Przejdź do treści

Absolwenci

KARIERA, CZAS START.

Absolwenci Uczelni to osoby przedsiębiorcze, znające języki obce, świadomie kreujące karierę zawodową. Umiejące w pracy wykorzystywać wiedzę nabytą w czasie studiów, w tym w zakresie kompleksowego zarządzania procesami logistycznymi, spedycji i transportu międzynarodowego, gospodarki zapasami i magazynem, organizacji służby celnej i obsługi celnej przedsiębiorstw, międzynarodowej wymiany towarowej, zarządzania procesami celnymi w biznesie międzynarodowym, stosunków międzynarodowych, ekonomii, prawa, w tym podatkowego i gospodarczego oraz organizacji i zarządzania.

Zapraszamy absolwentów UTH do przesyłania na adres kariera@uth.edu.pl informacji o swoich doświadczeniach zawodowych. Opiszemy Twoje dokonania na naszej stronie, pokażemy innym Twoje atuty zawodowe. Nakręcimy i zainspirujemy do dalszego działania.

 

ABSOLWENCI O UTH I KARIERZE ZAWODOWEJ

Obecny rynek pracy podlega ciągłym zmianom i rządzi nim ostra konkurencja. W celu budowy świadomej ścieżki kariery konieczne są kierunkowe i systematyczne działania. Z własnego doświadczenia wiem, że nie wystarczy podjęcie prostej refleksji nad aktualną sytuacją. Potrzebna jest determinacja i przeświadczenie o dobrze obranym celu. Dogłębna analiza samego siebie to podstawa właściwego planu życiowego i zawodowego, który powinien być zgodny z własnymi pragnieniami i przekonaniami. (...)chciałabym podziękować całej kadrze naukowej UTH, za wspaniale spędzony czas oraz kwalifikacje, które dziś służyć będą mojemu dalszemu rozwojowi. Więcej

Katarzyna Antoniak, absolwentka studiów I i II stopnia, kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie w strukturach bezpieczeństwa, rok ukończenia 2016

 

Jako absolwentka UTH śmiało mogę powiedzieć, że udało mi się podjąć pracę zgodną z uzyskanymi kwalifikacjami. Ale nic nie wzięło się z niczego. Pracowałam nad sobą, chodziłam na szkolenia rekomendowane przez Biuro Karier, byłam po prostu bardzo aktywna. Zależało mi na swojej pozycji zawodowej. Warto w siebie inwestować.

Małgorzata, absolwentka studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość, rok ukończenia 2015

 

Ukończyłam w UTH studia licencjackie na kierunku Psychologia w biznesie. Obecnie pracuje w firmie IT Expert w dziale Marketingu. Te studia to była moja najlepsza decyzja! Odpowiednio wybrany kierunek studiów, pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy, to podstawa. Podczas 3 lat studiów, nawiązałam nowe kontakty, wzięłam udział w szkoleniach organizowanych przez Akademickie Biuro Karier. Co jednak najważniejsze, zdobyłam wiedzę, którą wykorzystuję codziennie w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Te studia otworzyły mi wiele drzwi i dały szansę na rozwój. Pamiętajcie, najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie, a te studia były z pewnością najlepszym tego przykładem.

Ewelina Furtak, absolwentka studiów I stopnia kierunku Zarządzanie, spec. Psychologia, rok ukończenia 2014

 

W 2013 roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku Stosunki międzynarodowe. Studia na UTH pozwoliły mi zdobyć wiedzę na wysokim poziomie, nauczyłem się tworzyć projekty, prezentacje oraz korzystać ze zdobytej wiedzy w praktyce. To czas, w którym zawarłem nowe cenne kontakty, odbyłem praktyki zawodowe, rozwijałem swoje pasje. Jeśli podejmę decyzję o kontynuowaniu nauki na studiach podyplomowych, to na pewno na UTH.

Kamil Maliszewski, absolwent studiów I i II stopnia,  Stosunki międzynarodowe, rok ukończenia 2013

 

Uzyskanie tytułu licencjata otworzyło mi drzwi do dalszej edukacji i pozwoliło na kontynuację nauki na studiach II stopnia. Swoją wiedzę zdobytą w UTH wykorzystuję na co dzień w swojej pracy.
Monika, absolwentka studiów II stopnia, Zarządzanie, rok ukończenia 2010