Przejdź do treści

Dla firm

Akademickie Biuro Karier UTH serdecznie zaprasza Pracodawców do współpracy. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem wartościowych pracowników, stażystów bądź praktykantów zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty naszego Biura.

Nasza oferta obejmuje:

  1. Możliwość współpracy w zakresie organizowania studenckich praktyk zawodowych.

Chętnie podpiszemy z Państwem umowę o współpracy i będziemy rekomendować na Państwa potrzeby naszych studentów. Nasi praktykanci w przyszłości mogą stać się Państwa pracownikami. Zasady współpracy w zakresie organizowania praktyk ustalamy odrębnie z każdym Partnerem. Naszych Partnerów promujemy na stronie internetowej Uczelni oraz  w portalach społecznościowych.

  1. Zamieszczanie ogłoszeń o praktykach, stażach oraz ofertach pracy.

Pracodawcy chcący opublikować w Biurze Karier UTH aktualne oferty proszeni są o przesłanie na adres mailowy: kariera@uth.edu.pl zredagowanych ogłoszeń zawierających:

  • Nazwę pracodawcy (jeśli charakter prowadzonej rekrutacji jest ukryty, prosimy o podanie tej informacji w treści wiadomości)
  • Nazwę stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja
  • Krótki opis oferty / ramowy zakres obowiązków
  • Oczekiwania względem kandydatów
  • Oferowane warunki pracy
  • Dane kontaktowe dla kandydatów

Zapraszamy do przesyłania ofert na różne stanowiska, dla osób ze zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym. W naszej bazie CV mamy studentów, którzy dopiero startują na rynku pracy, ale  także wielu studentów  z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Na Państwa potrzeby możemy prowadzić wstępną preselekcję kandydatów.

Publikacja ofert na stronie www.uth.edu.pl, zakładka Biuro karier jest bezpłatna. Treść oferty udostępniona jest na stronie internetowej oraz w formie wydrukowanej bezpośrednio na tablicach ogłoszeniowych przed Biurem Karier. Oferty przesyłane są także  w mailingu do studentów.

W celu monitorowania efektów pracy naszego Biura, oraz ustawicznego podnoszenia poziomu i jakości świadczonych przez nas usług, w przypadku zatrudnienia studenta bądź absolwenta naszej Uczelni, będziemy zobowiązani za informację zwrotną dotyczącą efektów rekrutacji.

  1. Organizacja spotkań ze studentami, szkoleń oraz warsztatów.

Z Państwa udziałem chętnie zorganizujemy wykład/szkolenie/warsztat ukazujący praktyczne aspekty pracy w Państwa firmie lub merytoryczne przedstawienie zagadnień z danej branży.

Z naszej strony oferujemy bezpłatną rezerwację sali oraz promocję wydarzenia wśród studentów.

Z naszego doświadczenia wynika, że jest to najlepsza forma promocji firmy wśród studentów.

       4. Organizacja Dni branżowych/ Stoisk eksperckich.

To spotkania z przedstawicielami wybranych branż, które mają na celu przybliżenie studentom i absolwentom specyfiki pracy w danym miejscu. Do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy ekspertów i profesjonalistów reprezentujących różne działy firm.

Podczas tych spotkań mogą Państwo prowadzić także rekrutacje do pracy i przeprowadzać wstępne rozmowy rekrutacyjne.

 

Pracodawców zainteresowanych współpracą z Biurem Karier zapraszamy do kontaktu:

Kampus Jagiellońska: Parter, pokój nr 14, tel. (22) 262-88-21

Kampus Jutrzenki: I piętro, pokój nr 109, tel. (22) 262-88-22

 

W przypadku pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Agnieszka Dębek Dyrektor Biura Karier

agnieszka.debek@uth.edu.pl