Przejdź do treści

Oferty praktyk

Informacje na temat obowiązkowych praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1668), Regulamin praktyk oraz program studiów.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad odbywania hospitacji praktyk zawodowych

 

Praktyki studenckie są obowiązkowe dla wszystkich studentów Uczelni, niezależnie od Wydziału, kierunku czy trybu studiowania.

Formy odbywania praktyk:

 1. Praktyka zorganizowana przez Akademickie Biuro Karier – student korzysta z miejsca praktyk oferowanego przez Biuro Karier.
 2. Praktyka indywidualna – student samodzielnie organizuje miejsce do odbycia praktyki i inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją.

WYMIAR PRAKTYK STUDENCKICH

Wydział Zarządzania i Logistyki: kierunki Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie: 160h praktyki, do realizacji po 3 semestrze studiów

Wydział Inżynieryjny

Studia licencjackie

 1. Transport:
 • Nabór 2021/2022, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2019/2020, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2018/2019, studia stacjonarne o profilu praktycznym – 375 godzin. 125 godzin na IV semestrze, 250 godzin na VI semestrze
 • Nabór 2018/2019, studia niestacjonarne o profilu praktycznym – 375 godzin. 175 godzin na IV semestrze, 200 godzin na VI semestrze
 • Nabór 2017/2018 i wcześniejsze o profilu ogólnoakademickim – praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) na VI semestrze.
 1. Architektura wnętrz:
 • Nabór 2021/2022, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2019/2020 studia o profilu praktycznym 
   
  II semestr 120 godzin (miesiąc)
  IV semestr 300 godzin (2,5 miesiąca)
  VI semestr 300 godzin (2,5 miesiąca)
 • Nabór 2018/2019, studia o profilu praktycznym – 200 godzin na IV semestrze i 200 godzin na VI semestrze. Zaliczenie do końca IV i VI semestru studiów.
 • Nabór 2017/2018, studia o profilu ogólnoakademickim - praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)  na VI semestrze.
 1. Informatyka:
 • Nabór 2021/2022, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2019/2020, Studia o profilu praktycznym :II semestr 120 godzin (miesiąc), IV semestr 300 godzin (2,5 miesiąca), VI semestr 300 godzin (2,5 miesiąca)
 • Nabór 2018/2019 , Studia stacjonarne o profilu praktycznym -  II, IV, VI semestr po 125 godzin w semestrze, łącznie 375 godzin
 • Nabór 2018/2019, Studia niestacjonarne o profilu praktycznym – 210 godzin na IV semestrze i 210 godzin na VI semestrze.
 1. Budownictwo:
 • Nabór 2021/2022 studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2019/2020, studia o profilu praktycznym: II semestr 120 godzin (miesiąc), IV semestr 300 godzin (2,5 miesiąca), VI semestr 300 godzin (2,5 miesiąca)
 • Nabór 2018/2019, studia o profilu praktycznym – 200 godzin na IV semestrze i 200 godzin na VI semestrze
 • Nabór 2017/2018 i wcześniejsze, studia o profilu ogólnoakademickim – praktyka w wymiarze 4 tygodni na IV semestrze

Studia magisterskie

 1. Transport, profil praktyczny, nabór 2021/2022, nabór 2020/2021, nabór 2019/2020:
 • I semestr 80 godzin (2 tygodnie)
 • II semestr 160 godzin (miesiąc)
 • III semestr 160 godzin (miesiąc)
 • IV semestr 80 godzin (2 tygodnie)

Wydział zamiejscowy w Płońsku: 160 h praktyki do realizacji po 3 semestrze studiów

Dokumenty praktyk do pobrania w Intranecie, zakładka Akademickie Biuro Karier lub bezpośrednio w Biurze Karier.

Aktualne oferty praktyk:

 1. Praktykant(ka) w dziale Marketingu/ UPC Polska
 2. Płatne praktyki w wewnętrznym dziale finansów/ PwC
 3. Praktykant w Dziale Planowania/ Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
 4. Inżynier/ka Budowy/ CFE Polska Sp. z o.o.
 5. Praktykant/ka w Dziale Spedycji
 6. Praktykant/ka w Dziale HR
 7. Praktyki w Dziale Kadr i Płac

 

Praktyki w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej:

 

Szczegóły w Biurze Karier UTH.