Przejdź do treści

Oferty praktyk

Informacje na temat obowiązkowych praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1668), Regulamin praktyk oraz program studiów.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad odbywania hospitacji praktyk zawodowych

Praktyki studenckie są obowiązkowe dla wszystkich studentów Uczelni, niezależnie od Wydziału, kierunku czy trybu studiowania.

Formy odbywania praktyk:

 1. Praktyka zorganizowana przez Akademickie Biuro Karier – student korzysta z miejsca praktyk oferowanego przez Biuro Karier.
 2. Praktyka indywidualna – student samodzielnie organizuje miejsce do odbycia praktyki i inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją.

Dokumenty praktyk do pobrania w Intranecie, zakładka Akademickie Biuro Karier lub bezpośrednio w Biurze Karier.

WYMIAR PRAKTYK STUDENCKICH

Wydział Zarządzania i Logistyki

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość:

160 h praktyki do realizacji po 3 semestrze studiów.

Wydział Inżynieryjny

Studia licencjackie

 1. Transport:
 • Nabór 2021/2022, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2019/2020, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2018/2019, studia stacjonarne o profilu praktycznym – 375 godzin. 125 godzin na IV semestrze, 250 godzin na VI semestrze
 • Nabór 2018/2019, studia niestacjonarne o profilu praktycznym – 375 godzin. 175 godzin na IV semestrze, 200 godzin na VI semestrze
 • Nabór 2017/2018 i wcześniejsze o profilu ogólnoakademickim – praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) na VI semestrze.
 1. Architektura wnętrz:
 • Nabór 2021/2022, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2019/2020 studia o profilu praktycznym 
   
  II semestr 120 godzin (miesiąc)
  IV semestr 300 godzin (2,5 miesiąca)
  VI semestr 300 godzin (2,5 miesiąca)
 • Nabór 2018/2019, studia o profilu praktycznym – 200 godzin na IV semestrze i 200 godzin na VI semestrze. Zaliczenie do końca IV i VI semestru studiów.
 • Nabór 2017/2018, studia o profilu ogólnoakademickim - praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)  na VI semestrze.
 1. Informatyka:
 • Nabór 2021/2022, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2019/2020, Studia o profilu praktycznym :II semestr 120 godzin (miesiąc), IV semestr 300 godzin (2,5 miesiąca), VI semestr 300 godzin (2,5 miesiąca)
 • Nabór 2018/2019 , Studia stacjonarne o profilu praktycznym -  II, IV, VI semestr po 125 godzin w semestrze, łącznie 375 godzin
 • Nabór 2018/2019, Studia niestacjonarne o profilu praktycznym – 210 godzin na IV semestrze i 210 godzin na VI semestrze.
 1. Budownictwo:
 • Nabór 2021/2022 studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2020/2021, studia o profilu praktycznym - II semestr 120h ( miesiąc), IV semestr 300h (2,5mca), VI semestr 300h (2,5mca)
 • Nabór 2019/2020, studia o profilu praktycznym: II semestr 120 godzin (miesiąc), IV semestr 300 godzin (2,5 miesiąca), VI semestr 300 godzin (2,5 miesiąca)
 • Nabór 2018/2019, studia o profilu praktycznym – 200 godzin na IV semestrze i 200 godzin na VI semestrze
 • Nabór 2017/2018 i wcześniejsze, studia o profilu ogólnoakademickim – praktyka w wymiarze 4 tygodni na IV semestrze

Studia magisterskie

 1. Transport, profil praktyczny, nabór 2021/2022, nabór 2020/2021, nabór 2019/2020:
 • I semestr 80 godzin (2 tygodnie)
 • II semestr 160 godzin (miesiąc)
 • III semestr 160 godzin (miesiąc)
 • IV semestr 80 godzin (2 tygodnie)
Wydział zamiejscowy w Płońsku

160 h praktyki do realizacji po 3 semestrze studiów.

Oferty praktyk:

Praktyki dla Finansów i rachunkowości

Studenci mogą także skorzystać z ofert praktyk Biura Karier widocznych poniżej. Prosimy zainteresowane osoby o kontakt mailowy na adres: kariera@uth.edu.pl.

