Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

O Biurze Karier

Zadania Biura Karier

  • koordynowanie i organizowanie procesu realizacji praktyk zawodowych
  • dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy oraz ofert pracy, staży zawodowych i praktyk
  • budowanie relacji z rynkiem pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, instytucjami rynku pracy
  • współpraca z biznesem poprzez działania takie jak: prezentacje firm na Uczelni, wizyty studyjne, spotkania networkingowe oraz reprezentowanie Uczelni na konferencjach i spotkaniach branżowych, targach pracy itp.
  • prowadzenie warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje interpersonalne związane z rynkiem pracy; prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów Uczelni

Praktyki studenckie

Biuro Karier UTH koordynuje organizację obowiązkowych praktyk studenckich. Pomagamy w wyborze miejsca praktyk, pozyskujemy oferty praktyk dla studentów UTH i prowadzimy proces rekrutacji.

Dowiedz się więcej

Informacje o praktykach
Oferty praktyk

Współpraca z biznesem

Biuro Karier pełni funkcję łącznika pomiędzy Uczelnią, a rynkiem pracy. W tym celu nawiązujemy i utrzymujemy stałe kontakty z pracodawcami oraz pozyskujemy oferty pracy dla studentów i absolwentów UTH.

Dla firm
Oferty pracy

Doradztwo kariery

Udzielamy profesjonalnego wsparcia poprzez prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań doradczych. Prowadzimy warsztaty, szkolenia i webinary podnoszące kompetencje interpersonalne. Gromadzimy informacje o wydarzeniach branżowych i kursach pomagających w podnoszeniu kwalifikacji i znalezieniu zatrudnienia zgodnie z kierunkiem studiów.

Aktualności Biura Karier
Doradca zawodowy