakończeniu takiej praktyki należu złożyć w Biurze Karier dokumenty potwierdzające odbycie praktyki - porozumienie oraz zaświadczenie od pracodawcy o odbyciu praktyk, a także podanie do Dziekana danego Wydziału z prośbą o uwzględnienie tej informacji w suplemencie dyplomu.  Komplet dokumentów można złożyć w Biurze Karier.

Czy mogę realizować praktyki za granicą?

Istnieje możliwość odbycia praktyk w firmach działających za granicą. Wymagania wobec praktyk za granicą są takie same jak wymagania wobec praktyk krajowych, student musi zrealizować program praktyki dla danego kierunku studiów i korzysta z przygotowanych dokumentów na praktyki.  Wypełnione dokumenty praktyk w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza.  Jeśli masz firmę za granicą, w której chcesz zrealizować praktyki, skontaktuj się z Biurem Karier.

Jeśli nie masz takiej firmy,a  chciałbyś np wyjechać na taką praktykę, skontaktuj się z Koordynatorem programu Erasmus.