  • SEKA S.A. –praktyki w Dziale Księgowości
  • Asesores sp. z o.o. ( biuro rachunkowe)
  • Grupa KPW - usługi w zakresie audytu, doradztwa podatkowego i ekonomicznego, obsługi księgowej oraz wsparcia biznesowego.
  • Polfrost – praktyki w Dziale księgowości
  • BDO Sp. z o.o.
  • Urząd miasta st. Warszawy
  • Urząd dzielnicy Ursynów
  • Urząd dzielnicy Włochy
  • Urząd dzielnicy Białołęka

 

 

Praktyki dla Zarządzania

Studenci mogą także skorzystać z ofert praktyk Biura Karier widocznych poniżej. Prosimy zainteresowane osoby o kontakt mailowy na adres: kariera@uth.edu.pl.

  • PKN ORLEN
  • Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – działy marketingu, HR
  • BDO Sp z o.o. – miejsce w dziale HR
  • Agencja Celna Taksim-Pol
  • WZKart Sp z o.o. – praktyka w dziale marketingu
  • SEKA - praktyki możliwe w Dziale Kadr lub Dziale Szkoleń
  • Optima Logistics Group Sp. z o.o. – miejsca w dziale spedycji
  • Omida SA- miejsca w dziale spedycji
  • Polfrost Internationale Spedition Sp z o.o. – miejsca w dziale marketingu, spedycji, w dziale kolejowym
  • No Limit Sp z o.o.- miejsca w dziale logistyki, dystrybucji
  • Cargo Partner Sp. z o.o.
  • Point of view
  • Public Dialog
  • Stacja Muzeum
  • Urząd miasta st. Warszawy
  • Urząd dzielnicy Ursynów
  • Urząd dzielnicy Włochy
  • Urząd dzielnicy Białołęka
  • Urząd ds. cudzoziemców
  • Wojskowe Zakłady łączności nr 1 SA w Zegrzu

 

 

 

Praktyki dla Transportu
Praktyki dla Architektury wnętrz i Budownictwa
Praktyki dla Informatyki
Praktyki dla Bezpieczeństwa wewnętrznego
Poniżej znajduje się lista Komend Policji i Straży Pożarnej w miejscowościach w pobliżu Warszawy, do których mogą Państwo zgłaszać się na praktyki. Każda z wymienionych instytucji wymaga, by student zgłosił się indywidualnie, składając podanie do komendanta wybranej komendy w Wydziale Kadr.
 
Podanie powinno zawierać:
 1. Kierunek i tryb studiów.
 2. Liczba godzin praktyk oraz termin, w którym chcieliby Państwo je realizować.
 3. Uzasadnienie dlaczego aplikują Państwo na praktyki i czego chcieliby się Państwo nauczyć.
 4. Dołączony program praktyk (przesyłamy go w załączniku).
 5. Dołączone skierowanie na praktyki wystawione przez Uczelnię - wystawia je Biuro Karier, prosimy o kontakt w tej sprawie.
 6. Zdecydowanie warto dołączyć również Oświadczenie o niekaralności.
Wskazówka: Podane komendy to komendy powiatowe, dlatego można też zgłaszać się na praktyki do komisariatu policji w mieście danego powiatu. Np. Chcąc odbywać praktyki w Górze Kalwarii, należy złożyć dokumenty i podanie do Komendanta Policji w Piasecznie wraz z adnotacją o praktyki w Górze Kalwarii. Decyzja w tej sprawie należy do Komendanta.
 
Komenda Miejska Policji w Siedlcach Miejsca na praktyki są ograniczone, sugerowane zgłaszanie się jak najwcześniej.
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie Jest możliwość przyjęcia na praktyki zarówno teraz jak i w wakacje.
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie Jest możliwość przyjęcia na praktyki zarówno teraz jak i w wakacje.
Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie Na praktyki warto zgłaszać się już teraz, na okres wakacji miejsca mogą nie być zapewnione.
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku Możliwość odbycia praktyk jest zależna od możliwości Komendy na dany moment, praktykanci nie zawsze są przyjmowani.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim Wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o ubezpieczeniu.
Komenda Powiatowa  Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach Oprócz podania i programu należy dołączyć CV.
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie Miejsca na praktyki są ograniczone, warto zgłaszać się już teraz, by mieć zapewnione miejsce na wakacje.
Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej w Warszawie Pierwszeństwo mają szkoły pożarnicze, ale studenci z naszej Uczelni również mogą zostać przyjęci.
Komenda Miejska Policji w Skierniewicach Są to praktyki  teoretyczne, student tylko obserwuje, ale samodzielnie nie może wykonywać żadnych zadań ze względu na RODO.

Studenci mogą także skorzystać z ofert praktyk Biura Karier widocznych poniżej. Prosimy zainteresowane osoby o kontakt mailowy na adres: kariera@uth.edu.pl.

  • Straż Miejska m. st. Warszawy
  • Hunters agencja ochrony
  • Seris Konsalnet Holding S.A. agencja ochrony
  • Verificators - polska wywiadownia gospodarcza i agencja detektywistyczna o globalnym zasięgu działania.
  • Urząd m.st. Warszawy
  • Agencja Celna Taksim-Pol
  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  • Urząd ds. cudzoziemców
  • Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz.
  • Starostwo Powiatowe w Piasecznie
  • Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
  • Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku
  • Urząd miasta Legionowo

Praktyki w Kancelarii Premiera Rady Ministrów:

Praktykę studencką w KPRM może odbyć osoba, która:
1) ukończyła przynajmniej pierwszy rok studiów I stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich;
2) posiada skierowanie ze szkoły wyższej oraz program praktyki studenckiej zaakceptowany przez uprawniony organ Uczelni;
3) posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w KPRM.
 
Aplikowanie na praktyki odbywa się poprzez złożenie:
1) Formularza zgłoszeniowego na praktykę studencką (Załącznik nr 1 regulaminu, ważne: w formularzu należy wskazać biuro lub departament, w którym student chciałby odbywać praktyki),
2) Skierowania na praktykę wystawionego przez Uczelnię (Załącznik nr 2 regulaminu),
3) CV,
4) Oświadczenia potwierdzającego ubezpieczenie NNW.
 
Dokumenty aplikacyjne na praktykę studencką należy złożyć w Dziale Kadr.
 
 

Praktyki w Ministerstwie Cyfryzacji:

Osoba odbywająca praktykę studencką w Ministerstwie Cyfryzacji powinna:
1) ukończyć przynajmniej pierwszy rok studiów licencjackich albo jednolitych magisterskich;
2) posiadać skierowanie ze szkoły wyższej;
3) posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w Ministerstwie.
 
Kwalifikacja studentów do odbycia praktyki studenckiej w Ministerstwie następuje na podstawie:
1) wypełnionego formularza aplikacyjnego na praktykę studencką,
2) skierowania do odbycia praktyki studenckiej w Ministerstwie ze szkoły,
3) potwierdzenia ubezpieczenia NNW.
 
Dokumenty, o których mowa, należy składać co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej.
 
Więcej informacji:
 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak Biuro Karier UTH pomaga studentom w organizacji praktyk studenckich?

Biuro Karier  zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją ofert praktyk oraz załatwia kwestie formalne związane z wystawieniem skierowań i porozumień na praktyki.

Studenci mają dwie możliwości realizowania praktyki:

 1. Praktyka zorganizowana przez  Biuro Karier – student korzysta z miejsca praktyk oferowanego przez Biuro Karier.
 2. Praktyka indywidualna – student samodzielnie organizuje miejsce do odbycia praktyki i inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją, pod warunkiem, że istnieje możliwość realizacji programu praktyki zgodnej z kierunkiem studiów.
Czy praktyki są obowiązkowe? Czy mogę zostać zwolniony z ich realizacji?

Praktyki są obowiązkowe, są przedmiotem przewidzianym do zaliczenia zgodnie z programem studiów. Dlatego nie ma możliwości aby zostać z nich zwolnionym.

Praktyki przewidziane są do realizacji dla studentów: Wydział inżynieryjny, studia l i II stopnia, Wydział Zarządzania i Logistyki, studia I stopnia. Szczegółowe informacje o wymiarze praktyk znajdują się tutaj:

Szczegółowe informacje: Oferty praktyk | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (uth.edu.pl)

Jak wybrać miejsce praktyk? Jak ocenić czy dana firma/instytucja będzie odpowiednia?

Przy wyborze miejsca odbywania praktyk pomocne okazać się może:

 1. Kontakt z Biurem Karier i konsultacja miejsca praktyki z pracownikiem Biura Karier.

Kontakt | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (uth.edu.pl)

 1. Konsultacja miejsca praktyki z Opiekunem praktyk dla danego kierunku.
Ile godzin trwają praktyki?

Liczba godzin praktyk jest zależna od kierunku studiów, naboru i roku studiów.

Szczegółowe informacje: Oferty praktyk | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (uth.edu.pl)

Skąd pobrać dokumenty na praktyki?

Dokumenty praktyk znajdują się w Intranecie, zakładka ABK dokumenty praktyk. Tam student znajduje swój kierunek i nabór i pobiera dokumenty. Bardzo prosimy o pobieranie dokumentów wyłącznie dla swoich kierunków studiów i swojego naboru. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z Biurem Karier. Logowanie do Intranetu:

Witamy w systemie Intranet Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej | Intranet UTH

Znalazłem/łam firmę na praktyki. Co muszę zrobić?

Jeśli masz firmę, w której możesz zrealizować praktykę, napisz maila do Biura karier na adres kariera@uth.edu.pl. Podaj następujące dane: nazwa firmy, adres, NIP pracodawcy, kierunek studiów, numer albumu oraz termin praktyki. Zweryfikujemy czy dana firma spełnia wymagania, co do możliwości realizacji praktyki zgodnie z kierunkiem studiów. Jeśli tak będzie to przygotujemy dla Ciebie porozumienie oraz skierowanie na praktyki.

Jakie formalności muszę spełnić, aby praktyki zostały zaliczone?

Aby zaliczyć praktyki należy rozliczyć się z kompletu dokumentów tj. porozumienie, program praktyk, skierowanie, dzienniczek praktyk i ankiety. Zaliczenie praktyki następuje po dostarczeniu oryginałów dokumentów z praktyk do Biura Karier. Możesz dostarczyć je do nas osobiście lub wysłać je pocztą lub kurierem.

Jaki charakter ma mieć moja praktyka?

Praktyka musi być zgodna z kierunkiem studiów i umożliwić realizację programu praktyki. Programy praktyk dostępne są w Intranecie, zakładka ABK programy praktyk.  Jeśli masz wątpliwości co do charakteru praktyki, skontaktuj się z Biurem Karier lub Opiekunem praktyk dla Twojego kierunku.

Czy podczas praktyk muszę być ubezpieczony/na?

Tak, Student/ka na czas praktyk jest zobligowany posiadać ubezpieczenie NNW.

Jak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony dziennik?

Dziennik może być wypełniony elektronicznie lub ręcznie - zadbaj o wyraźny charakter pisma. Pamiętaj jednak, aby wszystkie podpisy były odręczne, niebieskim długopisem. Staraj się skrupulatnie opisywać zadania realizowane w trakcie trwania praktyki – unikaj ogólnych sformułowań, jednozdaniowych opisów. Konieczne opisuj każdy dzień praktyki osobno - nawet jak przez kilka dni pełniłeś/aś te same obowiązki. Dziennik jest do pobrania w edytowalnym pliku Word po to, byś w razie potrzeby mógł/mogła edytować tabelę, dodając lub odejmując z niej wiersze. Opiekun praktyki koniecznie powinien wypełnić opinię na temat Twojej praktyki, ale Ty również zadbaj o to, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz zdobytymi – wiedzą i umiejętnościami, w przeznaczonej na to rubryce. Dziennik jest głównym dokumentem poświadczającym zrealizowaną praktykę , przekazywanym do podpisu Dziekana danego Wydziału, właściwego, dla danego kierunku, stąd należy pamiętać, aby był uzupełniony możliwie jak najlepiej, tak, aby unikać niepotrzebnych poprawek.

Ile mam czasu na dostarczenie dokumentów z praktyki?

Od momentu zakończenia praktyki student ma 14 dni na dostarczenie dokumentów do Biura Karier.

Czy powinienem/powinnam dostarczyć oryginały dokumentów aby zaliczyć praktykę?

Tak, do rozliczenia praktyk wymagane są oryginalne dokumenty. Najważniejszym dokumentem jest Dziennik praktyk, który koniecznie musi zawierać oryginalne podpisy i pieczęcie, nie może być to kserokopia. Ksero bądź skan są akceptowane jedynie w przypadku pozostałych dokumentów (porozumienia, skierowania, ankiet lub programu), gdy studentowi brakuje 1-2 z nich lub musi je poprawić. Wtedy istnieje możliwość, by dosłać nam skan.

Czy dziennik praktyk może zostać podpisany elektronicznie?

Tak, opiekun praktyk może podpisać dziennik za pomocą podpisu elektronicznego. Prosimy pamiętać, że ten podpis musi znaleźć na pierwszej stronie dziennika i na trzeciej stronie (pod tabelą z efektami uczenia się).

Co w przypadku gdy firma, w której odbywam praktyki, nie ma pieczęci?

W tej sytuacji prosimy o dołączenie do dokumentacji wyciągu KRS lub CEiDG, potwierdzające istnienie firmy na rynku. Te dokumenty są możliwe do pobrania przez internet, warto też bezpośrednio skontaktować się z praktykodawcą w tej sprawie i poprosić o taki dokument.

Co w sytuacji, gdy mam do zaliczenia np. 160 godzin praktyk, a nie mam możliwości, by zrealizować całości w ciągu jednego miesiąca?

Praktyki można realizować dłużej, wymagane 160 godzin można rozplanować np. na dwa-trzy miesiące. Jednakże musi być to w granicach rozsądku, tzn. nie może być tak, że student uczęszcza na praktyki tylko raz w miesiącu. Ponadto należy pamiętać, że uczęszczanie na praktyki nie może kolidować z planem zajęć.

Co w przypadku, jeśli nie zdążyłem/am dostarczyć dokumentów na czas?

Prosimy, by nie zwlekać z oddawaniem dokumentów. Jeśli jednak wiesz, że spóźnisz się kilka dni z ich przekazaniem z nagłych przyczyn, koniecznie nas o tym poinformuj, telefonicznie lub mailowo. W przypadku gdy nie zrobiłeś/aś jeszcze praktyk, a termin oddania dokumentów jest blisko - poinformuj nas o tym i prześlij nam podanie o przedłużenie terminu realizacji praktyk zawodowych skierowane do Dziekana Twojego wydziału, ponieważ to on podejmuje decyzje w tym zakresie.

Czy mogę realizować dodatkowe praktyki? Jakie formalności muszę spełnić, aby nieobowiązkowe praktyki, zostały wpisane do suplementu?

Tak, student ma możliwość realizacji praktyki nie wynikającej z programu studiów. Po zakończeniu takiej praktyki należu złożyć w Biurze Karier dokumenty potwierdzające odbycie praktyki - porozumienie oraz zaświadczenie od pracodawcy o odbyciu praktyk, a także podanie do Dziekana danego Wydziału z prośbą o uwzględnienie tej informacji w suplemencie dyplomu.  Komplet dokumentów można złożyć w Biurze Karier.

Czy mogę realizować praktyki za granicą?

Istnieje możliwość odbycia praktyk w firmach działających za granicą. Wymagania wobec praktyk za granicą są takie same jak wymagania wobec praktyk krajowych, student musi zrealizować program praktyki dla danego kierunku studiów i korzysta z przygotowanych dokumentów na praktyki.  Wypełnione dokumenty praktyk w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza.  Jeśli masz firmę za granicą, w której chcesz zrealizować praktyki, skontaktuj się z Biurem Karier.

Jeśli nie masz takiej firmy,a  chciałbyś np wyjechać na taką praktykę, skontaktuj się z Koordynatorem programu Erasmus.